Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Kutatás

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központban folyó kutató-fejlesztő-innovációs tevékenység főbb területei a következők:

 • Műszaki tantárgyak oktatásmódszertana.
 • A vizualitás és verbalitás kapcsolata – az ábrák szerepe a tanulásban.
 • Az algoritmikus szemlélet kialakításának és fejlesztésének módszerei a műszaki képzésben.
 • A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszertani kérdései.
 • A tanári kompetenciák személyiségháttere és a fejlesztés lehetőségei.
 • A szakközépiskolás és szakiskolás tanulók sajátos nevelési igényei.
 • Az iskolai környezet hatása a tanárok szakmai és személyiségfejlődésére.
 • A felnőttképzés pedagógiai, pszichológiai és módszertani összetevői.
 • Virtuális tanulási környezet alkalmazása a mérnöktanár-jelöltek képzésében.
 • Információs és kommunikációs technológiák a tanárképzésben, elektronikus tananyagfejlesztés.
 • Az elektronikus tananyagok alkalmazásának módszertani lehetőségei.
 • Virtuális valóság, VRML alkalmazások az oktatásban
 • A szakképzés és szakmai tanárképzés trendjei a világ fejlett országaiban, különös tekintettel az Európai Unióra.
 • Szakképzés-pedagógiai kutatások
 • Szakoktató az intézmény és a vállalat világában
 • Felsőoktatás-pedagógiai kutatások
 • A biztonságtudomány humán és informatikai aspektusai
 • Határon túli szakképzés és szakmai pedagógusképzés
 • Mentortanár, egyetemi és vállalati mentor kutatások
Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2016.01.10 © 2007-2018 VA