Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

 
Hírek, aktualitások - 2019. február
 
Tavaszi TDK időpontjai

2019.02.19.

 • április 1. 12:00 óra
  A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.tmpk.uni-obuda.hu/) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.
 • április 18. 12.00 óra
  A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.
 • április 25. 14.00 óra
  Az Óbudai Egyetem XLIX. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
 • május 2. 17.00 óra
  A XLIX. Óbudai Egyetem TDK ünnepélyes eredményhirdetése Tavaszmező utcában.
 
Kezdő angol kurzus

2019.02.06.

TNKAA11BNE kóddal a kezdő angol Bertalan Zsuzsanna nyelvtanárnál ebben a félévben meghirdetésre került, órarendi adatok: csütörtök 8.00-11.30, TA.3.318.

Minden karra vonatkozóan ez az egy kurzus került meghirdetésre.

 
Keresztféléves beiratkozás

2019.02.05.

Letölthető az Oktatási Hivatalnak a 2018/2019. tanévre a keresztféléves felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert, illetve magyar állami ösztöndíjas finanszírozásra átsorolt hallgatók beiratkozásával kapcsolatos tájékoztatása Adobe Acrobat ikon .

 
Szintfelmérő időpontja

2018.02.01.

Tájékoztatjuk az érintett hallgatókat, hogy a regisztrációs héten nincs nyelvi szintfelmérő.

 
Hírek, aktualitások - 2018. december
 
Felhívás- és jelentkezés BSc-s hallgatóknak, mérnöktanári előképzésben történő részvételre

2018.12.12.

Nappali tagozatos, BSc gépészmérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, mérnökinformatikusi és műszaki menedzser szakok azon hallgatói, akik teljesítik a képzés 2. félévét és minimum 30 kreditet vagy 4. félévét és minimum 65 kreditet, bekapcsolódhatnak a nappali tagozatos mérnöktanári előképzésbe.

Miért érdemes részt venni a mérnöktanári előképzésben?

Mert kurzusaink

 • e-learning vagy blended learning formájában teljesíthetők, ezáltal lehetőséget biztosítanak a rugalmas időkeretek között, egyéni időbeosztás alapján történő tanulásra (a blended learning kurzusok kombinálják az e-learning és a tantermi oktatás lehetőségeit),
 • a műszaki munkakörökben és állami vagy vállalati oktatási szférában is kamatoztatható pszichológiai, pedagógiai és kommunikációs ismereteket kínálnak,
 • a tantermi gyakorlatok fejlesztik a résztvevők személyiségét, önismeretét, érzelmi intelligenciáját, szociális kompetenciáit, problémamegoldó-, döntéshozó- és konfliktuskezelő képességeit,
 • fejlesztik a hallgatók kommunikációs készségeit, kifejezőkészségét, előadókészségét, tárgyalástechnikáját, betekintést nyújtanak az asszertív kommunikációba,
 • ezáltal hozzájárulnak a munkahelyi és társas kapcsolatok szituációinak hatékonyabb kezeléséhez, illetve a személyes hatékonyság növeléséhez a munkahelyen és a hétköznapokban, valamint
 • egyénre szabott, élmény-gazdag, fejlesztő foglalkozásokat kínálnak.

Melyek a képzés főbb jellemzői?

 • Már a 2018/2019. tanév I. félévétől felvehetők a mérnöktanár-mesterképzés bizonyos tantárgyai.
 • A hallgatók félévente 2-4 pedagógiai, pszichológiai, kommunikációs, illetve oktatás-módszertani tantárgyat hallgathatnak a BSc képzés tantervében előírt szakmai tantárgyak mellett.
 • Így a 7. félévre, a BSc mérnöki diploma megszerzéséig teljesíthetik a nappali tagozatos osztott mérnöktanári mesterképzés tantárgyainak egy részét (max. 30 kredit ingyenesen).
 • Ennek megfelelően a BSc oklevél megszerzését követően 3 félév alatt teljesíthetik a 120 kredites mérnöktanári mesterképzés további követelményeit.
 • Így összességében 10 félév alatt 2 diplomát szerezhetnek: egy BSc mérnökit és egy MEd mérnöktanárit.
 • A MEd mérnöktanári tanulmányok során a hallgatók igényelhetnek Klebelsberg ösztöndíjat, melynek összege akár havi 75.000 Ft is lehet.

Jelentkezési lap benyújtása legkésőbb: 2019. január 7-11.

További információkért Hölvényi Orsolyához fordulhat: holvenyi.orsolya@tmpk.uni-obuda.hu vagy a 06-1-666-5389 telefonszámon.

 
2019-ben induló szakirányú pedagógus-továbbképzési szakjaink

2018.12.09.

Központunk ismét indítani kívánja az alábbi pedagógus-továbbképzési szakokat:

 1. Gyakorlatvezető mentortanári feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 2. Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
 3. Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
 4. Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
 5. Pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak

Vállalati oktatóknak ajánlott új szakirányú továbbképzési szakok:

 1. Vállalati mentor szakirányú továbbképzési szak
 2. Vállalati instruktor szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidők: 2019. január 21, 2019. június 20.

További fontos információk: www.felvi.hu (szakirányú továbbképzések)

Letölthető jelentkezési lap. MS Word ikon

Információ:
Hölvényi Orsolya – ügyvivő
Tel.: (1) 666-5389 Fax: (1) 666-5491
E-mail: holvenyi.orsolya@tmpk.uni-obuda.hu

 
Hírek, aktualitások - 2018. október
 
Októberi nyelvi szintfelmérő/belső vizsga eredmények

2018.10.29.

Letöltető a nyelvi szintfelmérőn megfelelt hallgatók listája Adobe Acrobat ikon .

 
2018. szeptember
 
Frissített órarend

2018.09.14.

Mérnöktanári (MA - levelező)

Gyakorlatvezető mentortanár

Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Műszaki szakoktató (BSc)

Szabadon választható tárgyak

 
mb. oktatási igazgató:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
mb. kutatási főigazgató-helyettes:
Dr. habil. Simonics István
egyetemi docens
Hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Hölvényi Orsolya
Kádár Katalin
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

Frissítve: 2019.03.05 © 2007-2018 VA