Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Jelentkezés osztatlan (10 féléves) MEd. mérnöktanár képzésre

A szakra vonatkozó részletes képzési információk a Mérnöktanár (MEd – osztatlan, nappali) menüpontra kattintva olvashatók.

A felvétel során elvárt végzettség

A felvételi tájékoztatóban megadott tárgyakból és szinten tett érettségi vizsga.

A jelentkezéssel választható szakirányok megnevezése

  • gépészet-mechatronika szakirány
  • polgári és biztonságvédelmi szakirány
  • elektrotechnika-elektronika szakirány
  • mérnöktanár informatikai szakirány
  • mérnöktanár műszaki-gazdasági szakirány
  • mérnöktanár könnyűipari szakirány

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2018. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2018. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

A felvételre vonatkozó részletes információk:

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Kapacitás min. < max. Érettségi vizsgakövetelmények Képz. terület Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM
O N A osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] támogatott 10 5 < 6 pályaalkalmassági (Alk) és szóbeli alkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(1) v. szakmai előkészítő tárgy(2) PED N
O N K osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] 500 000 Ft PED N
O N A osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [polgári és biztonságvédelem]]] támogatott 10 5 < 6 pályaalkalmassági (Alk) és szóbeli alkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(1) v. szakmai előkészítő tárgy(2) PED N
O N K osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [polgári és biztonságvédelem]]] 500 000 Ft PED N
O N A osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] támogatott 10 5 < 6 pályaalkalmassági (Alk) és szóbeli alkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(1) v. szakmai előkészítő tárgy(2) PED N
O N K osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] 500 000 Ft PED N
O N A osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] támogatott 10 5 < 6 pályaalkalmassági (Alk) és szóbeli alkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(1) v. szakmai előkészítő tárgy(2) PED N
O N K osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] 500 000 Ft PED N
O N A osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [informatika]]] támogatott 10 5 < 6 pályaalkalmassági (Alk) és szóbeli alkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(1) v. szakmai előkészítő tárgy(2) PED N
O N K osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [informatika]]] 500 000 Ft PED N
O N A osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] támogatott 10 5 < 6 pályaalkalmassági (Alk) és szóbeli alkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(1) v. szakmai előkészítő tárgy(2) PED N
O N K osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] 500 000 Ft PED N

(1) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(2) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).

* A kapacitásszám csak tájékoztató jellegű. A műszaki pedagógusképzés területén jelentős államilag támogatott hallgatói létszámmal rendelkezünk.

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét a www.felvi.hu intézményi keresőjében tanulmányozhatja.

Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

  1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap Kérvénytárból letölthető záróvizsgaeredmény-igazolást kell feltölteni.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

A pályaalkalmassági és szóbeli alkalmassági vizsgálat helye:
1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. emelet 218.,
időpontja: 2018. 05. 31. 14.00 óra.

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány, motivációs levél, önéletrajz

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

Az Óbudai Egyetem Felvételi Szabályzata

A felvételi jelentkezésre vonatkozó részletesebb intézményi szabályokat ide kattintva olvashatja: http://www.uni-obuda.hu/files/private/regulation/14738/az-obudai-egyetem-felveteli-szabalyzata.pdf

Felhívás:
A szakon, tanulmányi eredménytől függően, további 25.000-75.000 Ft Klebelsberg ösztöndíj pályázható, illetve folyósítható.

Főigazgató:
Dr. Danyi Gyula, PhD.
egyetemi docens
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2019.01.16 © 2007-2018 VA