Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

XV. Országos Neveléstudományi Konferencia

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága és az Óbudai Egyetem szervezésében 2015. november 19. és 21. között került megrendezésre a XV. Országos Neveléstudományi Konferencia.

A konferencia megnyitóján Mona-Lisa Dahms (Aalborg University, Dánia) és Elisabeth De Schauwer (Ghent University, Belgium) tartott plenáris előadást.

A 330 részvevő a neveléstudomány új eredményeivel 30 szimpózium és 23 tematikus szekció keretein belül ismerkedhetett meg. A konferencián összesen 238 előadás hangzott el, illetve 44 poszter került bemutatásra.

A konferencia zárásaként Gyarmathy Éva és Csapó Benő Prima díjas kutatók tartottak előadást.

A konferencia programfüzete [Adobe Acrobat ikon - 1.57 MB].

A konferencia absztrakt kötete [Adobe Acrobat ikon - 2.69 MB].

A konferencia honlapja: http://onk2015.conf.uni-obuda.hu/

ÚKN kötet: Tóth Péter - Holik Ildikó (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban, 2015 [Adobe Acrobat ikon - 21.92 MB].

A XV. Országos Neveléstudományi Konferencia képei

Trefort konferenciák

Az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja az Egyetem Tudomány Napi rendezvényeinek keretében minden évben megrendezi a Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferenciáját.

E fórumokon lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy a hazai és határon túli pedagógusképző intézmények munkatársai

  • kifejthessék álláspontjukat az oktatást, azon belül is hangsúlyosan a szakképzést illetve a pedagógusképzést érintő aktuális kérdésekről,
  • számot adhassanak az oktatás, a szakképzés és a pedagógusképzés területén folyó empirikus kutatásaikról,
  • bemutathassák innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetőségeiről mind a szakképzésben, mind pedig a felsőoktatásban.

A konferencia honlapja: http://trefort.tmpk.uni-obuda.hu/

Az I. Trefort Konferencia tanulmánykötete: Tóth Péter - Duchon Jenő (szerk.): Empirikus kutatások a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben Adobe Acrobat ikon

A II. Trefort Konferencia tanulmánykötete: Tóth Péter - Duchon Jenő (szerk.): Kutatások és innovatív megoldások a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben Adobe Acrobat ikon

A III. Trefort Konferencia tanulmánykötete: Tóth Péter - Ősz Rita - Hajnal Andrea (szerk.): Új kihívások a felsőoktatásban és a pedagógusképzésben Adobe Acrobat ikon

A IV. Trefort Konferencia tanulmánykötete: Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.): Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés Adobe Acrobat ikon

Az V. Trefort Konferencia tanulmánykötete: Tóth Péter - Maior Enikő - Pogátsnik Monika (szerk.): Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában Adobe Acrobat ikon

A VI. Trefort Konferencia tanulmánykötete: Tóth Péter - Makó Ferenc - Varga Anikó (szerk.): Empirikus kutatások az oktatásban és a pedagógusképzésben Adobe Acrobat ikon

A VII. Trefort Konferencia tanulmánykötete: Tóth Péter – Hanczvikkel Adrienn - Duchon Jenő (szerk.): Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban Adobe Acrobat ikon

A VIII. Trefort Konferencia tanulmánykötete: Tóth Péter – Simonics István – Manojlovic Heléna – Duchon Jenő (szerk.): Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban Adobe Acrobat ikon

A IX. Trefort Konferencia tanulmánykötete: Simonics István – Holik Ildikó (szerk.): Új kutatások a szakképzés és a felsőoktatás területén Adobe Acrobat ikon

A X. Trefort Konferencia tanulmánykötete: Simonics István – Holik Ildikó – Tomory Ibolya (szerk.): Módszertani újítások és kutatások a szakképzés és a felsőoktatás területén Adobe Acrobat ikon

Az I. Trefort Konferencia képei

2011. november 21-én került sor Központunk szervezésében a Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferenciára. A résztvevők a megvitatták a szakmai tanárképzés jelenlegi helyzetét és jövőjét, továbbá megosztották egymással legfrissebb kutatási eredményeiket.

Az II. Trefort Konferencia képei

2012. november 22-én került megrendezésre a Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia. A rendezvényen a hazai szakmai tanárképző központok oktatói, kutatói mutatták be legfrissebb kutatási eredményeiket. A konferencián köszöntöttük Dr. Varga Lajost 80. és Dr. Hassan Elsayedet 70. születésnapja alkalmából.

Az III. Trefort Konferencia képei

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia. Az ez évi rendezvényen szép számban képviseltették magukat a határon túli magyar pedagógusképző intézetek is. Köszöntötte a konferenciát Prof. Dr. Fodor János rektor, illetve az EMMI részéről Dr. Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes.

Az IV. Trefort Konferencia képei

Központunk 2014 november 20-án negyedik alkalommal rendezte meg szakmai tanárképzési konferenciáját, mely egyedülálló seregszemléje a szakmai pedagógusok képzésében érdekelt szakembereknek. A kutatók, oktatók közel negyven előadással képviseltették magukat.

A konferencia megnyitóján adtuk át az okleveleket azoknak az egyetemen oktató kollégáinknak, akik sikerrel elvégezték Központunk felsőoktatási mentorképzését. A képzés célja volt, hogy az egyetem fiatal oktatóinak beilleszkedésében, fejlődésében a saját karukon dolgozó mentortól kaphassanak segítséget.

Az V. Trefort Konferencia képei

2015. június 11-én került sorra Központunk és a Pártiumi Keresztény Egyetem közös szervezésében az V. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferenciára. A rendezvény alkalmat adott a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében született kutatási eredmények bemutatására is.

A VI. Trefort Konferencia képei

Központunk immár hatodik alkalommal rendezte meg Szakképzés- és felsőoktatás-pedagógiai konferenciáját 2016. november 16-án, mely egyedülálló seregszemléje a szakmai pedagógusképzésben érdekelt szakembereknek. Külön örömünkre szolgált, hogy idei konferenciánkon négy doktori iskola 15 hallgatója is előadást tartott.

A VII. Trefort Konferencia képei

A hetedik alkalommal megrendezett Szakképzés- és felsőoktatás-pedagógiai konferencia különösen szép aktualitását adta, hogy egyetemünk jogelődjeiben 45 évvel ezelőtt indult a szakmai pedagógusképzés, valamint Központunk névadója, Trefort Ágoston születésének bicentenáriuma is 2017-re esik.

Ezen eseményekhez kapcsolódott a két plenáris előadás, Tóth Béláné: 45 éves a műszaki pedagógusképzés az Óbudai Egyetemen, illetve Sanda István Dániel: A 200 éve született Trefort Ágoston emlékezete művészetpártoló tevékenységei tükrében címmel. A konferencián köszöntöttük Dr. Varga Lajost 85. és Dr. Hassan Elsayedet 75. születésnapja alkalmából.

A konferencián 10 szekcióban 63 előadás hangzott el, 5 határon túli egyetemről 13 előadó, továbbá 4 doktori iskolából 18 doktorandusz hallgató érkezett.

A VIII. Trefort Konferencia képei

A nyolcadik alkalommal megrendezett Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencián idén is számos előadással képviseltette magát a neveléstudomány. A konferencián 12 szekcióban 70 előadás hangzott el. 4 határon túli egyetemről 19 előadó, míg 7 doktori iskolából 18 doktorandusz hallgató érkezett.

A plenáris előadást Solt Katalin, a Budapesti Gazdasági Egyetem professzor emeritája tartott "A lemorzsolódás okai és csökkentésére tett intézkedések a Budapesti Gazdasági Egyetemen" címmel.

Az Óbudai Egyetem Tudomány Hete rendezvénysorozatának keretében megtartott kétnapos rendezvényt támogatta a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA) és az International Society for Engineering Pedagogy (IGIP).

Kárpát-medencei Oktatási Konferenciák

Az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja a Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Nyelvek Tanszékével közösen szervezi a Kárpát-medencei Oktatási Konferenciát.

A konferencia célja: helyt adni azoknak a kutatási és fejlesztési eredményeknek, amelyek az oktatás, a felsőoktatás-pedagógia, az oktatásszociológia, a pedagógusképzés és a nyelvoktatás területén születtek az elmúlt időben a határon innen és túl.

A konferencia honlapja: http://k-mok.tmpk.uni-obuda.hu/

Az I. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: Maior Enikő – Tóth Péter – Varga Anikó (szerk.): Empirikus kutatások az oktatásban határon innen és túl Adobe Acrobat ikon.

A II. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: Tóth Péter – Maior Enikő - Simonics István – Duchon Jenő – Varga Anikó (szerk.): Pedagógiai kutatások a Kárpát-medencében Adobe Acrobat ikon.

A III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: Tóth Péter – Maior Enikő – Horváth Kinga – Kautnik András – Duchon Jenő – Sass Bálint (szerk.): Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben Adobe Acrobat ikon.

A IV. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: Tóth Péter – Horváth Kinga – Maior Enikő – Bartal Mária – Duchon Jenő (szerk.): Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben Adobe Acrobat ikon.

Az I. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia képei

2016. június 9 és 10 között került sorra Központunk és a Pártiumi Keresztény Egyetem közös szervezésében az I. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. A konferencia hagyományteremtő céllal lehetőséget biztosított azoknak a kutatási és fejlesztési eredményeknek, amik az oktatás, a felsőoktatás-pedagógia, az oktatásszociológia, a pedagógusképzés és a nyelvoktatás területén születtek az elmúlt időben a határon innen és túl. A rendezvény alkalmat adott továbbá TÁMOP projektek keretében született kutatási eredmények bemutatására is.

Az MTV M1 csatornájának beszámolója a konferenciáról:

A II. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia képei

2017. június 22 és 23 között Nagyváradon került megrendezésre immár másodízben a Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. A konferencia ismét kiemelt lehetőséget biztosított a határon innen és túl folyó neveléstudományi kutatások bemutatására. Külön öröm, hogy a nagyszámú résztvevő között több doktorandusz hallgatót is köszönthettünk.

A Bihari Napló beszámolt a konferenciáról (Forrás: Bihari Napló):

A III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia képei

2018. június 22 és 23 között harmadik alkalommal került megrendezésre Nagyváradon a Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. A konferencián 15, közöttük 4 angol nyelvű szekcióban több mint 90 előadás hangzott el. A rendezvényen valamennyi határon túli magyar nyelvű pedagógusképzést folytató intézmény képviseltette magát. Az idei konferencia kapcsolódott az Óbudai Egyetemen folyó EFOP-3.4.3-16-2016-00023 projekt "Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása" című alprojektjéhez.

A konferenciáról az erdélyi Bihari Napló is beszámolt (Forrás: Bihari Napló):

A IV. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia képei

2019. június 20 és 21 között negyedik alkalommal került megrendezésre Nagyváradon a Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. A konferencián 12, közöttük 2 angol nyelvű szekcióban 75 előadás hangzott el. A rendezvényen valamennyi határon túli magyar nyelvű pedagógusképzést folytató intézmény képviseltette magát. Az idei konferencia kapcsolódott az Óbudai Egyetemen folyó EFOP-3.4.3-16-2016-00023 projekt "Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása" című alprojektjéhez.

A konferenciáról az erdélyi Bihari Napló is beszámolt (Forrás: Bihari Napló):

Főigazgató:
Dr. Danyi Gyula, PhD.
egyetemi docens
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2021.03.16 © 2007-2018 VA