Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Pótfelvételi 2019. szeptemberben induló képzésekre

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. AUGUSZTUS 7.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Kapacitás min. < max. Érettségi vizsgakövetelmények Képz. terület Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM
A L K műszaki szakoktató (1)(3)(10) 250 000 Ft 7 10 < 15 matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(14) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(17) MŰSZ I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(3) Választható specializációk: biztonságtechnika, elektrotechnika-elektronika, gépészet, informatika, környezetvédelem - vízgazdálkodás, nyomdaipar.

(10) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira a pedagógiai tárgyak esetén tömbösítve, hetente pénteki napokon (részletes tájékoztatás a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ honlapján) kerül sor. A szakirányú tárgyak tanóráira tömbösítve, karonkénti ütemezés szerint csütörtöki vagy szombati napon (részletes tájékoztatás a TMPK honlapján) kerül sor.

(14) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, pedagógia ismeretek, rendészet ismeretek, szociális ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(17) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, oktatási alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Kapacitás min. < max. Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz. terület
M N K tanári [4 félév [mérnöktanár [polgári és biztonságvédelem]]] (6)(7) 400 000 Ft 4 1 < 2 felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M N K tanári [4 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] (6)(8) 400 000 Ft 4 1 < 2 felvételi elbeszélgetés (Sz) PED

Részidős képzések

Képzési szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzés Önköltség (félév) Képzési idő (félév) Kapacitás min. < max. Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák Képz. terület
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] (4)(5)(6) 400 000 Ft 4 1 < 2 felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [polgári és biztonságvédelem]]] (4)(5)(6) 400 000 Ft 4 1 < 2 felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [műszaki-gazdasági]]] (4)(5)(6) 400 000 Ft 4 1 < 2 felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]]] (4)(5)(6) 400 000 Ft 4 1 < 2   PED
M L K tanári [2 félév [mérnöktanár [informatika]]] (7)(8) 400 000 Ft 2 1 < 2 felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [informatika]]] (4)(5)(6) 400 000 Ft 4 1 < 2 felvételi elbeszélgetés (Sz) PED
M L K tanári [4 félév [mérnöktanár [könnyűipar]]] (4)(5)(6) 400 000 Ft 4 1 < 2 felvételi elbeszélgetés (Sz) PED

(4) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái a pedagógiai tárgyak esetén tömbösítve, hetente csütörtök délutáni és pénteki napokon kerül sor. A szakirányú tárgyak tanóráira tömbösítve, karonkénti ütemezés szerint kerül sor, melyről részletes tájékoztatás a TMPK honlapján érhető el.

(5) Felvételi követelmény: a) Szakiránynak megfelelő BSc/MSc diploma vagy a 1993. évi ftv. szerinti szakiránynak megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettség; vagy b) Szakiránynak megfelelő BSc műszaki szakoktató diploma; vagy c) Szakiránynak nem megfelelő MA mérnöktanári vagy a 1993. évi Ftv. szerinti, szakiránynak nem megfelelő főiskolai vagy egyetemi műszaki/mérnök tanári végzettség (szakirányváltás), MSc diploma esetén kreditbeszámítás a szakmai tárgyakból. Az a)-c) esetben eltérő tanterv szerint folyik a képzés.

(6) Előzetesen megszerzett köznevelési/felnőttképzési munkatapasztalat elismerése alapján az összefüggő egyéni gyakorlat időtartama 1 félév, vagyis a képzési idő 3 félév lehet. A felvételt követően a munkatapasztalatot igazolni kell.

(7) Felvételi követelmény: Szakiránynak megfelelő BSc/MSc diploma, MSc diploma esetén kreditbeszámítás a szakmai tárgyakból.

(8) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái a pedagógiai tárgyak esetén tömbösítve, hetente pénteki napokon kerül sor. A szakirányú tárgyak tanóráira tömbösítve, karonkénti ütemezés szerint csütörtöki vagy szombati napokon kerül sor, melyről részletes tájékoztatás a TMPK honlapján érhető el.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

 • a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. emelet 218. Időpontja: 2019. augusztus 15. 13.00 óra
 • felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy postai úton,

Felvételi pontok számítása

 • felvételi elbeszélgetés: 42 pont és
 • oklevél minősítése alapján: 40 pont
  vagy
  utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 40 pont

Többletpontok: maximum 18 többletpont adható.
Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 10 pont
- gyermekgondozás: 10 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
nyelvvizsga / középfokú (B2): 6 pont
nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- OTDK 1-3. hely: 5 pont
Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Csatolandó dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás

A mérnöktanár szak az alábbi alapképzési szintű, bemeneti szakképzettségekkel választható:

 • gépészmérnöki
 • had- és biztonságtechnikai mérnöki
 • villamosmérnöki
 • mérnök informatikai
 • műszaki menedzseri
 • könnyűipari mérnöki

Kérjük, hogy a felvételi elbeszélgetésre hozza magával:

 • a szakiránynak megfelelő alapdiplomáját és annak 1 példányú. másolatát,
 • nyelvvizsga bizonyítványát és annak 1 példány másolatát,
 • a többletpontra való jogosultság dokumentumait és azok ugyancsak 1-1 példány másolatát.

Fontos információ: A felvételi elbeszélgetésen 0 pont elérése vagy a beszélgetésről való távolmaradás esetén a jelentkező összpontszáma nulla.

Főigazgató:
Dr. Danyi Gyula, PhD.
egyetemi docens
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2019.07.25 © 2007-2018 VA