Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

HERA tagszervezet

Logo: HERA tagszervezet

A tagszervezet céljai

 • a szakképzés-pedagógiai kutatások a HERA hálózata révén
 • az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Tanárképző Központjában működő Szakképzés- és Mérnökpedagógiai Tudományos Műhely szakmai és tudományos potenciáljának bevonása a HERA munkájába
 • a határon túli pedagógiai szervezetekkel, illetve pedagógusképző intézményekkel való együttműködés és bekapcsolása a HERA munkájába
 • a HERA más tagszervezeteivel, szakosztályaival való együttműködés

Főbb kutatási területek

 • szakképzés- és felsőoktatás-pedagógiai kutatások
 • tanár- és mentorkutatás
 • tehetségkutatás
 • határon túli pedagógiai kutatások
 • kompetenciavizsgálatok a felsőoktatásban
 • e-tanulási környezetek vizsgálata

Aktivitások

 • közös kutatás a tagszervezeten belül, illetve a HERA más tagszervezeteivel közösen
 • évente legalább két fórum megtartása
 • kutatási eredmények disszeminálása (konferencia előadások, publikációk)
 • előadások a HuCER konferenciákon
 • a HERA Szakképzés-pedagógiai szakosztályában való aktivitás

A tagszervezet alapítója

Prof. Dr. Tóth Péter (ÓE TMPK), egyetemi tanár

A tagszervezet tagjai

 • Bodáné Dr. Kendrovics Rita (ÓE RKK), egyetemi docens
 • Dr. Holik Ildikó (ÓE TMPK), adjunktus
 • Dr. Kiss Gábor (ÓE BGK), egyetemi docens
 • Dr. Makó Ferenc (ÓE TMPK), főiskolai docens
 • Pogátsnik Monika (ÓE AMK)
 • Dr. Simonics István (ÓE TMPK), egyetemi docens
 • Dr. Tomory Ibolya (ÓE TMPK), adjunktus (titkár)

A HERA és az EERA elérhetősége

Eredmények, előadások, disszemináció

 • Plakát: huCER 2016 - A tanulás új útjai
 • Dr. Főző Attila László előadása: eLearning - trendek, kihívások a felsőoktatásban Adobe Acrobat ikon
 • A HuCER 2017 konferencián tagszervezetünk a következő előadásokkal jelentkezett:
  • Fűzi Beatrix - Suplicz Sándor: A tanári munka minősége különböző nézőpontokból
  • Holik Ildikó - Tordai Zita: Mentortanári szerepek, szerepértelmezések
  • Kiss Gábor: A sötét oldal ereje a programozásoktatásban
  • Kiss Gábor - Szász Antónia: A videóval támogatott információbiztonsági képzés hatása a jelszóhasználati szokásokra
  • Simonics István: Prezentációk alkalmazási lehetősége a mentortanárok munkájában
  • Tomory Ibolya: Interkulturális dimenziók és kooperatív tanulás: Egy ausztrál példa
 • Holik Ildikó és Tordai Zita "A legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű pályázaton I. helyezést ért el.
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2018.12.09 © 2007-2018 VA