Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Logo: Szakképzés- és mérnökpedagógiai tudományos műhely

A tudományos műhely célkitűzései:

Empirikus pedagógiai és pszichológiai kutatások folytatása a szakmai alapozó oktatás, a szakképzés, a felnőttképzés, a szakmai tanárképzés, a mentorképzés, a felsőoktatás-pedagógia területén, továbbá a műszaki, az informatikai és a biztonságtudományok határterületein.

Kutatási területek:

 1. A sikeres tanári szerep pszichológiai meghatározói, különös tekintettel a mérnöktanárképzésre
 2. Egyéni különbségek szerepe a tanulásban
 3. Az algoritmikus szemlélet kialakítása és fejlesztése a mérnöki és mérnöktanári képzésben
 4. A téri-vizuális képességek mérnökpedagógiai szempontú fejlesztése és mérése
 5. Virtuális elektronikus oktatási és tanulási környezetek fejlesztése és alkalmazása
 6. Mentorkutatás
 7. Tehetségkutatás
 8. Határon túli pedagógiai kutatások
 9. A műszaki, az informatikai és a biztonságtudományok határterületei

Aktivitások:

 • Egyéni és közös kutatások folytatása
 • Beszámoló a kutatási eredményekről a negyedévente tartandó műhelyfoglalkozások keretében
 • A kutatási eredmények disszeminálása nívós konferenciákon, szakmai folyóiratokban, szakkönyvekben
 • Az egyetem Tudomány Napi rendezvényeinek keretében a Trefort Ágoston Tudományos Konferencia megszervezése
 • Kutatási pályázatokon való részvétel
 • Közös kutatás határon túli intézményekkel
 • Határon túli doktoranduszok témavezetése, kutatócsoportok támogatása

A tudományos műhely vezetője:

A tudományos műhely állandó opponensei:

Tóth Béláné dr. habil. (ÓE TMPK), egyetemi tanár
Dr. Varga Lajos (ÓE TMPK), c. főiskolai tanár
Dr. habil. Lükő István (PTE), c. egyetemi tanár

A tudományos műhely tagjai:

Dr. Bacsa-Bán Anetta (DF), főiskolai docens
Bodáné Dr. Kendrovics Rita (ÓE RKK), egyetemi docens
Dr. Buda András (DE), adjunktus
Dorkó Zsolt, doktorandusz (ÓE BDI)
Duchon Jenő (NAV Képzési Intézet)
Dr. Főző Attila László (IVSZ, oktatási projektkoordinátor)
Fülöp Márta Mariann, doktorandusz (ELTE NDI)
Dr. Fűzi Beatrix (ÓE TMPK), adjunktus
Dr. habil. Gyarmathy Éva (ÓE TMPK), tudományos tanácsadó
Hegyesi Franciska (ÓE KVK), doktorandusz (ELTE NDI)
Dr. Holik Ildikó (ÓE TMPK), adjunktus
Dr. Kiss Gábor (ÓE BGK), egyetemi docens
Dr. Maior Enikő (PKE, Nagyvárad), docens
Dr. Makó Ferenc (ÓE TMPK), főiskolai docens
Dr. Ősz Rita (ÓE TMPK), egyetemi docens
Pásztor Krisztina, doktorandusz (ELTE NDI)
Pejic Aleksandar, doktorandusz (SZTE IDI)
Pogátsnik Monika (ÓE AMK), doktorandusz (ELTE NDI)
Dr. Sanda István Dániel (ÓE TMPK), adjunktus
Dr. habil. Simonics István (ÓE TMPK), egyetemi docens
Dr. Tomory Ibolya (ÓE TMPK), adjunktus
Dr. Tordai Zita (ÓE TMPK), adjunktus
Dr. Végh Ágnes (BGF), főiskolai tanár

Kutatási eredmények:

Kiadványaink - Kutatási füzetek (ISSN 2063-4358):

 1. Tóth Péter: Egyéni különbségek szerepe a tanulásban. DSGI Kiadó, 2011, 222 old.
 2. Suplicz Sándor: Tanárok mentorálásának elméleti alapjai. DSGI Kiadó, 2011, 64 old.
 3. Fűzi Beatrix: Tanárok mentorálásának gyakorlata. DSGI Kiadó, 2011, 119 old.
 4. Pentelényi Pál: Az algoritmikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése. DSGI Kiadó, 2011, 37 old.
 5. Makó Ferenc: Az interaktív tábla módszertani használatára történő tanárfelkészítés. DSGI Kiadó, 2011, 125 old.
 6. Tóth Péter: A szakképzés fejlesztése a szakmai tanárképzés megújításával. DSGI Kiadó, 2012, 71 old.
 7. Tóth Péter: Egyéni különbségek szerepe a tanulásban. Tanulási stratégiák. DSGI Kiadó, 2012, 143 old.
 8. Tóth Péter (szerk.): A szakmai tanárképzés szolgálatában. DSGI Kiadó, 2012, 194 old.
 9. Tóth Péter: Oktatási stratégiák a szakképzésben. DSGI Kiadó, 2012, 265 old.
 10. Tóth Péter (szerk.): Empirikus kutatások a szakmai pedagógusképzésben. DSGI Kiadó, 2013, 191 old.
 11. Tóth Péter: Problémamegoldó stratégia az informatikaoktatásban. DSGI Kiadó, 2013, 304 old.
 12. Ősz Rita (szerk.): Empirikus kutatások a szakképzésben és a felsőoktatás-pedagógiában. DSGI Kiadó, 2014, 235 old.
 13. Holik Ildikó: Egyéni különbségek szerepe a tanulásban és a pályaválasztásban. DSGI Kiadó, 2015, 221 old.

Kiadványaink - Szakmai pedagógusképzés sorozat (ISSN 2598-7123):

 1. Tóth Péter (2016): Bevezetés a műszaki rajz tanításának módszertanába I., Typotop Kiadó, 151 old.
 2. Tordai Zita (2016): Pszichológia és személyiségfejlesztés I., Typotop Kiadó, 118 old.
 3. Suplicz Sándor (2016): Pszichológia és személyiségfejlesztés II., Typotop Kiadó, 60 old.
 4. Holik Ildikó - Sanda István Dániel (2016): Tanári kommunikáció, Typotop Kiadó, 102 old.
 5. Fűzi beatrix (2016): Neveléstan, Typotop Kiadó, 187 old.
 6. Fűzi Beatrix (2016): Didaktika és oktatásszervezés, Typotop Kiadó, 136 old.
 7. Sanda István Dániel (2016): Bevezetés a szakképzéstörténetbe, Typotop Kiadó, 85 old.
 8. Tóth Péter (2016): Az osztálytermi tanítás oktatástechnikája és oktatástechnológiája, Typotop Kiadó, 162 old.
 9. Duchon Jenő (2016): Tanítás és tanulás elektronikus környezetben, Typotop Kiadó, 379 old.
 10. Simonics István (2016): Felnőttek szakképzése, Typotop Kiadó, 103 old.
 11. Simonics István (2016): Szakképzés és gazdaság, Typotop Kiadó, 123 old.
 12. Tóth Péter (2016): Bevezetés a műszaki rajz tanításának módszertanába II., Typotop Kiadó, 166 old.
 13. Simonics István - Makó Ferenc (2016): Az elektrotechnika tanításának módszertana, Typotop Kiadó, 124 old.
 14. Orcsik Gézáné (2016): Könnyűipari tárgyak tanításának módszertana, Typotop Kiadó, 122 old.
 15. Tóth Béláné (2016): A gépelemek tanítása, Typotop Kiadó, 158 old.
 16. Holik Ildikó (2016): Közgazdasági tárgyak tanításának módszertana, Typotop Kiadó, 89 old.
 17. Suplicz Sándor (2016): Mentorkiválasztás, Typotop Kiadó, 37 old.
 18. Fűzi Beatrix - Suplicz Sándor (2016): A mentorálás pedagógiája, Typotop Kiadó, 166 old.
 19. Fűzi Beatrix (2016): Pedagógusok tudása és gondolkodása, Typotop Kiadó, 96 old.
 20. Gyarmathy Éva - Fűzi Beatrix (2016): Felzárkóztatás és tehetséggondozás, Typotop Kiadó, 110 old.
 21. Simonics István (2016): A pedagógusképzés megújítása, Typotop Kiadó, 73 old.
 22. Simonics István (2016): Vezetési kompetenciák fejlesztése a szakmai tanárképzésben, Typotop Kiadó, 108 old.
 23. Holik Ildikó - Ősz Rita (2016): Bevezetés a pedagógiai kutatásmódszertanba, Typotop Kiadó, 61 old.
 24. Sanda István Dániel (2016): Fejlesztő értékelés, Typotop Kiadó, 77 old.
 25. Holik Ildikó (2016): Szakmai tanárok módszertani kultúrája, Typotop Kiadó, 67 old.
 26. Tordai Zita (2016): A tanári kompetenciák empirikus vizsgálata a mérnöktanár képzésben, Typotop Kiadó, 57 old.
 27. Tóth Péter (szerk.) (2016): Empirikus kutatási tanulmányok a közép- és felsőoktatásban, Typotop Kiadó, 234 old.
 28. Pogátsnik Monika (2016): A szakképzés trendjei az Európai Unióban, Typotop Kiadó, 72 old.
 29. Simon Béláné (2016): Az anyag- és gyártásismeret tanításának módszertana, Typotop Kiadó, 193 old.

A határon túli együttműködés eredményei:

Főigazgató:
Dr. Danyi Gyula, PhD.
egyetemi docens
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2019.07.01 © 2007-2018 VA