Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Gyakorlatvezető mentortanár

A képzés tartalma

 • Vezetési és szervezetfejlesztési ismeretek
 • Közigazgatási ismeretek
 • Közoktatási ismeretek
 • Pedagógiai, pszichológai ismeretek
 • Speciális szakmódszertani ismeretek
 • A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe
 • A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés- és oktatás-lélektani ismeretei
 • A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei
 • A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai
 • A mentorálás elmélete és speciális módszerei
 • Kötelezően választható tanegységként 10 kredit (50 óra) teljesítése kötelező (a tanegységek 2-2 kreditértékűek)
 • Gyakorlat
 • Szakdolgozat
Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2011.02.09 © 2007-2018 VA