Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Jelentkezés osztott MEd. mérnöktanári mesterképzésre
(Keresztféléves felvételi, nappali tagozatos képzési formára)

A szakra vonatkozó részletes képzési információk a Mérnöktanár (MA – osztott, nappali) menüpontra kattintva olvashatók.

Fontos, a felvételre vonatkozó általános információk.

A mérnöktanár szak az alábbi alapképzési szintű szakképzettségekkel választható:

  • gépészmérnöki
  • had- és biztonságtechnikai mérnöki
  • villamosmérnöki
  • mérnök informatikai
  • műszaki menedzseri
  • könnyűipari mérnöki

A szakon választható specializációk megnevezése:

  • gépészet-mechatronikai szakirány
  • polgári és biztonságvédelmi szakirány
  • elektrotechnika-elektronikai szakirány
  • mérnöktanár informatikai szakirány
  • mérnöktanár műszaki-gazdasági szakirány
  • mérnöktanár könnyűipari szakirány
Meghirdetett képzések 2021. februári kezdéssel

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. NOVEMBER 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2021. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Kapacitás min. < max. Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz. terület
M N A tanári [4 félév [mérnöktanár]] (5) (6) (7) támogatott 4 4 < 25 felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M N K tanári [4 félév [mérnöktanár]] (5) (6) (7) 400 000 Ft 4 5 < 10 PED

Részidős képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Kapacitás min. < max. Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz. terület
M L A tanári [4 félév [mérnöktanár]] (4) (5) (6) (7) támogatott 4 5 < 25 felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár]] (4) (5) (6) (7) 400 000 Ft 4 5 < 10 PED

(4) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái a pedagógiai tárgyak esetén tömbösítve, hetente csütörtök délután és pénteki napokon kerül sor. A szakirányú tárgyak tanóráira tömbösítve, karonkénti ütemezés szerint kerül sor, melyről részletes tájékoztatás a TMPK honlapján érhető el.

(5) Előzetesen megszerzett köznevelési/felnőttképzési munkatapasztalat elismerése alapján az összefüggő egyéni gyakorlat időtartama 1 félév, vagyis a képzési idő 3 félév lehet. A felvételt követően a munkatapasztalatot igazolni kell.

(6) Felvételi követelmény: a) Specializációnak megfelelő BSc/MSc diploma vagy a 1993. évi Ftv. szerinti specializációnak megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettség; vagy b) Specializációnak megfelelő BSc műszaki szakoktató diploma; vagy c) Specializációnak nem megfelelő MA mérnöktanári vagy a 1993. évi Ftv. szerinti, specializációnak nem megfelelő főiskolai vagy egyetemi műszaki/mérnök tanári végzettség (specializációváltás), MSc diploma esetén kreditbeszámítás a szakmai tárgyakból. Az a)-c) esetben eltérő tanterv szerint folyik a képzés.

(7) Választható specializáció(k): gépészet-mechatronikai specializáció, polgári és biztonságvédelmi specializáció, elektrotechnika-elektronikai specializáció, műszaki-gazdasági specializáció, informatikai specializáció, könnyűipari specializáció.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei a tanári [4 félév [mérnöktanár]] mesterképzési szakon:

  • a felvételi elbeszélgetés online történik az MS Teams rendszeren keresztül, 2021. január 11-én, melyre meghívót küldenek a FELVI-ben megadott e-mail címre,
  • a 2020/2021. tanév őszi félévében záróvizsgázók az utolsó félévi eredményeiket a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják,
  • a felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kéri az intézmény a jelentkezőktől: a felsőfokú oklevél másolata (oklevél hiányában az utolsó 4 félév indexmásolata), oklevélátlag-igazolás vagy záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben.

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

A jelentkező idegennyelvi ismereteiért legfeljebb két, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgájáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtásának határideje: 2020. december 4. A kreditelismerési eljárásról a kari honlapon tájékozódhat (Felvételizőknek menüpont).

Minden mesterképzési szakon a felvétel feltétele:
- felsőfokú oklevél és részvétel a felvételi elbeszélgetésen,
- a korábbi évek felvételi elbeszélgetéseinek eredménye nem vehető figyelembe ismételt felvételi esetén sem.

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át A tanári mesterképzésről szóló FELVI fejezetet.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a FELVI szerinti 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Pontszámítás (Felvételi pontok):
  • felvételi elbeszélgetés: 42 pont ÉS
  • az alábbiak egyike:
    • oklevél minősítése alapján: 40 pont VAGY
    • utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében: maximum 18 többletpont adható.

  • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont:
  • fogyatékosság: 10 pont,
  • gyermekgondozás: 10 pon,
  • hátrányos helyzet: 5 pont,
  • 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont,
  • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont,
  • nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont,
  • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont,
  • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont,
  • OTDK 1-3. hely: 5 pont.
Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás

Felvételi vizsgatárgyak

Felvételi elbeszélgetés időpontja: 2021. 01. 11.

(Megjegyzés: a pontos kezdési időpontról és a felvételiző MS Teams-es címéről az ÓE-KVK Tanulmányi Osztálya külön értesítést küld a felvételizőnek.)

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2018.NOVEMBER 15. (éjfélig)
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

Jelentkezés nappali tagozatos, 4 féléves képzésre

A felvételre vonatkozó részletes információk:

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Kapacitás min. < max. Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz. terület
M N A tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] (1) (2) támogatott 4 1 < 4* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M N K tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] (1) (2) 400 000 Ft 4 1 < 2* PED
M N A tanári [4 félév [mérnöktanár [polgári és biztonságvédelem]]] (1) (2) támogatott 4 1 < 4* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M N K tanári [4 félév [mérnöktanár [polgári és biztonságvédelem]]] (1) (2) 400 000 Ft 4 1 < 2* PED
M N A tanári [4 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] (1) (2) támogatott 4 1 < 4* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M N K tanári [4 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] (1) (2) 400 000 Ft 4 1 < 2* PED
M N A tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] (1) (2) támogatott 4 1 < 3* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M N K tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] (1) (2) 400 000 Ft 4 1 < 2* PED
M N A tanári [4 félév [mérnöktanár [informatika]]] (1) (2) támogatott 4 1 < 2* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M N K tanári [4 félév [mérnöktanár [informatika]]] (1) (2) 400 000 Ft 4 1 < 3* PED
M N A tanári [4 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] (1) (2) támogatott 4 1 < 3* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M N K tanári [4 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] (1) (2) 400 000 Ft 4 1 < 2* PED

(1) Előzetesen megszerzett köznevelési/felnőttképzési munkatapasztalat elismerése alapján az összefüggő egyéni gyakorlat időtartama 1 félév, vagyis a képzési idő 3 félév lehet. A felvételt követően a munkatapasztalatot igazolni kell.

(2) Felvételi követelmény: a) Szakiránynak megfelelő BSc/MSc diploma vagy a 1993. évi ftv. szerinti szakiránynak megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettség; vagy b) Szakiránynak megfelelő BSc műszaki szakoktató diploma; vagy c) Szakiránynak nem megfelelő MA mérnöktanári vagy a 1993. évi ftv. szerinti, szakiránynak nem megfelelő főiskolai vagy egyetemi műszaki/mérnök tanári végzettség (szakirányváltás), MSc diploma esetén kreditbeszámítás a szakmai tárgyakból. Az a)-c) esetben eltérő tanterv szerint folyik a képzés.

* A kapacitásszám csak tájékoztató jellegű. A műszaki pedagógusképzés területén jelentős államilag támogatott hallgatói létszámmal rendelkezünk.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

  • a 2018/19-es tanév őszi félévében záróvizsgázók az utolsó félévi eredményeiket a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják
  • A jelentkezők, a belépéshez szükséges, szakiránynak megfelelő diploma előzetes elbírálásához, 2018. december 15-ig adhatnak be dokumentumokat a Tanárképző Központhoz.
  • a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. emelet 218.
Mérnöktanári szakirány megnevezése Az elbeszélgetés időpontja
gépészet-mechatronika szakirány 2019. január 09. 13.00
polgári és biztonságvédelmi szakirány 2019. január 09. 13.00
elektrotechnika-elektronika szakirány 2019. január 10. 13.00
mérnöktanár műszaki-gazdasági szakirány 2019. január 11. 13.00
mérnöktanár informatikai szakirány 2019. január 10. 13.00
mérnöktanár könnyűipari szakirány 2019. január 11. 13.00

Felvételi pontok számítása

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás, Felvételi pontok:

Az ÓE a mérnöktanári mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a következő módon számolja:

  1. maximum 40 pont érhető el az oklevél(ek) minősítésének 8-szoros szorzatával (egész számra kerekítve), vagy a tárgyévben diplomázók esetében az utolsó 4 félév átlagának 8-szoros szorzatával (egész számra kerekítve)
  2. maximum 42 pont szerezhető a felvételi beszélgetésen (motiváció, szakmai-, tudományos felkészültség):
    1. jelentkező műszaki, illetve pedagógiai érdeklődése, ismeretei (max 25 pont);
    2. jelentkező általános műveltsége, tájékozottsága illetve személyisége (max 17 pont)
  3. maximum 18 pont szerezhető többletpontként:
    1. Országos Tudományos Diákköri eredményért (legalább 3. helyezésért) (max 5 pont)
    2. a jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért összesen 8 pont:
      • alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga esetén 4 pont
      • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga esetén 6 pont
      • felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga esetén 8 pont

      Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

      A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.

    3. maximum 10 pont kapható az előnyben részesítés jogcímén.

Felvételi elbeszélgetés (motivációs beszélgetés)

A felvételi bizottság beszélgetés keretében győződik meg a jelölt alkalmasságáról, pontozza a jelentkező felkészültségét, és a pontszámok alapján javaslatot tesz a felvételre. A bizottság adatlapon rögzíti az elért pontszámokat. Az adatlap a motivációs beszélgetés dokumentuma.

A motivációs beszélgetés elsősorban a jelentkező pedagógiai attitűdjeinek megismerésére irányul, amelyek befolyásolják leendő diákjaihoz fűződő viszonyát, az oktatás más érintettjeivel – például a kollégákkal, a szülőkkel – való együttműködését, az iskolai konfliktusokhoz való hozzáállását. Lehetőség nyílik arra, hogy a jelentkező kifejtse a mérnöktanári tanulmányok felé orientáló indítékait, valamint megfogalmazza azokat a célokat és értékeket, melyeket pedagógusként követendőnek tart. A beszélgetés alkalmat teremt a jelentkező szakmai tapasztalatainak bemutatására és kitérhet a magyar oktatási rendszer működésével, problémáival kapcsolatos tájékozottságára is.

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás

A felvételi elbeszélgetésen 0 pont elérése vagy a beszélgetésről való távolmaradás esetén a jelentkező összpontszáma nulla.

Mesterképzés esetén nem vehető fel az a jelentkező, akinek 100 pontos rendszerben a felvételi összpontszáma nem éri el az 50 pontot.

A felvételi elbeszélgetésre az alábbi dokumentumokat kérjük, hogy hozza magával:

  • szakirámynak megfelő diplomáját, továbbá annak 1 példányú másolatát;
  • a 2018/2019-es tanév őszi félévében záróvizsgázók elektronikus leckekönyvük utolsó 4 félévi átlageredményének igazolását;
  • nyelvvizsga bizonyítványát és annak 1 példányú másolatát;
  • OTDK 1-3- helyezés igazolásának oklevelét, illetve 1 példányú másolatát;
  • az esetleges előnyben részesítés hivatalos okiratát, továbbá annak 1 példányú másolatát.

A jelentkezéskor rendelkezésre nem álló dokumentumok pótlásának határideje: 2019. január 10.

A jelentkezésre vonatkozó további információk, a FELVI honlapján érhetők el: https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=807&elj=19k


Jelentkezés levelező tagozatos, 4 féléves képzésre

A szakra vonatkozó részletes képzési információk a Mérnöktanár (MA - osztott, levelező) menüpontra kattintva olvashatók.

Fontos, a felvételre vonatkozó általános információk.

A mérnöktanár szak az alábbi alapképzési szintű szakképzettségekkel választható:

  • gépészmérnöki
  • had- és biztonságtechnikai mérnöki
  • villamosmérnöki
  • mérnök informatikai
  • műszaki menedzseri
  • könnyűipari mérnöki

A felvétel során elfogatott végzettségek:

  1. Szakiránynak megfelelő BSc vagy azzal egyenértékű főiskolai végzettség – normál eset
  2. Szakiránynak megfelelő BSc műszaki szakoktató végzettség
  3. Nem szakiránynak megfelelő mérnöktanári / műszaki tanári végzettség esetén – szakirányváltás

(Megjegyzés: Mindhárom esetben különböző tanterv szerint folyik a képzés.)

Képzési idő:

  1. Szakiránynak megfelelő BSc vagy azzal egyenértékű főiskolai végzettség esetén: 4 félév (2 tanulmányi + 2 gyakorlati félév)
  2. Szakiránynak megfelelő BSc műszaki szakoktató végzettség esetén: 4 félév (3 tanulmányi + 1 gyakorlati félév)
  3. Nem szakiránynak megfelelő mérnöktanári / műszaki tanári végzettség esetén (szakirányváltás): 4 félév (4 tanulmányi + 0 gyakorlati félév)

A szakon választható szakirányok megnevezése:

  • gépészet-mechatronika szakirány
  • polgári és biztonságvédelmi szakirány
  • elektrotechnika-elektronika szakirány
  • mérnöktanár informatikai szakirány
  • mérnöktanár műszaki-gazdasági szakirány
  • mérnöktanár könnyűipari szakirány

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. FEBRUÁR 15. (éjfélig)
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

A felvételre vonatkozó részletes információk:

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Kapacitás min. < max. Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz. terület
M L A tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] (1) (2) (3) támogatott 4 1 < 4* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] (1) (2) (3) 400 000 Ft 4 1 < 2* PED
M L A tanári [4 félév [mérnöktanár [polgári és biztonságvédelem]]] (1) (2) (3) támogatott 4 1 < 4* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [polgári és biztonságvédelem]]] (1) (2) (3) 400 000 Ft 4 1 < 2* PED
M L A tanári [4 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] (1) (2) (3) támogatott 4 1 < 4* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] (1) (2) (3) 400 000 Ft 4 1 < 2* PED
M L A tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] (1) (2) (3) támogatott 4 1 < 2* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] (1) (2) (3) 400 000 Ft 4 1 < 4* PED
M L A tanári [4 félév [mérnöktanár [informatika]]] (1) (2) (3) támogatott 4 1 < 4* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [informatika]]] (1) (2) (3) 400 000 Ft 4 1 < 2* PED
M L A tanári [4 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] (1) (2) (3) támogatott 4 1 < 4* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] (1) (2) (3) 400 000 Ft 4 1 < 2* PED

(1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái a pedagógiai tárgyak esetén tömbösítve, hetente csütörtök délutáni és pénteki napokon kerül sor. A szakirányú tárgyak tanóráira tömbösítve, karonkénti ütemezés szerint kerül sor, melyről részletes tájékoztatás a TMPK honlapján érhető el.

(2) Előzetesen megszerzett köznevelési/felnőttképzési munkatapasztalat elismerése alapján az összefüggő egyéni gyakorlat időtartama 1 félév, vagyis a képzési idő 3 félév lehet. A felvételt követően a munkatapasztalatot igazolni kell.

(3) Felvételi követelmény: a) Szakiránynak megfelelő BSc/MSc diploma vagy a 1993. évi ftv. szerinti szakiránynak megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettség; vagy b) Szakiránynak megfelelő BSc műszaki szakoktató diploma; vagy c) Szakiránynak nem megfelelő MA mérnöktanári vagy a 1993. évi ftv. szerinti, szakiránynak nem megfelelő főiskolai vagy egyetemi műszaki/mérnök tanári végzettség (szakirányváltás), MSc diploma esetén kreditbeszámítás a szakmai tárgyakból. Az a)-c) esetben eltérő tanterv szerint folyik a képzés.

* A kapacitásszám csak tájékoztató jellegű. A műszaki pedagógusképzés területén jelentős államilag támogatott hallgatói létszámmal rendelkezünk.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

  • a 2018/19-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázók az utolsó félévi eredményeiket a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják
  • A jelentkezők, a belépéshez szükséges, szakiránynak megfelelő diploma előzetes elbírálásához, 2019. május 20-ig adhatnak be dokumentumokat a Tanárképző Központhoz.
  • a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. emelet 218.
Mérnöktanári szakirány megnevezése Az elbeszélgetés időpontja
gépészet-mechatronika szakirány 2019. május 21.
polgári és biztonságvédelmi szakirány 2019. május 21.
elektrotechnika-elektronika szakirány 2019. május 22.
mérnöktanár műszaki-gazdasági szakirány 2019. május 24.
mérnöktanár informatikai szakirány 2019. május 23.
mérnöktanár könnyűipari szakirány 2019. május 24.

Felvételi pontok számítása

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás, Felvételi pontok:

Az ÓE a mérnöktanári mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a következő módon számolja:

  1. maximum 40 pont érhető el az oklevél(ek) minősítésének 8-szoros szorzatával (egész számra kerekítve), vagy a tárgyévben diplomázók esetében az utolsó 4 félév átlagának 8-szoros szorzatával (egész számra kerekítve)
  2. maximum 42 pont szerezhető a felvételi beszélgetésen (motiváció, szakmai-, tudományos felkészültség):
    1. jelentkező műszaki, illetve pedagógiai érdeklődése, ismeretei (max 25 pont);
    2. jelentkező általános műveltsége, tájékozottsága illetve személyisége (max 17 pont)
  3. maximum 18 pont szerezhető többletpontként:
    1. Országos Tudományos Diákköri eredményért (legalább 3. helyezésért) (max 5 pont)
    2. a jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért összesen 8 pont:
      • alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga esetén 4 pont
      • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga esetén 6 pont
      • felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga esetén 8 pont

      Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

      A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.

    3. maximum 10 pont kapható az előnyben részesítés jogcímén.

Felvételi elbeszélgetés (motivációs beszélgetés)

A felvételi bizottság beszélgetés keretében győződik meg a jelölt alkalmasságáról, pontozza a jelentkező felkészültségét, és a pontszámok alapján javaslatot tesz a felvételre. A bizottság adatlapon rögzíti az elért pontszámokat. Az adatlap a motivációs beszélgetés dokumentuma.

A motivációs beszélgetés elsősorban a jelentkező pedagógiai attitűdjeinek megismerésére irányul, amelyek befolyásolják leendő diákjaihoz fűződő viszonyát, az oktatás más érintettjeivel – például a kollégákkal, a szülőkkel – való együttműködését, az iskolai konfliktusokhoz való hozzáállását. Lehetőség nyílik arra, hogy a jelentkező kifejtse a mérnöktanári tanulmányok felé orientáló indítékait, valamint megfogalmazza azokat a célokat és értékeket, melyeket pedagógusként követendőnek tart. A beszélgetés alkalmat teremt a jelentkező szakmai tapasztalatainak bemutatására és kitérhet a magyar oktatási rendszer működésével, problémáival kapcsolatos tájékozottságára is.

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás

A felvételi beszélgetésen 0 pont elérése vagy a beszélgetésről való távolmaradás esetén a jelentkező összpontszáma nulla.

Mesterképzés esetén nem vehető fel az a jelentkező, akinek 100 pontos rendszerben a felvételi összpontszáma nem éri el az 50 pontot.

Megjegyzés: a felvételi jelentkezésre vonatkozó részletesebb intézményi szabályokat ide kattintva olvashatja: http://www.uni-obuda.hu/files/private/regulation/14738/felveteliszabalyzat.pdf


Jelentkezés osztott, levelező tagozatos képzésre

A szakra vonatkozó részletes képzési információk a Mérnöktanár (MA - osztott, levelező kiegészítő) menüpontra kattintva olvashatók.

A felvétel során elfogatott végzettség: az 1993. évi felsőoktatási törvény (ftv.) szerinti (vagy azt megelőző) szakiránynak megfelelő főiskolai szintű szakmai tanári vagy mérnöktanári végzettség.

A mérnöktanár szak az alábbi alapképzési szintű szakképzettségekkel (főiskolai szintű mérnöktanári/műszaki tanári végzettségre építve) választható:

  • gépészmérnöki
  • had- és biztonságtechnikai mérnöki
  • villamosmérnöki
  • mérnök informatikai
  • műszaki menedzseri
  • könnyűipari mérnöki

A szakon választható szakirányok megnevezése:

  • gépészet-mechatronika szakirány
  • polgári és biztonságvédelmi szakirány
  • elektrotechnika-elektronika szakirány
  • mérnöktanár informatikai szakirány
  • mérnöktanár műszaki-gazdasági szakirány
  • mérnöktanár könnyűipari szakirány

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Jelentkezés nappali tagozatos, 2 féléves képzésre

A felvételre vonatkozó részletes információk:

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Kapacitás min. < max. Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz. terület
M L A tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] (1) (2) támogatott 2 1 < 2* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] (1) (2) 400 000 Ft 2 1 < 2* PED
M L A tanári [2 félév [mérnöktanár [polgári és biztonságvédelem]]] (1) (2) támogatott 2 1 < 2* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [2 félév [mérnöktanár [polgári és biztonságvédelem]]] (1) (2) 400 000 Ft 2 1 < 2* PED
M L A tanári [2 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] (1) (2) támogatott 2 1 < 2* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [2 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] (1) (2) 400 000 Ft 2 1 < 2* PED
M L A tanári [2 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] (1) (2) támogatott 2 1 < 2* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [2 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] (1) (2) 400 000 Ft 2 1 < 2* PED
M L A tanári [2 félév [mérnöktanár [informatika]]] (1) (2) támogatott 2 1 < 2* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [2 félév [mérnöktanár [informatika]]] (1) (2) 400 000 Ft 2 1 < 2* PED
M L A tanári [2 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] (1) (2) támogatott 2 1 < 2* felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [2 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] (1) (2) 400 000 Ft 2 1 < 2* PED

(1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái a pedagógiai tárgyak esetén tömbösítve, hetente pénteki napokon kerül sor. A szakirányú tárgyak tanóráira tömbösítve, karonkénti ütemezés szerint csütörtöki vagy szombati napokon kerül sor, melyről részletes tájékoztatás a TMPK honlapján érhető el.

(2) Felvételi követelmény a szakon: 1993. évi ftv. szerinti szakiránynak megfelelő főiskolai szintű szakmai/műszaki tanári végzettség.

* A kapacitásszám csak tájékoztató jellegű. A műszaki pedagógusképzés területén jelentős államilag támogatott hallgatói létszámmal rendelkezünk.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

  • a 2018/19-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázók az utolsó félévi eredményeiket a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják
  • A jelentkezők, a belépéshez szükséges, szakiránynak megfelelő diploma előzetes elbírálásához, 2019. május 20-ig adhatnak be dokumentumokat a Tanárképző Központhoz.
  • a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. emelet 218.
Mérnöktanári szakirány megnevezése Az elbeszélgetés időpontja
gépészet-mechatronika szakirány 2019. május 21.
polgári és biztonságvédelmi szakirány 2019. május 21.
elektrotechnika-elektronika szakirány 2019. május 22.
mérnöktanár műszaki-gazdasági szakirány 2019. május 24.
mérnöktanár informatikai szakirány 2019. május 23.
mérnöktanár könnyűipari szakirány 2019. május 24.

Felvételi pontok számítása

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás, Felvételi pontok:

Az ÓE a mérnöktanári mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a következő módon számolja:

  1. maximum 40 pont érhető el az oklevél(ek) minősítésének 8-szoros szorzatával (egész számra kerekítve), vagy a tárgyévben diplomázók esetében az utolsó 4 félév átlagának 8-szoros szorzatával (egész számra kerekítve)
  2. maximum 42 pont szerezhető a felvételi beszélgetésen (motiváció, szakmai-, tudományos felkészültség):
    1. jelentkező műszaki, illetve pedagógiai érdeklődése, ismeretei (max 25 pont);
    2. jelentkező általános műveltsége, tájékozottsága illetve személyisége (max 17 pont)
  3. maximum 18 pont szerezhető többletpontként:
    1. Országos Tudományos Diákköri eredményért (legalább 3. helyezésért) (max 5 pont)
    2. a jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért összesen 8 pont:
      • alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga esetén 4 pont
      • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga esetén 6 pont
      • felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga esetén 8 pont

      Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

      A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.

    3. maximum 10 pont kapható az előnyben részesítés jogcímén.

Felvételi elbeszélgetés (motivációs beszélgetés)

A felvételi bizottság beszélgetés keretében győződik meg a jelölt alkalmasságáról, pontozza a jelentkező felkészültségét, és a pontszámok alapján javaslatot tesz a felvételre. A bizottság adatlapon rögzíti az elért pontszámokat. Az adatlap a motivációs beszélgetés dokumentuma.

A motivációs beszélgetés elsősorban a jelentkező pedagógiai attitűdjeinek megismerésére irányul, amelyek befolyásolják leendő diákjaihoz fűződő viszonyát, az oktatás más érintettjeivel – például a kollégákkal, a szülőkkel – való együttműködését, az iskolai konfliktusokhoz való hozzáállását. Lehetőség nyílik arra, hogy a jelentkező kifejtse a mérnöktanári tanulmányok felé orientáló indítékait, valamint megfogalmazza azokat a célokat és értékeket, melyeket pedagógusként követendőnek tart. A beszélgetés alkalmat teremt a jelentkező szakmai tapasztalatainak bemutatására és kitérhet a magyar oktatási rendszer működésével, problémáival kapcsolatos tájékozottságára is.

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás

A felvételi beszélgetésen 0 pont elérése vagy a beszélgetésről való távolmaradás esetén a jelentkező összpontszáma nulla.

Mesterképzés esetén nem vehető fel az a jelentkező, akinek 100 pontos rendszerben a felvételi összpontszáma nem éri el az 50 pontot.

A felvételi jelentkezésre vonatkozó részletesebb intézményi szabályokat ide kattintva olvashatja: http://www.uni-obuda.hu/files/az-obudai-egyetem-felveteli-szabalyzata_0.pdf

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2020.11.02 © 2007-2018 VA