Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Trefort Ágoston

Trefort Ágoston portré (forrás: http://www.bekes-archiv.hu/id-464-trefort_agoston.html) Ahogy az Óbudai Egyetem jogelőd intézményei Bánki Donát, Kandó Kálmán, Neumann János, Rejtő Sándor vagy éppen Keleti Károly tudományos és oktatói munkásságát példaként állították a jövő generációja elé, úgy a Mérnökpedagógiai Központ Trefort Ágoston életét és munkásságát tartja követendő példának. Trefort Ágoston (1817–1888) Eötvös József mellett ugyanis a kiegyezést követő időszak másik kiemelkedő oktatáspolitikusa volt. Jogot végzett, ezt követően országgyűlési követ, majd az első felelős magyar kormány államtitkára, 1872-től haláláig pedig az ország oktatási minisztere volt.

Egyebek között az ő kezdeményezése nyomán alakult meg egyetemünk egyik elődintézménye, a Budapesti Állami Középipartanoda, majd később a Magyar Királyi Állami Felsőipariskola is. Trefort Ágoston az eötvösi oktatásfejlesztési elképzelések gyakorlati megvalósítója volt. Miniszterként a közoktatás mellett sokat tett a tanárképzésért is. Az 1883. évi középiskolai törvényben rendelkezett többek között a tanári képesítés feltételeiről, szabályozta a pedagógiai gyakorlatokat, ösztönözte új metodikák alkalmazását a közoktatásban, így joggal tekintjük őt a korszerű tanárképzés egyik hazai megteremtőjének.

A Központ

Az Óbudai Egyetem a műszaki képzéshez kapcsolódóan egyetemi (MA - mesterszintű) mérnöktanári és főiskolai (BSc - alapképzési szintű ) szakoktatói képzést is kínál hallgatóinak. A mérnöktanárok és a műszaki szakoktatók (közös néven: műszaki pedagógusok) fő munkaterülete az iskolarendszerű és a felnőtt műszaki szakoktatásban a szakmai elméleti és gyakorlati képzés, emellett a vállalati és a munkaerő-piaci műszaki képzés, továbbá a műszaki jellegű képzési vállalkozások.

A mérnöktanári diplomával rendelkező mérnököket keresettekké teszi a pedagógiai és pszichológiai képzettségükből eredő fejlett kommunikációs képességük és a munkatársakkal való kifinomultabb bánásmódjuk. Szívesen alkalmazzák őket nemcsak a vállalati humánerőforrás-gazdálkodásban, de a kifejezetten mérnöki munkakörökben is.

Az Óbudai Egyetemen a kari műszaki képzésekhez illesztve szervezett műszaki pedagógusképzés a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központhoz (TMPK) tartozik.

A Központ feladata továbbá az egyetemen folyó szaknyelvoktatás koordinálása.

Szervezeti egységek

I. Igazgatási Hivatal

A Központ Igazgatási Hivatala szerteágazó feladatokat lát el: a Hivatal munkatársai végzik a Központ ügyeinek adminisztrációját, szervezik és végzik a beiskolázási és PR tevékenységet, szervezik a hallgatók beiratkozását és a Központ rendezvényeit, valamint segítik a hazai és külföldi partnerintézményekkel kialakított kapcsolatok ápolását.

Munkatársak:

 • Dr. Tomory Ibolya, hivatalvezető
 • Hölvényi Orsolya
 • Kádár Katalin

II. Pedagógia-pszichológia szakcsoport

Munkatársak:

 • Dr. habil. Gyarmathy Éva
 • Dr. Makó Ferenc mb. szakcsoportvezető
 • Dr. Fűzi Beatrix
 • Dr. Tomory Ibolya

III. Oktatástechnológia-módszertan szakcsoport

Munkatársak:

 • Dr. habil. Simonics István
 • Tóth Béláné dr. habil.
 • Prof. Dr. Tóth Péter
 • Dr. Ősz Rita
 • Dr. Holik Ildikó, mb. szakcsoportvezető
 • Hajnal Andrea
 • Kártyás Gyula
 • Szabó Zoltán
 • Viola Attila

IV. Minőségfejlesztési Iroda

Munkatársak:

 • Dr. Makó Ferenc, irodavezető

V. Szaknyelvpedagógia szakcsoport

Munkatársak:

 • Solymosiné Molnár Margit, mb. szakcsoportvezető
 • Bertalan Zsuzsanna
 • Győriné Kontor Éva
 • Bólya András
 • Durkóné Varga Nóra
 • Dr. Jancsóné Szabó Ildikó Rózsa
 • Kocsis Anikó
 • Krepler Erzsébet
 • Machata Marianna
 • Virágh Tibor
 • Zabóné Varga Irén

A TMPK szervezeti ábrája:

TMPK organogram

A TMPK-ban működő bizottságok:

 • Tanulmányi Bizottság (a bizottság tagjai: 2 fő oktató, 1 fő hallgatói képviselő)
 • Kreditátviteli Bizottság (a bizottság tagjai: 3 fő oktató)
 • Minőségirányítási Bizottság (a bizottság tagjai: 2 fő oktató, 1 fő hallgatói képviselő)
Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2018.07.04 © 2007-2018 VA