Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

A HERA Szakképzés-pedagógiai és Szakmai Tanárképzési Szakosztálya

Logo: HERA Szakképzés-pedagógiai és Szakmai Tanárképzési Szakosztálya

A szakosztály céljai

 • empirikus pedagógiai és pszichológiai kutatások folytatása a szakképzés, a szakmai tanárképzés, a mentorképzés és a felsőoktatás-pedagógia területén, intézményközi együttműködéssel,
 • a közreműködő felsőoktatási intézmények jó oktatási gyakorlatainak, innovációinak (pl. lemorzsolódás- és tehetségkutatások eredményei, új oktatási módszerek a felsőoktatásban, felsőoktatási mentorálás) megismerése, széleskörű elterjesztése a HERA hálózatán keresztül

A Szakképzés-pedagógiai és szakmai tanárképzési szakosztály tagjainak kutatómunkájában szerves kapcsolatban jelenik meg a szakképzésben tanulókra és az őket oktatókra (szakmai tanárok, szakoktatók) fókuszáló szemlélet, ami hatékonyan tud beépülni a szakmai pedagógusképzők oktatási, szerepformálási gyakorlatába. Ami reményeink szerint új színt tud hozzáadni a HERA egyébként is szerteágazó tudományos, tudományszervező munkájához.

Kutatási területek

 • a sikeres tanári szerep pszichológiai meghatározói, különös tekintettel a mérnöktanárképzésre
 • a tanári munka minőségének megítélése és fejlesztése
 • szakmai pedagógus-kutatások
 • egyéni különbségek szerepe a tanulásban
 • képességek és kompetenciák mérnökpedagógiai szempontú fejlesztése és mérése
 • mentorkutatás
 • lemorzsolódás- és tehetségkutatás
 • határon túli pedagógiai kutatások
 • az interkulturális kompetencia fejlesztése és szerepe a szakmai pedagógus-képzésben
 • innovatív szakmódszertani kutatások

Aktivitások

 • Szakosztályi ülés, kerekasztal-beszélgetés félévente
 • Intézményközi együttműködés a fenti kutatási területeken
 • Kutatási eredmények disszeminálása a neveléstudomány országos konferenciáin, továbbá a Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési konferencián, illetve a Kárpát-medencei Oktatási Konferencián, mely utóbbi kettő megszervezésében a szakosztály tagjai meghatározó szerepet vállalnak
 • Kutatási tanulmányok szerkesztése, megjelentetése
 • Kapcsolat a HERA más szakosztályaival, pl. a Szakképzés és Foglalkoztatás Szakosztállyal, a Felsőoktatás-kutató Szakosztállyal vagy a Környezetpedagógiai Szakosztállyal, valamint az Óbudai Egyetemen működő Szakképzés- és Mérnökpedagógiai Tudományos Műhellyel

A szakosztály alapítója

Prof. Dr. Tóth Péter (ÓE TMPK)

A szakosztály alapító tagjai

 • Bodáné Dr. Kendrovics Rita (ÓE RKK)
 • Budai Gábor (DUE)
 • Dr. Fűzi Beatrix (ÓE TMPK)
 • Dr. Holik Ildikó (ÓE TMPK)
 • Dr. Kiss Gábor (ÓE BGK)
 • Dr. Kollarics Tímea (NYME BPK)
 • Dr. Makó Ferenc (ÓE TMPK)
 • Dr. Patyi Gábor (NYME BPK)
 • Pogátsnik Monika (ÓE AMK)
 • Dr. Simonics István (ÓE TMPK)
 • Dr. Suhajda Csilla Judit (SZIE GTK)
 • Dr. Tomory Ibolya (ÓE TMPK)
 • Dr. Végh Ágnes (BGE)

A HERA, az EERA és az Óbudai Egyetem HERA tagszervezetének elérhetősége

Eredmények, előadások, disszemináció

 • Plakát: huCER 2016 - A tanulás új útjai
 • Dr. Főző Attila László előadása: eLearning - trendek, kihívások a felsőoktatásban Adobe Acrobat ikon
 • A HuCER 2017 konferencián szakosztályunk az alábbi előadásokkal jelentkezett:
  • Fűzi Beatrix - Suplicz Sándor: A tanári munka minősége különböző nézőpontokból
  • Holik Ildikó - Tordai Zita: Mentortanári szerepek, szerepértelmezések
  • Kiss Gábor: A sötét oldal ereje a programozásoktatásban
  • Kiss Gábor - Szász Antónia: A videóval támogatott információbiztonsági képzés hatása a jelszóhasználati szokásokra
  • Simonics István: Prezentációk alkalmazási lehetősége a mentortanárok munkájában
  • Tomory Ibolya: Interkulturális dimenziók és kooperatív tanulás: Egy ausztrál példa
  • Végh Ágnes - Zimányi Krisztina: Oktatás-módszertani eszközök használata és fejlesztési lehetőségei a Budapesti Gazdasági Egyetemen
 • Holik Ildikó és Tordai Zita "A legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű pályázaton I. helyezést ért el.
 • A HuCER 2017 konferencián önálló szekcióval jelentkeztünk: Szakképzés-pedagógia és szakmai továbbképzés (szekcióvezetők: Tóth Péter, Holik Ildikó)
 • A HERA IV. Évkönyvben a következő tanulmányokkal jelentkeztünk:
  • Duchon Jenő: Tanulási stratégiák elemzése a képzési keretrendszer naplóállományai alapján
  • Simonics István: Mérnöktanárok és mentortanárok IKT eszköz felhasználása
  • Tordai Zita – Holik Ildikó: Mentortanárok a pedagógusi pályáról
  A tanulmánykötet elérhetősége: http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2014/02/HERA_tanulas_uj_utjai20170509.pdf
Főigazgató:
Dr. Danyi Gyula, PhD.
egyetemi docens
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2018.12.09 © 2007-2018 VA