Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ minőségügyi elkötelezettsége a szakmai tanárképzés iránt

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ a szakmai tanárképzés nagy múltú-, ismert – és elismert képző intézményeként, a szakmai tanárképzés ciklusos képzési rendszerét (a Bologna folyamat jegyében) az első intézmények között vezette be Magyarországon.

Napjainkra a szakképzés és felnőttképzés reformjának kulcsfontosságú, humán tényezőjévé vált szakmai tanáraink magas színvonalú, intenzív felkészítése. A kiterjedt és differenciált új képzési szükségletekre reagálva a TMPK rugalmas és hatékony tanárképzési rendszert kíván megvalósítani. A foglalkoztatási igények iránt nyitott, tanárképzési standardokat követő, kompetencia alapú képzés elvére alapozva a Központ a teljes képzési vertikumban (FSZ gyakorlati oktató-, BSc műszaki szakoktató-, MA mérnöktanár és szakirányú továbbképzések) kíván szakmai pedagógusképzést folytatni.

A munkaadókkal, szakmai szervezetekkel, hazai és külföldi partner intézményekkel együttműködve a TMPK a műszaki képzési területen a főiskola minden karán folyó alap- és mester szintű képzésekhez is kapcsolódva kívánja biztosítani a szakirányú tanári diploma megszerzésének lehetőségét.

A XXI. század iskolái számára képző intézményként a TMPK oktatói és kutatói kiemelt figyelmet fordítanak a tanárképzési programokban a szakmai és a pedagógiai alapozó képzésre, a külső nevelési-oktatási gyakorlatok keretében a színvonalas gyakorlati felkészítésre és a jelöltek kezdeti pályatapasztalatának biztosítására. A Központ a munkaerő-piaci igények érvényesítését, továbbá a tudományos-technológiai fejlődés új eredményeinek és a tanárképzés pedagógiai-pszichológiai valamint metodikai innovációinak bevezetését kiemelten kezeli.

A TMPK a tanári kompetenciák fejlesztése terén a szakmai kvalifikáltság megszerzésére és a sikeres hivatásgyakorlást megalapozó, harmonikus tanári személyiség fejlesztésére egyaránt törekszik. A képzési programjainkban résztvevők számára a TMPK olyan modern oktatástechnológiai felkészítést is kíván nyújtani, amely fejleszti a kulcskvalifikációs készségeket, továbbá felkészít az infokommunikációs technológiák innovatív tanári használatára. A Központ a tanárképzés minőségének fejlesztése érdekében a munkaadók és a hallgatók körében rendszeres elégedettség méréseket végez, új értékelési módszereket vezet be.

A tanárképzés tanulási környezetének, tárgyi és technológiai feltételeinek folyamatos fejlesztésével, továbbá a szakterületi és a pedagógiai kutatás-fejlesztési eredmények gyors adaptálásával a TMPK innovatív tanári kompetenciafejlesztő központként is funkcionál. Tanárjelöltjeit kreatív alkotó munkára, új tanári szerepekre kívánja felkészíteni.

A TMPK összességében több és jobb minőségű tudást kíván nyújtani jelenlegi és jövőbeni hallgatóinak, együttműködő partnereinek. E cél elérése érdekében fokozottan támogatja munkatársai folyamatos továbbképzését, mobilitását és tudományos eredményeik bevezetését a pedagógusképzésbe.

Főigazgató:
Prof. Dr. Tóth Péter
egyetemi tanár
mb. oktatási igazgató:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
mb. kutatási főigazgató-helyettes:
Dr. habil. Simonics István
egyetemi docens
Hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Hölvényi Orsolya
Kádár Katalin
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

Frissítve: 2010.03.21 © 2007-2018 VA