Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A képzés tartalma

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzés felkészítést nyújt:

 • az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismeretinek elsajátításához,
 • az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezető, illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához,
 • a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre,
 • az oktatás tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatás-irányításban bekövetkező változásokat követni, s úgy végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a változás-menedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:

 • vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,
 • kooperatív szervező készég,
 • döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás,
 • kapcsolatépítés, információ-gyűjtés,
 • csapatépítés, koordináció,
 • szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése,
 • kommunikáció és tárgyalási képesség és készség,
 • szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása,
 • képzések gazdasági tervezése szervezése,
 • szervezeti egységek irányítása,
 • mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése,
 • szakértési, szaktanácsadói tevékenység,
 • minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése.
Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2019.01.11 © 2007-2018 VA