Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

HERA tagszervezet

Logo: HERA tagszervezet

A tagszervezet céljai

  • a szakképzés-pedagógiai kutatások a HERA hálózata révén
  • az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Tanárképző Központjában működő Szakképzés- és Mérnökpedagógiai Tudományos Műhely szakmai és tudományos potenciáljának bevonása a HERA munkájába
  • a határon túli pedagógiai szervezetekkel, illetve pedagógusképző intézményekkel való együttműködés és bekapcsolása a HERA munkájába
  • a HERA más tagszervezeteivel, szakosztályaival való együttműködés

Főbb kutatási területek

  • szakképzés- és felsőoktatás-pedagógiai kutatások
  • tanár- és mentorkutatás
  • tehetségkutatás
  • határon túli pedagógiai kutatások
  • kompetenciavizsgálatok a felsőoktatásban
  • e-tanulási környezetek vizsgálata

Aktivitások

  • közös kutatás a tagszervezeten belül, illetve a HERA más tagszervezeteivel közösen
  • évente legalább két fórum megtartása
  • kutatási eredmények disszeminálása (konferencia előadások, publikációk)
  • előadások a HuCER konferenciákon
  • a HERA Szakképzés-pedagógiai szakosztályában való aktivitás

A tagszervezet alapítója

Prof. Dr. Tóth Péter (ÓE TMPK), egyetemi tanár

A tagszervezet tagjai

  • Bodáné Dr. Kendrovics Rita (ÓE RKK), egyetemi docens
  • Dr. Holik Ildikó (ÓE TMPK), adjunktus
  • Dr. Kiss Gábor (ÓE BGK), egyetemi docens
  • Dr. Makó Ferenc (ÓE TMPK), főiskolai docens
  • Pogátsnik Monika (ÓE AMK)
  • Dr. Simonics István (ÓE TMPK), egyetemi docens
  • Dr. Tomory Ibolya (ÓE TMPK), adjunktus (titkár)

A HERA és az EERA elérhetősége

Eredmények, előadások, disszemináció

  • Plakát: huCER 2016 - A tanulás új útjai
  • Dr. Főző Attila László előadása: eLearning - trendek, kihívások a felsőoktatásban Adobe Acrobat ikon
  • A HuCER 2017 konferencián tagszervezetünk a következő előadásokkal jelentkezett:
    • Fűzi Beatrix - Suplicz Sándor: A tanári munka minősége különböző nézőpontokból
    • Holik Ildikó - Tordai Zita: Mentortanári szerepek, szerepértelmezések
    • Kiss Gábor: A sötét oldal ereje a programozásoktatásban
    • Kiss Gábor - Szász Antónia: A videóval támogatott információbiztonsági képzés hatása a jelszóhasználati szokásokra
    • Simonics István: Prezentációk alkalmazási lehetősége a mentortanárok munkájában
    • Tomory Ibolya: Interkulturális dimenziók és kooperatív tanulás: Egy ausztrál példa
  • Holik Ildikó és Tordai Zita "A legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű pályázaton I. helyezést ért el.
mb. oktatási igazgató:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
mb. kutatási főigazgató-helyettes:
Dr. habil. Simonics István
egyetemi docens
Hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Hölvényi Orsolya
Kádár Katalin
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

Frissítve: 2018.12.09 © 2007-2018 VA