Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Fontosabb nemzetközi együttműködési kapcsolataink

Az európai szakmai és tudományos társaságokkal való együttműködés mellett az alábbi felsőoktatási intézményekkel folytatunk több éve közös tananyagfejlesztést illetve végzünk kutatásokat a megjelölt fő témákban.

 • Tampere Polytechnic, Finnország (Virtuális elektronikus tanulási környezetek a felsőoktatásban)
 • Fontys PTH Eindhoven, Hollandia (WIKI és Second life alkalmazások)
 • University of Huddersfield, Nagy-Britannia (On-line módszertani tapasztalatcsere)
 • Technological Educational Institute of Crete, Görögország (Oktatási minőségbiztosítás)
 • Sakarya University, Törökország (In service e-learning kurzusok metodikája)
 • Suez Canal University, Egypt (Virtuális valóság)
 • Dresden University of Technology, Németország (Szakmódszertani kutatások)
 • Berufspädagogische Akademie, Ausztria (Gyakorlati módszerek a szakoktató képzésben)
 • Partiumi Keresztény Egyetem, Románia (Pedagógusképzés)
 • Selye János Egyetem, Szlovákia (Pedagógusképzés)
 • Mendel University in Brno, Csehország (Felsőoktatás-pedagógiai kutatások)
 • University of Silesia in Katowice, Lengyelország (Felsőoktatás-pedagógiai kutatások)
 • International Society for Engineering Pedagogy (IGIP)
 • European Society for Engineering Education (SEFI)
 • American Society for Engineering Education (ASEE)
 • International Federation of Engineering Education Societies (IFEES)
 • World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS)

Nemzetközi hallgatócsere

A tartós együttműködés mellett Központunk részt vesz rövid távú hallgatócsere programokban is, melyek a hallgatók számára néhány hetes tanulmányutak és külföldi hallgatók hazai fogadása révén teszik lehetővé a külföldi tapasztalatok gyűjtését.

Intézményi kapcsolatok: http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/munkatarsaknak/palyazati-lehetosegek
A TMPK Erasmus koordinátora: Dr. habil. Tóth Péter

Hallgatóink infrastruktúránk igénybevételével rendszeresen vehetnek részt külföldi társintézmények elektronikus kurzusain.

Közös rendezvény külföldi partnereinkkel

2015. június 15-én tartottuk Nagyváradon az V. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferenciát, melyet a Partiumi Keresztény Egyetemmel közösen szerveztünk. A rendezvényt köszöntötte Tolnay István a PKE Igazgatótanácsának elnöke is. A látogatás alkalmat teremtett közös projektek, kutatások megbeszélésére is.

Főigazgató:
Prof. Dr. Tóth Péter
egyetemi tanár
Általános és oktatási főigazgató-helyettes:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
Hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Hölvényi Orsolya
Kádár Katalin
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

© 2007-2018 VA