Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Fontosabb nemzetközi együttműködési kapcsolataink

Az európai szakmai és tudományos társaságokkal való együttműködés mellett az alábbi felsőoktatási intézményekkel folytatunk több éve közös tananyagfejlesztést illetve végzünk kutatásokat a megjelölt fő témákban.

 • Tampere Polytechnic, Finnország (Virtuális elektronikus tanulási környezetek a felsőoktatásban)
 • Fontys PTH Eindhoven, Hollandia (WIKI és Second life alkalmazások)
 • University of Huddersfield, Nagy-Britannia (On-line módszertani tapasztalatcsere)
 • Technological Educational Institute of Crete, Görögország (Oktatási minőségbiztosítás)
 • Sakarya University, Törökország (In service e-learning kurzusok metodikája)
 • Suez Canal University, Egypt (Virtuális valóság)
 • Dresden University of Technology, Németország (Szakmódszertani kutatások)
 • Berufspädagogische Akademie, Ausztria (Gyakorlati módszerek a szakoktató képzésben)
 • Partiumi Keresztény Egyetem, Románia (Pedagógusképzés)
 • Selye János Egyetem, Szlovákia (Pedagógusképzés)
 • Mendel University in Brno, Csehország (Felsőoktatás-pedagógiai kutatások)
 • University of Silesia in Katowice, Lengyelország (Felsőoktatás-pedagógiai kutatások)
 • International Society for Engineering Pedagogy (IGIP)
 • European Society for Engineering Education (SEFI)
 • American Society for Engineering Education (ASEE)
 • International Federation of Engineering Education Societies (IFEES)
 • World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS)

Nemzetközi hallgatócsere

A tartós együttműködés mellett Központunk részt vesz rövid távú hallgatócsere programokban is, melyek a hallgatók számára néhány hetes tanulmányutak és külföldi hallgatók hazai fogadása révén teszik lehetővé a külföldi tapasztalatok gyűjtését.

Intézményi kapcsolatok: http://erasmus.uni-obuda.hu/hu/munkatarsaknak/palyazati-lehetosegek
A TMPK Erasmus koordinátora: Dr. habil. Tóth Péter

Hallgatóink infrastruktúránk igénybevételével rendszeresen vehetnek részt külföldi társintézmények elektronikus kurzusain.

Közös rendezvény külföldi partnereinkkel

2015. június 15-én tartottuk Nagyváradon az V. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferenciát, melyet a Partiumi Keresztény Egyetemmel közösen szerveztünk. A rendezvényt köszöntötte Tolnay István a PKE Igazgatótanácsának elnöke is. A látogatás alkalmat teremtett közös projektek, kutatások megbeszélésére is.

2016. június 9 és 10 között került sorra Központunk és a Pártiumi Keresztény Egyetem közös szervezésében az I. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. A konferencia hagyományteremtő céllal lehetőséget biztosított azoknak a kutatási és fejlesztési eredményeknek, amik az oktatás, a felsőoktatás-pedagógia, az oktatásszociológia, a pedagógusképzés és a nyelvoktatás területén születtek az elmúlt időben a határon innen és túl. A rendezvény alkalmat adott továbbá TÁMOP projektek keretében született kutatási eredmények bemutatására is.

2017. június 22 és 23 között Nagyváradon került megrendezésre immár másodízben a Kárpát-medencei Oktatási Konferencia. A konferencia ismét kiemelt lehetőséget biztosított a határon innen és túl folyó neveléstudományi kutatások bemutatására. Külön öröm, hogy a nagyszámú résztvevő között több doktorandusz hallgatót is köszönthettünk.

2018. január 15 és 18 között az EFOP 3.4.3 pályázat Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása alprojektje keretében Prof. Dr. Tóth Péter Kutatásmódszertan kurzust tartott a Selye János Egyetem oktatói számára.

2018. június 5 és 7 között az EFOP 3.4.3 pályázat "Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása" című alprojektje keretében Prof. Dr. Tóth Péter Kutatásmódszertan kurzust tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói számára.

Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében" című EFOP-3.4.3-16-00023 projekt "Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása" alprojektjének keretében megbeszélésre került sor 2018. június 21-én a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen.
Az együttműködés keretében közös e-tananyagfejlesztésekre, képzési programok kidolgozására, kutatásokra és képzők képzése programok megvalósítására kerül sor a határon túli pedagógusképzés fejlesztése érdekében.
Az alprojekt megvalósításában közreműködő intézmények: Óbudai Egyetem (Budapest, Magyarország), Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad, Románia), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Ukrajna), Selye János Egyetem (Komárom, Szlovákia), Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szabadka, Szerbia)

Fiatal nők oktatása a technológia világában - Magyar-izlandi projekt részvétel.

Letöltető a Tomory Ibolya projektösszefoglalója Adobe Acrobat ikon .
Download: Tomory Ibolya: Project study Adobe Acrobat ikon .

Főigazgató:
Dr. Danyi Gyula, PhD.
egyetemi docens
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2018.12.12 © 2007-2018 VA