Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

10 legfontosabb publikáció oktatónként, kutatónként

Dr. Fűzi Betrix

 • Suplicz Sándor – Fűzi Beatrix (2013): Tanárok mentorálásának elmélete és gyakorlata.
  Székesfehérvár: DSGI Kiadó.
 • Fűzi Beatrix (2011): Tanárok mentorálásának gyakorlata.
  Székesfehérvár: DSGI Kiadó.
 • Fűzi Beatrix (2007): A sikeres pedagógiai munka néhány összetevője egy vizsgálat tükrében.
  PEDAGÓGUSKÉPZÉS, 3. pp. 9-30.
 • Suplicz Sándor – Fűzi Beatrix (2007): A pedagógusok sikeressége szempontjából fontos kompetenciák diákvélemények tükrében.
  ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 2-3. pp. 24-45.
 • Fűzi Beatrix (2007): Tanárok iskolai élményeinek szerepe a pedagógiai munka sikerességében.
  ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 3-4. pp. 5-23.
 • Fűzi Beatrix (2013): Az érzelmi-kapcsolati elemek tanítási módszerek eredményességére gyakorolt hatása.
  In: Benedek András, Tóth Péter (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. A munka és a nevelés világa a tudományban. Budapest: Eötvös Kiadó, pp. 153-169.
 • Fűzi Beatrix (2010): Incorporating the findings of a research project on the successfulness of teachers into the teacher of engineering program.
  In: György Mészáros – Iván Falus – Magdolna Kimmel (ed.): Responsibility, challenge and support in teachers’ life-long professional development. Proceedings of the 35th Annual Conference of the ATEE, Volume 2, Eger: Association for Teacher Education in Europe and Esszterházy Károly College, pp. 287-302.
 • Suplicz Sándor – Fűzi Beatrix (2013): Mérnök informatikus hallgatók tanárképe, elvárásai.
  In: Tóth Péter (szerk.) (2013): Empirikus kutatások a szakmai pedagógusképzésben. Székesfehérvár: DSGI Kiadó, pp. 9-36.

Dr. habil. Gyarmathy Éva

 • Gyarmathy Éva (2015): A különleges helyzetű tehetség és a tehetséggondozás szemléletváltásának szükségszerűsége.
  MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE, 70: (2/5), pp. 371–393. DOI: 10.1556/0016.2015.70.2.5.
 • Gyarmathy Éva (2014): A nem szunnyadó erő.
  NEVELÉSTUDOMÁNY ONLINE, http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2014/07/a-nem-szunnyado-ero-a-tehetseg-fogalmanak-atgondolasa
 • Gyarmathy E. (2014): The talent's netting way of thinking.
  GIFTED EDUCATION INTERNATIONAL 2, Dec. 1-17. http://gei.sagepub.com/content/early/2014/11/26/0261429414557590
 • Gyarmathy E (2013): The Gifted and Gifted Education in Hungary.
  JOURNAL FOR THE EDUCATION OF THE GIFTED, 36: (1), pp. 19 - 43. DOI 10.1177/0162353212471587
 • Gyarmathy É. (2012): Diszlexia a digitális korszakban.
  Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
 • Gyarmathy É. (2011): Kreativitás és beilleszkedési zavarok.
  In: Münnich Ákos (szerk.): A kreativitás többszempontú vizsgálata. Debrecen: Didakt Kiadó, 13-45p.
 • Gyarmathy É. (2009): Atipikus agy és a tehetség I. - Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok, valamint az Asperger szindróma.
  PSZICHOLÓGIA. 29: (4), pp. 377–390
 • Gyarmathy É. (2007): A tehetség – Háttere és gondozásának gyakorlata.
  Budapest: ELTE Kiadó.
 • Gyarmathy É. (2002): IQ és tehetség.
  Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 127-154.
 • Gyarmathy É. (2000): Holistic learners. Identifying gifted children with learning disabilities. An experimental perspective.
  In. Ed. Montgomery, D.: Able Underachievers. London: Whurr Publishers, pp. 76-88.

Dr. Holik Ildikó

 • Brezsnyánszky László, Holik Ildikó, Tukacs Tamás (2015): Hungary: In-service teacher training and re-training in Hungary.
  In: Konstantinos G Karras, Charl C Wolhuter (szerk.): International Handbook of Teacher Education Training & Re-training Systems in Modern World. Nicosia: HM Studies and Publishing, pp. 198-235.
 • Holik Ildikó (2015): Experience and Possibilities of Information Processing in Training of Mentor Teachers.
  In: Anikó Szakál (szerk.). SAMI 2015, IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Herlany: IEEE Hungary Section, pp. 219-222.
 • Holik Ildikó (2015): Mentortanárok oktatási módszerei.
  NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ, 2015/4, pp. 22-37.
 • Simonics István, Holik Ildikó (2015): Az információfeldolgozás tapasztalatai és lehetőségei a mentortanárok képzésében.
  In: Tóth Zoltán (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2014: Oktatás és nevelés – Gyakorlat és tudomány. Debrecen: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, pp. 319-336.
 • Ildikó Holik, Julianna K. Rusvai, Ilona Dóra Fekete, Tamás Tukacs (2014): The Gender Question in Hungary - Education, the Teaching Profession and Stereotypes: the Concept and Issue of Gender in Educational Science.
  In: Konstantinos G Karras, Pella Calogiannakis, Charl C Wolhuter, Nikolaos Andreadakis (szerk.): Gender and Teachers: an International Study. Crete: HM Studies and Publishing, pp. 61-122.
 • Simonics István, Holik Ildikó (2014): Információfeldolgozási és prezentációs technikák hatékonysága a mentortanárok képzésében.
  In: Ősz Rita (szerk.): Empirikus kutatások a szakképzésben és a felsőoktatás-pedagógiában. Székesfehérvár: DSGI, pp. 83-98.
 • Holik Ildikó (2013): The Role of Comparative Education in Hungary.
  In: Charl Wolhuter, Nikolay Popov, Bruno Leutwyler, Klara Skubic Ermenc (szerk.): Comparative Education at Universities World Wide. Ljubljana: Ljubljana University Press, pp. 83-89.
 • Holik Ildikó (2010): Teacher Training in Hungary.
  In: K. G. Karras, C. C. Wolhuter (szerk.): International Handbook of Teacher Education World-wide. Athens: Atrapos, pp. 305-314.
 • Holik Ildikó (2007): Teacher training and comparative education in Hungary.
  In: Carl Wolhuter, Nikolay Popov (szerk.): Comparative Education as Discipline at Universities World Wide. Sofia: Bureau for Educational Services, 2007. pp. 137-142.
 • Holik Ildikó (2005): Pedagógusvélemények az egységes tanárképzésről és a gyakorlóiskolákról.
  ISKOLAKULTÚRA, 2005/4, pp. 119-127.

Dr. Makó Ferenc

 • Makó Ferenc (2015): Mentortanár-jelöltek iskolai gyakorlatokhoz kapcsolódó szerepfelfogása.
  In: Tóth Péter-Holik Ildikó-Tordai Zita (szerk.): Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés, és az értékteremtés világa. XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest: Óbudai Egyetem.
 • Makó Ferenc (2013): Esettanulmányos oktatás alkalmazása gyakorlatvezető mentortanárok képzésében.
  In: Neveléstudományi és szakmódszertani Konferencia, Komárno: Selye János Egyetem, pp. 613-619.
 • Makó Ferenc (2011): Az interaktív tábla módszertani használatára történő tanárfelkészítés.
  Székesfehérvár: DSGI Kiadó.
 • Makó Ferenc (2010): A magyar szakképzési rendszer fejlesztése.
  In: ZSKF TTK Füzetek 6. Budapest: L'Harmattan Kiadó.
 • Makó Ferenc (2009): Munkaadók véleményalkotása az FSZ képzésről.
  In: Adekvát kompetencia-fejlesztési kutatás a felsőfokú szakképzés gyengeségeinek és erősségeinek feltárására: Alkalmazható adatgyűjtési és oktatási módszertan kidolgozása. Dunaújváros: Dunaújvárosi Főiskola.
 • Makó Ferenc (2009): Oktatási célú projektorok.
  In: Kárpáti Andrea – Molnár Gyöngyvér – Tóth Péter – Főző Attila László (szerk.): A XXI. század iskolája. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, pp. 51-57.
 • Makó Ferenc (2008): Zmeny paradigmy v príprave učiteľov využitím multimediálných technológií (dizertačná práca).
  Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická Fakulta.
 • Makó Ferenc (2005): Development of multimedia competency in teacher training.
  In: Proceedings of International Conference on E-learning and blended learning. Exchange of experiences e-learning and anywhere and anytime. Plzen: University of West Bohemia.
 • Makó Ferenc (2004): A felnőttképzés hozzáférési lehetőségeinek infrastrukturális vizsgálata.
  Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet.

Dr. Ősz Rita

 • Ősz Rita (2012): Mobil generáció az oktatásban.
  In: Tóth Péter (szerk.): A szakmai tanárképzés szolgálatában: Tisztelgő kötet Varga Lajos 80. és Hassan Elsayed 70. születésnapja alkalmából. Kutatási füzetek 8. Székesfehérvár: DSGI Kiadó, pp. 131-139.
 • Rita Ősz (2015): Environment for problem solving in engineering higher education.
  In: Anikó Szakál (szerk.): SISY 2015 : IEEE 13th nternational Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Proceedings. Subotica: IEEE Hungary Section, pp. 247-251.
 • János Fodor, Rita Ősz (2013): Possible Applications of Fuzzy Methodology in the Educational Process.
  In: Anikó Szakál (szerk.): Proceedings of the IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Budapest: IEEE Hungary Section, pp. 37-40.
 • Ősz Rita, András István, Rajcsányi-Molnár Mónika (2013): Educational Management Questions of New Generation Smart Phones: Mobile Generation in a Changing Learning Environment – Pedagogic Challenges and Paradigms.
  In: Rajcsányi-Molnár Mónika, András István (szerk.): Metamorphosis: Glocal Dilemmas in Three Acts. Budapest: Új Mandátum Kiadó, pp. 194-211.
 • Péter Tóth, Rita Ősz (2013): A Study of Online Learning by Methods of Web Mining.
  In: Hamido Fujita, Jun Sasaki (szerk.): Proceedings of the 12th International conference on Education and Educational Technology: Recent Advances in Modern Educational Technologies. Iwate: WSEAS Press, pp. 64-69.
 • Ősz Rita, Váraljai Mariann (2012): Új technológiák – Új tanulási formák?
  In: Tóth Péter, Duchon Jenő (szerk.): Kutatások és innovatív megoldások a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben: II. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia. Budapest: Óbudai Egyetem, pp. 193-205.

Dr. Sanda István Dániel

 • Sanda István Dániel (2015): Schoolbilding and its influence on culture in rural (farmland) Hungary in the first half the 20th century.
  In: Ali Arslan (szerk.): Culture and Education. Istambul: International Standing Conference on the History of Education (ISCHE). pp. 439-440.
 • Sanda István Dániel (2015): Trefort Ágoston szerepe a népoktatás és a szakképzés 19. századi megújításában.
  In: Károly Krisztina, Perjés István (szerk.): Tanulmányok a tudós tanárképzés műhelyeiből. Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái; 1. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 320-331.
 • Sanda István Dániel (2013): Életreform-motívumok a Vas utcai felsőkereskedelmi iskola homlokzatán és belső tereiben.
  In: Németh András, Pukánszky Béla, Pirka Veronika (szerk.): Továbbélő utópiák II.: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. Budapest: Gondolat Kiadó, pp. 24-29.
 • Sanda István Dániel (2015): A modern szakképzés rendszerének kialakulása és professzionalizálódása a késő középkortól a XVIII. század végéig.
  In: Baska Gabrella, Hegedűs Judit (szerk.): Égi Iskolák, földi műhelyek: Tanulmányok a 65 éves Németh András tiszteletére. Budapest: ELTE PPK, pp. 44-58.
 • Sanda István Dániel (2013): Iskolaépület-típusok és életrefom-motívumok a Bárczy-korszak iskoláiban.
  In: Németh András, Pukánszky Béla, Pirka Veronika (szerk.): Továbbélő utópiák II.: Reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. Budapest: Gondolat Kiadó, pp. 214-301.
 • Sanda István Dániel (2015): Iparosnevelés a céhekben – Európai kezdetek, magyarországi gyakorlat.
  In: Tóth Péter, Maior Enikő, Pogátsnik Monika (szerk.): Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia; 5. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, pp. 1-14.
 • Sanda István Dániel (2014): Az óvodai és iskolai terek mint a pedagógiai kommunikáció színterei.
  In: Dombi Alice, Dombi Mária (szerk.): Pedagogikum és kommunikáció: Comprehensive pedagogy and communication. Szeged: Universitas Szeged Kiadó, pp. 171-181.
 • Sanda István Dániel (2013): Kós Károly kapcsolata a Gödöllői művésztelep tagjaival és munkásságuk kölcsönhatásai az életreform-törekvések tükrében.
  In: Németh András, Pirka Veronika (szerk.): Az életreform és reformpedagógia – recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében. Neveléstudomány-történeti Tanulmányok; 12. Budapest: Gondolat Kiadó, pp. 199-227.
 • Sanda István Dániel (2011): A kollégiumi nevelés.
  In: Sanda István Dániel, Simonfi Zsuzsanna (szerk.): Nevelés a szakralitás dimenziójában. Budapest: Gondolat Kiadó, pp. 9-98.

Dr. Simonics István

 • Simonics István, Holik Ildikó: (2015): Az információfeldolgozás tapasztalatai és lehetőségei a mentortanárok képzésében.
  In: Tóth Zoltán (szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban 2014: Oktatás és nevelés – Gyakorlat és tudomány. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, pp. 319-336.
 • Simonics István (2015): Az elektronikus tananyagfejlesztés tapasztalatai és tanulságai.
  In: Tóth Péter, Maior Enikő, Pogátsnik Monika (szerk.) Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában. 5. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ. pp. 314-328.
 • Simonics István (2015): Preparation for Information Processing of Mentor Teachers.
  In: Michael E. Auer (szerk.) International Conference on Interactive Collaborative Learning. Firenze: International Society for Engineering Pedagogy (IGIP), pp. 536-539.
 • Simonics István (2015): Oktatásszervezés, gyakorlattervezés- és vezetés.
  In: Tóth Péter (szerk.) A vállalati mentorképzés elméleti alapjai. Budapest: Óbudai Egyetem, pp. 53-73.
 • Simonics István, Holik Ildikó (2014): Információfeldolgozási és prezentációs technikák hatékonysága a mentortanárok képzésében.
  In: Ősz Rita (szerk.) Empirikus kutatások a szakképzésben és a felsőoktatás-pedagógiában. Székesfehérvár: DSGI Kiadó, pp. 83-98.
 • Simonics István (2010): Az elektronikus tananyagok széleskörű elterjedési lehetőségeinek vizsgálata.
  In: Bábosik István (szerk.) Az iskola fejlődési tendenciái. Debrecen: Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület, pp. 188-210.
 • Ágnes Mágai, István Simonics (2008): The Development of eServices in an Enlarged EU: eLearning in Hungary.
  Luxembourg: European Commission - Joint Research Centre, 94 p.
 • Simonics István (2008): A tartalom tervezésének és kivitelezésének pedagógiai és pszichológiai szempontjai.
  In: Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter, Főző Attila László (szerk.): A 21. század iskolája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 117-127.
 • Simonics I, Kun I (2007): Comprehensive Application of eLearning – Overview about the Results of Data Analysis.
  In: Urbanová T, Simonics I, Pavlov R (szerk.) HUBUSKA Fifth Open Workshop: Networking Centres of High Quality Research on Knowledge Technologies and Applications. Kosice, pp. 107-115.
 • Fazekas L, Simonics, I., Wagner, B. (2006): Adaptive Content Representation of MTA SZTAKI eLearning Department.
  In: Böszörményi L, Simonics I (szerk.) HUBUSKA 3rd Open workshop. Methods and tools for development of semantic enabled systems and services for multimedia concent, interoperability and reusability. Klagenfurt, pp. 49-56.

Dr. Tomory Ibolya

 • Tomory Ibolya (2015): Hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek tanulási motivációi: kelet-afrikai helyszíni megfigyelések összegzése.
  In: Szerepi Sándor (szerk.): Pedagógiai innovációk. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 60-72.
 • Tomory Ibolya (2015): „Education for All”: Az oktatási kampányok típusai és hatékonyságuk a nemzetközi fejlesztésben.
  In: Birta-Székely Noémi (szerk.): Tudás-Tanulás-Szabadság Neveléstudományi Konferencia. Kolozsvár: Babes-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Doceo Egyesület.
 • Tomory Ibolya (2015): Enculruration and Identity: A Gypsy Micro Community in the City.
  In: Bocsi Veronika (szerk.): Peremhelyzetben - In Marginal Position: Romológiai írások - Writings from the Field of Romology. Debrecen: Didakt Kft., pp. 249-273.
 • Tomory Ibolya (2015): "Játékaink az egészségünk": Fizikai aktivitás és inklúzió az ausztrál őslakosok oktatásában.
  MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE, 63:(3) pp. 50-55.
 • Tomory Ibolya (2014): The role of intercultural competence in the education of social pedagogues.
  In: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.): Social Co-existence - Personality Development - Training. Debrecen: Debrecen University Press, pp. 50-58.
 • Tomory Ibolya (2014): „Mawe Matatu” - Three Stones, or Warmth of the Family Stove: Enculturation in East- Africa.
  In: Magdolna Láczay, Dariusz Fatula (szerk.): Social Aspects of Management: Personal Development, cultural changes, economic progress. Krakow: Krakow Society for Education: AFM Publishing House, pp. 103-115.
 • Tomory Ibolya (2010): Etiópia „többségi kisebbsége”, az oromók és egy demokratikus oktatási és társadalmi rendszer: a gadaa.
  BELVEDERE MERIDIONALE, 22:(1-2), pp. 22-35.
 • Tomory Ibolya (2008): A résztvevő megfigyelés és a terepmunka: szemlélet és módszer összefonódása.
  In: Gádor Anna (szerk.): Tanári kézikönyv: A szociális kompetenciák fejlesztéséhez 1-12. évfolyam. Budapest: Educatio, pp. 136-139.
 • Tomory Ibolya (2008): Afrikai iskolákban: A tradicionális törzsi nevelés és oktatás.
  EZREDVÉG, 18:(8-9), pp. 79-86.
 • Tomory Ibolya (2004): Enkulturáció-szocializáció-nevelés elméleti és gyakorlati oldalról.
  In: A Gergely András, Kemény Márton (szerk.): Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára. Budapest: MTA Politikatudományi Intézet, pp. 256-276.

Dr. Tordai Zita

 • Tordai Zita (2015): A mentortanári feladatokra való felkészülés vizsgálata a tanári kompetenciák tükrében.
  NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS - KUTATÁS - INNOVÁCIÓ, 2015/4, pp. 5-21.
 • Tordai Zita (2015): A tanári kompetenciák vizsgálata mérnöktanárok körében.
  In: Tóth Péter, Maior Enikő, Pogátsnik Monika (szerk.): Tanári és tanulói kompetenciák az empirikus kutatások fókuszában. V. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ. pp. 254-270.
 • Tordai Zita (2014): Mérnöktanárok mentálhigiénés állapotának felmérése.
  In: Tóth Péter, Ősz Rita, Várszegi Ágnes (szerk.): Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés: IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, pp. 49-68.
 • Tordai Zita (2006): Szívbetegek megküzdési jellemzői az érzelmi intelligencia és a depresszió összefüggésében.
  ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 8:(1) pp. 79-89.
 • Tordai Zita (2006): A depresszió és a szívbetegség kapcsolatának vizsgálata szívműtéten átesett személyek körében.
  In: Bugán Antal (szerk.): A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban. Debrecen: Didakt Kiadó, pp. 267-286.
 • Tordai Zita (2005): Szívbetegek érzelmi-hangulati állapotának jellegzetességei szívműtét előtt és után.
  MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA, 6:(3) pp. 181-196.

Tóth Béláné dr. habil.

 • Agnes Toth, Pal Pentelenyi (2013): 40 Years of Technical Teacher Training in Hungary.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY 3: pp. 59-63.
 • Tóth Béláné, Tóth Péter (2009): Oktatástechnológia és multimédia.
  Budapest: Ligatura Kiadó, 151 p.
 • Tóth Béláné (2008): A műszaki ábrázolás fejlődése.
  PONTICULUS HUNGARICUS (12) p.
 • Tóth Béláné (1999): Néhány európai ország műszaki pedagógusképzésének összehasonlító elemzése.
  Vác: Ligatura Kiadó, 108 p.
 • Tóth Béláné (1996): A gépelemek tanításának módszertani kérdései.
  Vác: Ligatura Kiadó, 193 p.
 • Agnes Toth (1995): The nature of pictorial representation in mechanical professional training.
  In: Agnes Toth (szerk.): ATEE Cahier No. 9.. Brussels: Universiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit, p. 85-95.
 • A. Toth - B. Toth - J. Ibbetson (1994): Teaching and learning in English.
  Budapest: Aula Kiadó, 192 p.
 • Tóth Béláné (1990): Gondolatok az iskolastruktúráról.
  PEDAGÓGIAI SZEMLE (7-8) pp. 611-619.
 • Tóth Béláné (1984): A képi megjelenítés szerepe a gépészeti jellegű szakképzésben.
  MAGYAR PEDAGÓGIA, 1. sz. 76-83. pp.
 • Tóth Béláné (1984): Az ábrák szerepe a tanulásban. Vizsgálatok a gépészeti ábrák körében.
  Veszprém: OOK Kiadó, 148 p.

Prof. Dr. Tóth Péter

 • Péter Tóth (2014): The Role of Individual Differences in Learning.
  ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 11: (4) pp. 183-197.
 • Peter Toth (2013): Online Learning Behavior and Web Usage Mining.
  WSEAS TRANSACTIONS ON ADVANCES IN ENGINEERING EDUCATION 10: (2) pp. 71-81.
 • Tóth Péter (2012): Egyéni különbségek szerepe a tanulásban.
  Székesfehérvár: DSGI Kiadó, 143 p.
 • Tóth Péter (2012): A szakképzés fejlesztése a szakmai tanárképzés megújításával.
  Székesfehérvár: DSGI Kiadó, 71 p.
 • Peter Toth (2012): Learning Strategies and Styles in Vocational Education.
  ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 9: (3) pp. 195-216.
 • Tóth Péter (2011): Egyéni különbségek szerepe a tanulásban.
  Székesfehérvár: DSGI Kiadó, 222 p.
 • Tóth Péter (2009): A tanulási stílus vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében.
  ISKOLAKULTÚRA, XIX., 7-8.. szám 36-54 p.
 • Tóth Béláné, Tóth Péter (2009): Oktatástechnológia és multimédia.
  Ligatura, Budapest, 2009, 151 p.
 • Izsó Lajos, Tóth Péter (2008): Applying Web-Mining Methods for Analysis of Student Behaviour in VLE Courses.
  ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 5: (4) pp. 79-92.
 • Tóth Péter (2007): Gondolkodásfejlesztés informatikaórán.
  ISKOLAKULTÚRA, 2007, 6-7. szám 47-65 p.

A TMPK oktatóinak, kutatóinak valamennyi publikációja az MTMT nyilvántartása alapján