Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Projektjeink

Hazai és nemzetközi projektjeinkkel tanárképzésünk és oktatási módszereink fejlesztését kívánjuk szolgálni.

Szakmai pedagógusképzés sorozat (sorozatszerkesztő: Prof. Dr. Tóth Péter; kiadó: Typotop Kiadó, Budapest; ISSN 2598-7123)

 1. Tóth Péter (2016): Bevezetés a műszaki rajz tanításának módszertanába I., 151 old.
 2. Tordai Zita (2016): Pszichológia és személyiségfejlesztés I., 118 old.
 3. Suplicz Sándor (2016): Pszichológia és személyiségfejlesztés II., 60 old.
 4. Holik Ildikó - Sanda István Dániel (2016): Tanári kommunikáció, 102 old.
 5. Fűzi beatrix (2016): Neveléstan, 187 old.
 6. Fűzi Beatrix (2016): Didaktika és oktatásszervezés, 136 old.
 7. Sanda István Dániel (2016): Bevezetés a szakképzéstörténetbe, 85 old.
 8. Tóth Péter (2016): Az osztálytermi tanítás oktatástechnikája és oktatástechnológiája, 162 old.
 9. Duchon Jenő (2016): Tanítás és tanulás elektronikus környezetben, 379 old.
 10. Simonics István (2016): Felnőttek szakképzése, 103 old.
 11. Simonics István (2016): Szakképzés és gazdaság, 123 old.
 12. Tóth Péter (2016): Bevezetés a műszaki rajz tanításának módszertanába II., 166 old.
 13. Simonics István - Makó Ferenc (2016): Az elektrotechnika tanításának módszertana, 124 old.
 14. Orcsik Gézáné (2016): Könnyűipari tárgyak tanításának módszertana, 122 old.
 15. Tóth Béláné (2016): A gépelemek tanítása, 158 old.
 16. Holik Ildikó (2016): Közgazdasági tárgyak tanításának módszertana, 89 old.
 17. Suplicz Sándor (2016): Mentorkiválasztás, 37 old.
 18. Fűzi Beatrix - Suplicz Sándor (2016): A mentorálás pedagógiája, 166 old.
 19. Fűzi Beatrix (2016): Pedagógusok tudása és gondolkodása, 96 old.
 20. Gyarmathy Éva - Fűzi Beatrix (2016): Felzárkóztatás és tehetséggondozás, 110 old.
 21. Simonics István (2016): A pedagógusképzés megújítása, 73 old.
 22. Simonics István (2016): Vezetési kompetenciák fejlesztése a szakmai tanárképzésben, 108 old.
 23. Holik Ildikó - Ősz Rita (2016): Bevezetés a pedagógiai kutatásmódszertanba, 61 old.
 24. Sanda István Dániel (2016): Fejlesztő értékelés, 77 old.
 25. Holik Ildikó (2016): Szakmai tanárok módszertani kultúrája, 67 old.
 26. Tordai Zita (2016): A tanári kompetenciák empirikus vizsgálata a mérnöktanár képzésben, 57 old.
 27. Tóth Péter (szerk.) (2016): Empirikus kutatási tanulmányok a közép- és felsőoktatásban, 234 old.
 28. Pogátsnik Monika (2016): A szakképzés trendjei az Európai Unióban, 72 old.
 29. Simon Béláné (2016): Az anyag- és gyártásismeret tanításának módszertana, 193 old.

A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógus képzésének és képzők hálózatának fejlesztése

A BME által koordinált TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 projekt célkitűzései a következők voltak:

 • az új mérnöktanári szak és a gyakorlatvezető mentortanár továbbképzési szak tantárgyai tanulásának korszerű tananyagokkal való elősegítése
 • a képzések és a tantárgyak tartalmának, módszereinek empirikus kutatásokkal való megalapozása
 • továbbképzések keretében az egyetem munkatársai pedagógiai-pszichológiai, módszertani kompetenciáinak fejlesztése

Az ÓE mint konzorciumi tag a projekt keretében az alábbi feladatokat teljesítette:

1. E-tananyagok fejlesztése (a Digitális Tankönyvtárban elérhetők)
 1. Tóth Péter: Szakmódszertan - polgári és biztonságvédelmi szakirány
 2. Tóth Péter: Szakmódszertan - gépészet-mechatronika szakirány
 3. Orcsik Gézáné: Szakmódszertan - könnyűipari szakirány
 4. Simonics István - Makó Ferenc: Szakmódszertan - elektrotechnika-elektronika szakirány
 5. Makó Ferenc: A mentorálás módszertana a szakmai tanárképzésben
 6. Sanda István Dániel: Fejlesztő értékelés
 7. Holik Ildikó: Szakmódszertan - műszaki-gazdasági szakirány
 8. Sanda István: Szakképzéstörténet
 9. Makó Ferenc: Tanulásmódszertan
 10. Holik Ildikó-Sanda István Dániel: Tanári kommunikáció
 11. Tordai Zita: Pszichológia és személyiségfejlesztés I.
 12. Fűzi Beatrix - Gyarmathy Éva: Felzárkóztatás és tehetséggondozás
 13. Suplicz Sándor: Mentorkiválasztás
 14. Suplicz Sándor: A mentorálás pedagógiája
 15. Suplicz Sándor: Pszichológia és személyiségfejlesztés II.
 16. Tóth Péter: Az osztálytermi tanítás oktatástechnológiája
 17. Simonics István: Vezetési kompetenciák fejlesztése a szakmai tanárképzésben
 18. Simonics István: A pedagógusképzés megújítása
 19. Simonics István: Szakképzés és gazdaság
 20. Simonics István: Felnőttek szakképzése
 21. Fűzi Beatrix: Pedagógusok tudása és gondolkodása
 22. Fűzi Beatrix: Didaktika és oktatásszervezés
 23. Fűzi Beatrix: Neveléstan
 24. Duchon Jenő: Elektronikus tanulás
 25. Ősz Rita-Holik Ildikó: Pedagógiai kutatásmódszertan
2. Empirikus kutatási tanulmányok készítése (a Pedagógus kataszterben elérhetők)
 1. Makó Ferenc: Interaktív tábla módszertani kompetencia fejlesztése
 2. Tóth Péter: Téri-vizuális képességek vizsgálata a szakképzésben
 3. Tóth Péter: Tanulási stratégiák és sajátosságok vizsgálata a szakképzésben
 4. Tóth Péter: Szakközépiskolai tanulók pályaérdeklődésének, pályaattitűdjének vizsgálata
 5. Suplicz Sándor: Kutatás a szakmai tanári minőség indikátorainak meghatározására
 6. Tóth Péter - Fűzi Beatrix: Kutatások a tanári kompetenciafejlesztés módszertanának megalapozására
 7. Holik Ildikó: Szakmai tanárok módszertani kultúrájának kutatása
 8. Tordai Zita: A tanári kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a mérnöktanár képzésben
3. Képzők képzése program megvalósítása
 1. Simonics István: Tananyagfejlesztők felkészítése
 2. Suplicz Sándor - Fűzi Beatrix: Felsőoktatási mentorok képzése

Szakterületi koordinátor és a kutatócsoport vezetője: Dr. habil. Tóth Péter
Szakmai koordinátor: Dr. habil. Simonics István

A projekt ÓE TMPK eredményeinek beszámolója [Adobe Acrobat ikon - 410.41 KB] letölthető formában olvasható.

Hungarian Online University – Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai és nemzetközi elterjesztésére

A Széchenyi István Egyetem által koordinált TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0003 projekt konzorciumi partnere volt az ÓE.

A projekt fő célkitűzése volt:

 • A fejlesztési projekt általános célja a konzorciumi partner intézményekben a 21. század követelményeinek megfelelő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése és működtetése, valamint olyan magas szintű együttműködés létrehozása, amellyel versenyképes, modern, szolgáltató intézményekké válnak az együttműködésben részt vevő partnerek.
 • Az Új Széchenyi Terv TÁMOP 4. prioritás 2011-2013 akcióterve kiemelt feladatnak tekinti az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térséghez való csatlakozáshoz, a felsőoktatás versenyképességéhez, a bolognai szerkezetváltáshoz, és a tudásalapú gazdaság kihívásainak való megfeleléshez szükséges tartalom-, módszertan-, és szolgáltatásfejlesztést.

Az ÓE TMPK feladata volt szakmódszertani tananyagok fejlesztése a gépészmérnöki és a mérnök informatikai szakirányú mérnöktanár-képzés számára:

 1. Fűzi Beatrix: Szakképzés-pedagógia I.
 2. Tóth Péter: Szakképzés-pedagógia II.
 3. Holik Ildikó: A programalkalmazások tanításának módszertana
 4. Simonics István - Makó Ferenc: A műszaki szakterület alapozó tárgyainak oktatásmódszertana
 5. Tóth Péter: A műszaki rajz oktatásának módszertana
 6. Tóth Péter: A képességfejlesztő informatikaoktatás módszertana

Szakterületi koordinátor: Dr. habil. Tóth Péter

A duális képzés feltételrendszerének kialakítása a székesfehérvári műszaki felsőoktatásban

Az ÓE Alba Régia Műszaki Kar által koordinált TÁMOP 4.1.1.F-14/1/KONV projekt fő célkitűzései:

 1. a felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése, a gyakorlatorientáltság növelése
 2. a gazdasági szférával való szoros együttműködés, a gyakorlati szakemberek képzésbe történő bevonása
 3. a munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése

A projekt keretében az ÓE TMPK feladata volt:

 1. vállalati mentor tréning megvalósítása
 2. A "Tóth Péter (szerk.): A vállalati mentorképzés elméleti alapjai" című szakkönyv elkészítése
 3. e-tananyag fejlesztése a vállalati mentorképzéshez

Szakterületi koordinátor: Dr. habil. Tóth Péter

A vállalati mentorképzés beszámolója [Adobe Acrobat ikon - 648.9 KB] letölthető formában olvasható.

A felsőoktatás korszerűsítése, a környezettudatos nevelés és a multimédia modulok alkalmazása a Budapesti Műszaki Főiskolán

Projektvezető: Dr. Simonics István főiskolai docens

A HEFOP (Humánerőforrás-Fejlesztési Operatív Program) megvalósítása során tanfolyamokat szerveztünk a Főiskola dolgozói számára az alábbi modulok elsajátítása érdekében:

 • Felsőoktatási törvény;
 • Bolognai-folyamat;
 • A környezettudatos szemlélet kialakítása a főiskolai hallgatók körében
 • Továbbá 17 pedagógiai és multimédia képzési modul alkalmazásának elősegítése a főiskolai oktatásban.

MOTIVATE - http://tmpk.uni-obuda.hu/motivate
Masters level Opportunities and Technological Innovation in VocAtional Teacher Education

Koordinátor: Dr. Pentelényi Pál egyetemi docens

A kétéves futamidejű Leonardo projekt hazai partnerein kívül öt külföldi felsőoktatási intézmény vesz részt a pályázati célkitűzések megvalósításában. A Tartalmi és technológiai innovációs lehetőségek a mesterszintű szakmai tanárképzésben c. projekt tartalmi és technikai vonatkozásban is innovatív megoldásokat és fejlesztéseket transzferál az egyesült királyságbeli Huddersfield-i Egyetemről. Az innovatív megoldások között lesznek a társas szoftverek és a kollaboratív Web 2.0 technológiák használata, amelyek segítségével megalakulhat az európai partnereknek egy új on-line közössége.

WITPET
Web based In-service Training Programs on Electrical-electronics and information-communication technologies for Technical teachers

Intézményi projektmenedzser: Tóth Béláné dr. habil. egyetemi tanár

A Web alapú képzési programok műszaki tanároknak az elektronika és informatika tanításához c. projekt a szakmai iskolák tanárainak felkészítését segíti 9 szakmai és 3 pedagógiai e-learning modul kidolgozásával.

Főigazgató:
Dr. Danyi Gyula, PhD.
egyetemi docens
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2017.10.03 © 2007-2018 VA