Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Jelentkezés a BSc. Műszaki szakoktató alapszakra

A szakra vonatkozó részletes képzési információk a Műszaki szakoktató (BSc - nappali, levelező) menüpontra kattintva olvashatók.

Választható specializációk: biztonságtechnika, informatika, könnyű- és nyomdaipar, környezetvédelem - vízgazdálkodás, nyomdaipar.

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Jelentkezés nappali tagozatos alapképzésre

A felvételre vonatkozó részletes információk:

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Kapacitás min. < max. Érettségi vizsgakövetelmények Képz. terület Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A N A műszaki szakoktató(1)(2)(5) támogatott 7 5 < 10 matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(3) v. szakmai előkészítő tárgy(4) MŰSZ I
A N K műszaki szakoktató(1)(2)(5) 325 000 Ft MŰSZ I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szakra való jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány.

(3) Egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(4) Egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, oktatási alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek

(5) Választható specializációk: gépészet, biztonságtechnika, elektrotechnika-elektronika, informatika, könnyűipar, környezetvédelem - vízgazdálkodás, nyomdaipar

* A kapacitásszám tájékoztató jellegű.


Jelentkezés levelező tagozatos, részidős alapképzésre

A felvételre vonatkozó részletes információk:

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Kapacitás min. < max. Érettségi vizsgakövetelmények Képz. terület Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A L A műszaki szakoktató (1) (2) (3) (6) támogatott 7 10 < 15 matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(4) v. szakmai előkészítő tárgy(5) MŰSZ I
A L K műszaki szakoktató (1) (2) (3) (6) 250 000 Ft MŰSZ I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A szakra való jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány.

(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira a pedagógiai tárgyak esetén tömbösítve, hetente pénteki napokon kerül sor. A szakirányú tárgyak tanóráira tömbösítve, karonkénti ütemezés szerint csütörtöki vagy szombati napon kerül sor, melyről részletes tájékoztatás a TMPK honlapján érhető el.

(4) Egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(5) Egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, oktatási alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

(6) Választható specializációk: gépészet, biztonságtechnika, elektrotechnika-elektronika, informatika, könnyűipar, környezetvédelem - vízgazdálkodás, nyomdaipar

* A kapacitásszám tájékoztató jellegű.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Felvételi pontok számítása

A szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a többletpontok rendszerét a www.felvi.hu intézményi keresőjében tekintheti át. Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

  1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap Kérvénytárból letölthető záróvizsgaeredmény-igazolást kell feltölteni.

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása.

Az Óbudai Egyetem Felvételi Szabályzata

A felvételi jelentkezésre vonatkozó részletesebb intézményi szabályokat ide kattintva olvashatja: http://www.uni-obuda.hu/files/az-obudai-egyetem-felveteli-szabalyzata_0.pdf

Főigazgató:
Dr. Danyi Gyula, PhD.
egyetemi docens
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2019.01.16 © 2007-2018 VA