Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ minőségügyi elkötelezettsége a szakmai tanárképzés iránt

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ (TMPK) a mérnöktanár képzés 45 éves múltra visszatekintő bázisintézménye. A Központ a szakmai pedagógusképzés teljes vertikumában nyújt képzési szolgáltatásokat (BSc műszaki szakoktató-, MA mérnöktanár és szakirányú pedagógus továbbképzés). A TMPK, az Óbudai Egyetem minden karához kapcsolódva, biztosítja a szakirányú MEd. tanári diploma megszerzésének lehetőségét; osztott- és osztatlan képzési formában.

A TMPK, tanárképzési küldetése keretében (országos és határon túli beiskolázással), a munkaerő-piacon és a társadalmi életben értékes, jól hasznosítható tudás és szolgáltatások közvetítésére törekszik.

Kiemelt figyelmet fordítunk tanárképzési programjainkban a tanári kompetenciákat fejlesztő, korszerű pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani oktatásra, az iskolai gyakorlatok keretében a színvonalas gyakorlati felkészítésre, a jelöltek kezdeti pályatapasztalatának biztosítására, továbbá tanári hivatástudatuk fejlesztésére. A mérnöktanárok, szakoktatók gyakorlatorientált kompetencia-fejlesztéséhez országos- és a határainkon is átnyúló, a tanárképzés iránt elkötelezett köznevelési bázisintézmény hálózatot működtetünk.

Tanárjelöltjeinket a kreatív alkotó munka mellett, olyan új tanári szerepekre is fel kívánjuk készíteni, mint a képzési tartalomfejlesztése, a leszakadó tanulók támogatása, a tehetséggondozás, a pedagógiai problémamegoldás és a felnőttképzés.

A hazai és külföldi szaktudományi, továbbá a saját tudományos műhely eredményeket felhasználva olyan hallgatóközpontú tanulási programokat nyújtunk, amelyek kompetencia-fejlesztő hatása elismert, elősegítik továbbá a különböző rugalmas tanulási formákban való sikeres tanulást. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük és bővítjük képzési programjainkat, adaptív képzési stratégiákat vezetünk be.

A TMPK összességében több és jobb minőségű tudást kíván nyújtani jelenlegi és jövőbeni hallgatóinak, együttműködő partnereinek. E cél elérése érdekében fokozottan támogatjuk munkatársaink folyamatos továbbképzését, mobilitását és tudományos eredményeik bevezetését a pedagógusképzésbe.

Küldetése kiterjesztéseként, a TMPK a felsőoktatás-pedagógiai felkészítésben és a módszertani kultúra fejlesztésében is közreműködik. A vállalati és a felnőttképzési szféra számára kulcsfontosságú kompetencia-fejlesztő programokat alapít és indít.

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2018.06.19 © 2007-2018 VA