Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

 
Hírek, aktualitások - 2017. április
 
KÉT DIPLOMA 10 FÉLÉV ALATT! - ÚJ LEHETŐSÉG BSC HALLGATÓK SZÁMÁRA

Nappali tagozatos, BSc gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, mérnökinformatikusi és műszaki menedzser szakok azon hallgatói, akik teljesítik a képzés 2. félévét és minimum 30 kreditet vagy 4. félévét és minimum 65 kreditet, bekapcsolódhatnak a nappali tagozatos mérnöktanári előképzésbe.

Miért érdemes részt venni a mérnöktanári előképzésben?

Mert kurzusaink

  • a műszaki munkakörökben és állami vagy vállalati oktatási szférában is kamatoztatható pszichológiai, pedagógiai és kommunikációs ismereteket kínálnak,
  • fejlesztik a résztvevők személyiségét, önismeretét, érzelmi intelligenciáját, szociális kompetenciáit, problémamegoldó-, döntéshozó- és konfliktuskezelő képességeit,
  • fejlesztik a hallgatók kommunikációs készségeit, kifejezőkészségét, előadókészségét, tárgyalástechnikáját, betekintést nyújtanak az asszertív kommunikációba,
  • ezáltal hozzájárulnak a munkahelyi és társas kapcsolatok szituációinak hatékonyabb kezeléséhez, illetve a személyes hatékonyság növeléséhez a munkahelyen és a hétköznapokban, valamint
  • egyénre szabott, élménygazdag, fejlesztő foglalkozásokat kínálnak.

Jelentkezési határidő: 2017. május 11.

További információkért Fónagy-Bicskei Ildikóhoz fordulhat a bicskei.ildiko@tmpk.uni-obuda.hu e-mail címen vagy a 06-1-666-5389 telefonszámon.

 
2017-ben induló pedagógus-továbbképzési szakjaink

Központunk ismét indítani kívánja az alábbi pedagógus-továbbképzési szakokat:

Jelentkezési határidő:
Mentor és vizsgaelnöki: 2017. június 30. (a szeptemberben induló képzésre)
Mérési-értékelési: 2017. június 30. (a szeptemberben induló képzésre)

Információ:
Fónagy-Bicskei Ildikó – ügyvivő
Tel.: (1) 666-5389 Fax: (1) 666-5491
E-mail: bicskei.ildiko@tmpk.uni-obuda.hu

 
Hallgatóink sikeresen szerepeltek a XXXIII. OTDK Tanulás - és Tanításmódszertani — Tudástechnológiai Szekciójában

A szekciónak a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara, valamint az Egészség- és Sporttudományi Kara közösen adott helyet. A nagyszabású seregszemlére 2017. március 23 és 25 között került sor Győrben. Egyetemünket három mérnöktanár szakos hallgató képviselte, mindhárman a határon túli, szabadkai kihelyezett képzésünkben vettek részt. Mindhármuk konzulense Prof. Dr. Tóth Péter a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ egyetemi tanára volt.

A Pályaorientáció és szakképzés tagozaton Szabó Hangya Csilla „Vajdasági magyar tanulók pályaorientációjának vizsgálata” című dolgozatával I. helyezést szerzett. Ugyanitt Tóth Georgina „Vajdasági magyar általános iskolások pályaorientációs vizsgálata – adatellenőrzési készség” című munkájával különdíjban részesült.

A matematikatanítás módszertana tagozaton Mészáros Gábor „Zenta környéki magyar általános iskolások számolási készségének vizsgálata” című dolgozatával II. helyezést ért el.

Gratulálunk a kiemelkedő eredményekhez!

 
2017. március
 
Áprilisban TDK

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa áprilisban szervezi meg a tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A XLV. Tudományos Diákköri Konferenciát 2017. április 19-én (szerdán) tartjuk.

A konferenciára 2017. március 29-én (szerda) délig (12:00 óra) lehet jelentkezni a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnökénél (Trefort Ágoston Mérnökpedagógia Központ esetében: Dr. Tordai Zita, N.314. szoba, tordai(pont)zita(kukac)tmpk(pont)uni-obuda(pont)hu)), a TDK dolgozat rövid kivonatának, valamint a Jelentkezési lapnak a konzulens(ek) által aláírt, nyomtatott formában történő leadásával.

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait. A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – április 13. (csütörtök) délig (12:00 óra) kell feltölteni a rendszerbe.

A TDK portál elérhetősége: https://tdk.tmpk.uni-obuda.hu/

A XLV. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2017. április 26-án, szerdán 17:30 lesz Józsefvárosban, a Tavaszmező utcában.

 
2017. január
 
Felvételi eljárás a 2017-18. tanévre

Az Óbudai Egyetem által meghirdetett műszaki pedagógusképzések:

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu-n, illetve a Felvételre jelentkezőknek menüpontban találhatók.

További információ: Fónagy-Bicskei Ildikó (bicskei.ildiko@tmpk.uni-obuda.hu), telefon: 666-5389

 
Főigazgató:
Prof. Dr. Tóth Péter
egyetemi tanár
Általános és oktatási főigazgató-helyettes:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
Megbízott kutatási főigazgató-helyettes:
Dr. Suplicz Sándor
főiskolai docens
Megbízott hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Fónagy-Bicskei Ildikó
Varga Anikó
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

© 2007-2016 VA