Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

HERA tagszervezet

Logo: HERA tagszervezet

A tagszervezet céljai

 • Szakképzés-pedagógiai kutatások a HERA hálózatában
 • Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központjában (ÓE KVK-TMPK) működő Szakképzés- és Mérnökpedagógiai Tudományos Műhely szakmai és tudományos potenciáljának bevonása a HERA munkájába
 • A határon túli pedagógiai szervezetekkel, illetve pedagógusképző intézményekkel való együttműködés és bekapcsolásuk a HERA munkájába
 • HERA más tagszervezeteivel, szakosztályaival való együttműködés

Főbb kutatási területek

 • Szakképzés- és felsőoktatás-pedagógiai kutatások
 • Tanár- és mentorkutatás
 • Tehetségkutatás
 • Határon túli pedagógiai kutatások
 • Kompetenciavizsgálatok a felsőoktatásban
 • eTanulási környezetek vizsgálata

Aktivitások

 • Közös kutatás a tagszervezeten belül, illetve a HERA más tagszervezeteivel közösen
 • Évente legalább egy fórum megtartása
 • Kutatási eredmények disszeminálása (konferencia előadások, publikációk)
 • Előadások a HuCER konferenciákon
 • A HERA Szakképzés-pedagógiai szakosztályával hatékony együttműködés

A tagszervezet alapítója

Prof. Dr. Tóth Péter, egyetemi tanár

A tagszervezet vezetője

Dr. habil Simonics István (ÓE KVK-TMPK), egyetemi docens

A tagszervezet tagjai

 • Bodáné Dr. Kendrovics Rita (ÓE RKK), egyetemi docens
 • Dr. habil Holik Ildikó (ÓE KVK-TMPK), egyetemi docens
 • Kersánszki Tamás (ÓE Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság), igazgató
 • Dr. Kiss Gábor (ÓE BGK), egyetemi docens
 • Dr. Makó Ferenc (ÓE KVK-TMPK), egyetemi adjunktus
 • Módné Takács Judit (ÓE AMK), mestertanár
 • Dr. Pogátsnik Monika (ÓE AMK) egyetemi docens
 • Dr. habil Simonics István (ÓE KVK-TMPK), egyetemi docens
 • Dr. Tomory Ibolya (ÓE KVK-TMPK), egyetemi adjunktus (titkár)

Eredmények, előadások, disszemináció

HuCER 2020. Konferencia

Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban
Budapest, 2020. május 27-28.

 • Holik Ildikó: Mentortanárok pszichológiai immunrendszerének vizsgálata
 • Simonics István: A STEM szerepe a mérnökképzésben
 • Tomory Ibolya: Mérnökhallgatók tanulási motivációs tényezői
 • Tóth Péter – Pogátsnik Monika: Felsőoktatási kompetenciamérés tanulságai

HuCER 2019. Konferencia

Prevenció, intervenció és kompenzáció – Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen
Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2019. május 23-24.

Új kihívások az oktatásban: Lemorzsolódás és módszertani megújulás szekció
Szekcióvezető: Tóth Péter – Kanczné Nagy Katalin

 • Horváth Kinga – Tóth Péter: Határon túli pedagógushallgatók véleménye a tanári interakcióról
 • Tóth Péter: Határon túli pedagógushallgatók tanulási stílusa a VARK-féle elmélet szerint
 • Tomory Ibolya: Az iskolaelhagyás arányai és háttértényezői magyar és kelet-afrikai vonatkozásban

Élménypedagógiai módszerekkel és virtuális tanulási terekkel támogatott digitális oktatás szekció
Szekcióvezető: Molnár György – Szabó József

 • Simonics István: Az interneten elérhető források biztonságának elemzése

Kompetenciamérés a felsőoktatásban szekció
Szekcióvezető: Nagy Melinda – Harangus Katalin

 • Holik Ildikó: Mérnökhallgatók érzelmi intelligenciájának vizsgálata

HuCER 2018.

Oktatás – gazdaság – társadalom
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2018. május 24-25.

Összehasonlító kutatások szekció
Szekcióvezető: Székedi Levente

 • Tóth Péter: Tanulási stílus vizsgálata a Selye János Egyetemen

Szakképzés- és felsőoktatás-pedagógia szekció
Szekcióvezetők: Tóth Péter – Végh Ágnes

 • Tóth Péter: Az intézményes szakképzés kezdetei: Az első vasárnapi rajziskolák
 • Fűzi Beatrix: Egyetemi oktatók szerepértelmezése
 • Makó Ferenc: Mérnöktanár hallgatók munkaadói megelégedettség vizsgálata
 • Holik Ildikó: Mentortanári feladatok és szerepek egy kutatás tükrében
 • Pogátsnik Monika: A munka alapú tanulás hatása a nem-kognitív készségek fejlődésére a mérnökképzésben

HuCER 2017.

Innováció, kutatás, pedagógusok
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2017. május 25-26.

Felsőoktatási tanulás szekció
Szekcióvezető: Hrubos Ildikó

 • Kiss Gábor: A sötét oldal ereje a programozás-oktatásban

Szakképzés-pedagógia és szakmai továbbképzés szekció
Szekcióvezető: Tóth Péter – Holik Ildikó

 • Fűzi Beatrix – Suplicz Sándor: A tanári munka minősége különböző nézőpontokból
 • Simonics István: Prezentációk alkalmazási lehetősége a mentortanárok munkájában
 • Tomory Ibolya: Interkulturális dimenziók és kooperatív tanulás: egy ausztrál példa
 • Pogátsnik Monika: A pályakötődés és a pályaérdeklődés alakulása a műszaki szakgimnáziumi tanulók körében

Digitalizálódó oktatás – a HERA IKT szakosztályának könyvbemutatója
Elnök: Varga Lajos

 • Tóth Péter: Az osztálytermi tanítás oktatástechnikája és oktatástechnológiája című kötetet bemutatja Simonics István

HuCER 2016.

A tanulás új útjai
Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2016. május 26-27.

Szakképzés- és felsőoktatás-pedagógia szekció
Szekcióvezető: Tóth Péter

 • Tordai Zita - Holik Ildikó: Mentortanárok a pedagógusi pályáról
 • Simonics István: Mentorok digitális felkészültsége
 • Kiss Gábor - Keszthelyi András - Szász Antónia: A Selye János Egyetem óvónő szakos hallgatóinak információbiztonság-tudatossága
 • Duchon Jenő: Hivatalon belüli tanulási szokások elemzése a képzési keretrendszer naplóállományai alapján
Főigazgató:
Dr. Danyi Gyula, PhD.
egyetemi docens
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2021.05.26 © 2007-2018 VA