Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

10 legfontosabb publikáció oktatónként, kutatónként

Dr. Holik Ildikó

 • Holik Ildikó, Tordai Zita: The Necessity of Competency Development in Engineering Informatics Education in the Light of Students’ Characteristics
  Teaching and Learning in a Digital World: Proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning – Volume 1., szerk.: Michael E Auer, David Guralnick, Istvan Simonics
  Springer International Publishing, Cham, 2018, 224-232 p.
 • Holik Ildikó: Self-Efficacy Study of Computer Science Engineering Students
  TOJET : TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 11. szám
  2017, 930-935 p.
 • Holik Ildikó, Sanda István Dániel: Tanári kommunikáció
  Szakmai pedagógusképzés sorozat, 4. szám
  Typotop Kft., Budapest, 2016, 102 p.
 • Holik Ildikó: Közgazdasági tárgyak tanításának módszertana
  Szakmai pedagógusképzés sorozat, 16. szám
  Typotop Kft., Budapest, 2016, 89 p.
 • Holik Ildikó: Szakmai tanárok módszertani kultúrája
  Szakmai pedagógusképzés sorozat, 25. szám
  Typotop Kft., Budapest, 2016, 67 p.
 • Holik Ildikó, Ősz Rita: Bevezetés a pedagógiai kutatásmódszertanba
  Szakmai pedagógusképzés sorozat, 23. szám
  Typotop Kft., Budapest, 2016, 61 p.
 • Holik Ildikó, Pogátsnik Monika: An Investigation of the Effectiveness of Dual Learning Students, Majoring in Information Technology Engineering
  ÓBUDA UNIVERSITY E-BULLETIN, 6, 2. szám
  2016, 33-39 p.
 • Holik Ildikó, Brezsnyánszky László, Tukacs Tamás: Hungary: In-service teacher training and re-training in Hungary
  International Handbook of Teacher Education Training & Re-training Systems in Modern World, szerk.: Konstantinos G Karras, Charl C Wolhuter
  HM Studies and Publishing, Nicosia, 2015, 198-235 p.
 • Holik Ildikó: Mentortanárok oktatási módszerei
  NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ , 4. szám
  2015, 22-37 p.
 • Holik Ildikó: Experience and Possibilities of Information Processing in Training of Mentor Teachers
  SAMI 2015 • IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics., szerk.: Anikó Szakál
  IEEE Hungary Section, Herlany, 2015, 219-222 p.

Dr. Krepler Erzsébet

 • Krepler Erzsébet: A nihilizmus etikája mint a kommunizmus eszmei eredete
  2004
  Szegedi Bölcsészfüzetek - A XX. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, szerk.: Szalma Natália
  SzTE, Szeged, 2004, 81-94 p.
 • Krepler Erzsébet: Sesztov és Frank összevetése a személyes metafizika fényében
  2002-2003
  Szegedi Bölcsészfüzetek - Polgári értékek és az európai kultúra, szerk.: Szalma Natália
  SzTE, Szeged, 2003, 52-65 p.
 • Krepler Erzsébet: Lev Sesztov művei a személyes metafizika szemszögéből
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 2003
 • Krepler Erzsébet: Лев Шестов, свидетель пророческого предназначения христианства
  Acta Slavica Debrecen
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 2003, 201-216 p.
 • Krepler Erzsébet: A kelet-európai posztmodern sajátosságai Hajnóczy Péter és Venyegyikt Jerofejev műveiben
  1999-2000
  Szegedi Bölcsészfüzetek - Személyes metafizika és az igazság szabadsága, szerk.: Szalma Natália
  SzTE, Szeged, 2000, 159-165 p.
 • Krepler Erzsébet: Az igazság személyessége és a szubsztancialitás Sesztov és Husserl filozófiájában
  1999-2000
  Szegedi Bölcsészfüzetek - Személyes metafizika és az igazság szabadsága, szerk.: Szalma Natália
  SzTE, Szeged, 2000, 75-84 p.
 • Krepler Erzsébet: Venyicska, a posztmodern lázadó szellem (Venyegyikt Jerofejev: Moszkva-Petuski)
  1998/1999
  Főnix
  Szeged, 1999, 45-50 p.
 • Krepler Erzsébet: Ördög és szerelem – avagy a lélek világa (Esték egy gyikanykai tanyán)
  Fejér Ádám: Gogol avagy a polgárosodás gúnyrajza
  JATE, Szeged, 1998, 263-274 p.
 • Krepler Erzsébet: A bűn
  A keresztény tanítás szellemi-kulturális értelme
  JATE, Szeged, 1998, 80-94 p.
 • Krepler Erzsébet: Két költő – egy kultúra – Petri György és Kovács Imre Attila költészetéről
  1997, I. szám
  Főnix
  JATE, Szeged, 1997, 127-138 p.
 • Krepler Erzsébet: Образ Пугачёва в «Капитанской дочке» Пушкина
  Diss. Slav.: Hist. Litt. XXI.
  JATE, Szeged, 1995, 69-76 p.

Dr. Makó Ferenc

 • Makó Ferenc (2015): Mentortanár-jelöltek iskolai gyakorlatokhoz kapcsolódó szerepfelfogása.
  In: Tóth Péter-Holik Ildikó-Tordai Zita (szerk.): Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés, és az értékteremtés világa. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest: Óbudai Egyetem.
 • Makó Ferenc (2013): Esettanulmányos oktatás alkalmazása gyakorlatvezető mentortanárok képzésében.
  In: Neveléstudományi és szakmódszertani Konferencia, Komárno: Selye János Egyetem, pp. 613-619.
 • Makó Ferenc (2011): Az interaktív tábla módszertani használatára történő tanárfelkészítés.
  Székesfehérvár: DSGI Kiadó.
 • Makó Ferenc (2010): A magyar szakképzési rendszer fejlesztése.
  In: ZSKF TTK Füzetek 6. Budapest: L'Harmattan Kiadó.
 • Makó Ferenc (2009): Munkaadók véleményalkotása az FSZ képzésről.
  In: Adekvát kompetencia-fejlesztési kutatás a felsőfokú szakképzés gyengeségeinek és erősségeinek feltárására: Alkalmazható adatgyűjtési és oktatási módszertan kidolgozása. Dunaújváros: Dunaújvárosi Főiskola.
 • Makó Ferenc (2009): Oktatási célú projektorok.
  In: Kárpáti Andrea – Molnár Gyöngyvér – Tóth Péter – Főző Attila László (szerk.): A XXI. század iskolája. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, pp. 51-57.
 • Makó Ferenc (2008): Zmeny paradigmy v príprave učiteľov využitím multimediálných technológií (dizertačná práca).
  Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická Fakulta.
 • Makó Ferenc (2005): Development of multimedia competency in teacher training.
  In: Proceedings of International Conference on E-learning and blended learning. Exchange of experiences e-learning and anywhere and anytime. Plzen: University of West Bohemia.
 • Makó Ferenc (2004): A felnőttképzés hozzáférési lehetőségeinek infrastrukturális vizsgálata.
  Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet.

Dr. Ősz Rita

 • Ősz Rita (2012): Mobil generáció az oktatásban.
  In: Tóth Péter (szerk.): A szakmai tanárképzés szolgálatában: Tisztelgő kötet Varga Lajos 80. és Hassan Elsayed 70. születésnapja alkalmából. Kutatási füzetek 8. Székesfehérvár: DSGI Kiadó, pp. 131-139.
 • Rita Ősz (2015): Environment for problem solving in engineering higher education.
  In: Anikó Szakál (szerk.): SISY 2015 : IEEE 13th nternational Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica: IEEE Hungary Section, pp. 247-251.
 • János Fodor, Rita Ősz (2013): Possible Applications of Fuzzy Methodology in the Educational Process.
  In: Anikó Szakál (szerk.): Proceedings of the IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Budapest: IEEE Hungary Section, pp. 37-40.
 • Ősz Rita, András István, Rajcsányi-Molnár Mónika (2013): Educational Management Questions of New Generation Smart Phones: Mobile Generation in a Changing Learning Environment – Pedagogic Challenges and Paradigms.
  In: Rajcsányi-Molnár Mónika, András István (szerk.): Metamorphosis: Glocal Dilemmas in Three Acts. Budapest: Új Mandátum Kiadó, pp. 194-211.
 • Péter Tóth, Rita Ősz (2013): A Study of Online Learning by Methods of Web Mining.
  In: Hamido Fujita, Jun Sasaki (szerk.): Proceedings of the 12th International conference on Education and Educational Technology: Recent Advances in Modern Educational Technologies. Iwate: WSEAS Press, pp. 64-69.
 • Ősz Rita, Váraljai Mariann (2012): Új technológiák – Új tanulási formák?
  In: Tóth Péter, Duchon Jenő (szerk.): Kutatások és innovatív megoldások a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben: II. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia. Budapest: Óbudai Egyetem, pp. 193-205.

Dr. Sanda István Dániel

 • Sanda István Dániel: Glosses on the 18-19th Century Education in Vojvodina
  XI. nemzetközi tudományos konferencia
  Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2017, 375-384 p.
 • Sanda István Dániel: The Education of Enlightenment – with Specific Regard to Musical Education
  folyóirat, 2017, 12. szám
  TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2017, 258-262 p.
 • Sanda István Dániel: Die Geschichte der Ersten Evangelischen Hochschule im Ungarischen Königreich bis Mitte des XIX. Jahrhunderts
  Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívása, szerk.: Somogyi Alfréd
  Selye János Egyetem, Komarno, 2017, 102-110 p.
 • Sanda István Dániel, Holik Ildikó Katalin: Kommunikáció leendő mérnököknek
  Óbudai Egyetem, Budapest, 2017, 104 p.
 • Sanda István Dániel: Der Gebrauch der Kirchenlieder im Zeitalter der Aufklärung mit besonderer Rücksichtnahme auf die Kirchenreformen von Maria Theresia
  Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban, szerk.: Somogyi Alfréd
  Selye János Egyetem, Komarno, 2016, 206-2012 p.
 • Sanda István Dániel: Bevezetés a szakképzéstörténetbe
  Szakmai pedagógusképzés, szerk.: Tóth Péter
  Typotop Kft., 2016, 85 p.
 • Sanda István Dániel: Fejlesztő értékelés
  Szakmai pedagógusképzés, szerk.: Tóth Péter
  Typotop Kft., 2016, 77 p.
 • Sanda István Dániel, Holik Ildikó Katalin: Tanári kommunikáció
  Szakmai pedagógusképzés, szerk.: Tóth Péter
  Typotop Kft., Budapest, 2016, 102 p.
 • Sanda István Dániel: A szakképzés és a szakoktatás az ókorban
  folyóirat, XIII., 1-2. szám
  KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE
  Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2015, 419-434 p.
 • Sanda István Dániel: Az óvodai és iskolai terek mint a pedagógiai kommunikáció színterei
  Pedagogikum és kommunikáció: Comprehensive pedagogy and communication., szerk.: Dombi Alice-Dombi Mária
  Universitas Szeged Kiadó, Szeged, 2014, 171-181 p.

Dr. Simonics István

 • Michael E. Auer - David Guralnick - Istvan Simonics Editors (szerk.): Teaching and Learning in a Digital World (Proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning – Volume 1)
  Springer International Publishing AG, Cham, 2018, 968 p.
 • Michael E. Auer - David Guralnick - Istvan Simonics Editors (szerk.): Teaching and Learning in a Digital World (Proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning – Volume 2)
  Springer International Publishing AG, Cham, 2018, 795 p.
 • Simonics István: Felnőttek szakképzése
  Typotop Kft., Budapest, 2016, 103 p.
 • Simonics István: A pedagógusképzés megújítása
  Typotop Kft., Budapest, 2016, 73 p.
 • Simonics István: Vezetési kompetenciák fejlesztése a szakmai tanárképzésben
  Typotop Kft., Budapest, 2016, 108 p.
 • Simonics István: Szakképzés és gazdaság
  Typotop Kft., Budapest, 2016, 123 p.
 • Simonics István - Makó Ferenc: Az elektrotechnika tanításának módszertana
  Typotop Kft., Budapest, 2016, 124 p.
 • Simonics István: Oktatásszervezés, gyakorlattervezés- és vezetés
  A vállalati mentorképzés elméleti alapjai, szerk.: Tóth Péter
  Óbudai Egyetem, Budapest, 2015, 53-73 p.
 • Simonics István - Holik Ildikó: Az információfeldolgozás tapasztalatai és lehetőségei a mentortanárok képzésében
  Új kutatások a neveléstudományokban 2014: Oktatás és nevelés – Gyakorlat és tudomány, szerk.: Tóth Zoltán
  Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Debrecen, 2015, 319-336 p.
 • Ágnes Mágai - István Simonics: The Development of eServices in an Enlarged EU: eLearning in Hungary
  European Commission - Joint Research Centre, Luxembourg, 2008, 94 p.

Dr. Tomory Ibolya

 • Tomory Ibolya (2015): Hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek tanulási motivációi: kelet-afrikai helyszíni megfigyelések összegzése.
  In: Szerepi Sándor (szerk.): Pedagógiai innovációk. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 60-72.
 • Tomory Ibolya (2015): „Education for All”: Az oktatási kampányok típusai és hatékonyságuk a nemzetközi fejlesztésben.
  In: Birta-Székely Noémi (szerk.): Tudás-Tanulás-Szabadság Neveléstudományi Konferencia. Kolozsvár: Babes-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Doceo Egyesület.
 • Tomory Ibolya (2015): Enculruration and Identity: A Gypsy Micro Community in the City.
  In: Bocsi Veronika (szerk.): Peremhelyzetben - In Marginal Position: Romológiai írások - Writings from the Field of Romology. Debrecen: Didakt Kft., pp. 249-273.
 • Tomory Ibolya (2015): "Játékaink az egészségünk": Fizikai aktivitás és inklúzió az ausztrál őslakosok oktatásában.
  MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE, 63:(3) pp. 50-55.
 • Tomory Ibolya (2014): The role of intercultural competence in the education of social pedagogues.
  In: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.): Social Co-existence - Personality Development - Training. Debrecen: Debrecen University Press, pp. 50-58.
 • Tomory Ibolya (2014): „Mawe Matatu” - Three Stones, or Warmth of the Family Stove: Enculturation in East- Africa.
  In: Magdolna Láczay, Dariusz Fatula (szerk.): Social Aspects of Management: Personal Development, cultural changes, economic progress. Krakow: Krakow Society for Education: AFM Publishing House, pp. 103-115.
 • Tomory Ibolya (2010): Etiópia „többségi kisebbsége”, az oromók és egy demokratikus oktatási és társadalmi rendszer: a gadaa.
  BELVEDERE MERIDIONALE, 22:(1-2), pp. 22-35.
 • Tomory Ibolya (2008): A résztvevő megfigyelés és a terepmunka: szemlélet és módszer összefonódása.
  In: Gádor Anna (szerk.): Tanári kézikönyv: A szociális kompetenciák fejlesztéséhez 1-12. évfolyam. Budapest: Educatio, pp. 136-139.
 • Tomory Ibolya (2008): Afrikai iskolákban: A tradicionális törzsi nevelés és oktatás.
  EZREDVÉG, 18:(8-9), pp. 79-86.
 • Tomory Ibolya (2004): Enkulturáció-szocializáció-nevelés elméleti és gyakorlati oldalról.
  In: A Gergely András, Kemény Márton (szerk.): Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, pp. 256-276.

Tóth Béláné dr. habil.

 • Tóth Béláné: A gépelemek tanítása
  Szakmai Pedagógusképzés Sorozat 15.kötet, szerk.: Tóth Péter
  Typotop, Budapest, 2016, 158 p.
 • Tóth Béláné, Tóth Péter: Oktatástechnológia és multimédia
  Ligatura, Budapest, 2009, 151 p.
 • Tóth Béláné: A műszaki ábrázolás fejlődése
  Ponticulus Hungaricus, 2008, 12. szám
  Budapest, 2008, 12 p.
 • Tóth Béláné: Néhány európai ország műszaki pedagógusképzésének összehasonlító elemzése
  Ligatura, Vác, 1999, 108 p.
 • Tóth Béláné: The nature of pictorial representation in mechanical professional training
  ATEE Cahier No. 9. , szerk.: Agnes Toth
  Drukkerij Nijs-herent, Brussels, 1995, 89-95 p.
 • A. Toth, B. Toth, J. Ibbetson: Teaching and learning in English; Tanítás és tanulás angolul
  Aula Kiadó, Budapest, 1994, 192 p.
 • Tóth Béláné: Gondolatok az iskolastruktúráról
  Pedagógiai Szemle, 1990, 7-8. szám
  1990, 611-619 p.
 • Tóth Béláné: A tehetségfejlesztés néhány kérdése
  Pedagógiai Szemle , 1985, 7-8. szám
  1985, 737-744 p.
 • Tóth Béláné: A képi megjelenítés szerepe a gépészeti jellegű szakképzésben
  Magyar Pedagógia , 1984, 1. szám
  1984, 76-83 p.
 • Tóth Béláné: Az ábrák szerepe a tanulásban. Vizsgálatok a gépészeti ábrák körében
  OOK, Veszprém, 1984, 148 p.

Zabóné Dr. Varga Irén

 • Zabóné Varga Irén: A magyar nyelvű műszaki terminológia kezdetei
  Műszaki Tudományos Közlemények, 2017, 6. szám
  A XVII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai, 169-175 p., szerk.: Bitay Enikő, Máté Márton
  Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2017
 • Zabóné Varga Irén: A magyar nyelvű műszaki terminológia a 19. század közepétől 1920-ig
  Műszaki Tudományos Közlemények, 2017, 7. szám
  A XXII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai, 403-406 p., szerk.: Bitay Enikő, Máté Márton
  Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2017
 • Zabóné Varga Irén: Műszaki szakszövegek helyesírási problémáinak bemutatása angol, német és magyar példák alapján
  Szaknyelv és szakfordítás, 2016
  Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról, 88-96 p., szerk.: Fata Ildikó, Veresné Valentinyi Klára
  Szent István Egyetem, Gödöllő, 2016
 • Zabóné Varga Irén: Műszaki szövegek fordításának terminológiai problémái német – magyar nyelvpárban járműipari szövegek alapján
  Budapest, 2015, 166 p.
 • Zabóné Varga Irén: Peter A . Schmitt: Translation und Technik
  Fordítástudomány, 2015
  ELTE BTK, Budapest, 2014
 • Zabóné Varga Irén: Műszaki szakszövegek fordítási problémái (német-magyar nyelvpár)
  Fordítástudomány, 2012
  ELTE BTK, Budapest, 2012
 • Zabóné Varga Irén: Eugen Wüster két fő művének összehasonlítása
  Magyar Terminológia, 2012, 2. szám
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012
 • Zabóné Varga Irén: Engelberg, S. - Lemnitzer, L.: Lexokographie und Wörterbuchbenutzung
  Magyar Terminológia, 2011, 1. szám
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011
 • Zabóné Varga Irén: A műszaki terület terminológia-politikája
  Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 2011
  Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban, 472-478 p., szerk.: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita
  Tinta Könyvkiadó; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, Budapest, Beregszász, 2011
 • Zabóné Varga Irén: Arntz, R. - Picht, H. - Mayer, F: Einführung in die Terminologiearbeit (Studien zu Sprache und Technik)
  Magyar Terminológia, 2010, 1. szám
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010

A TMPK oktatóinak, kutatóinak valamennyi publikációja az MTMT nyilvántartása alapján