Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Felhívás

Központunk a tanári mesterszak iskolai gyakorlatainak vezetéséhez szükséges „gyakorlatvezető mentor” kompetenciák elsajátítására akkreditált szakirányú továbbképzési szakot indít.

A képzést kiemelten ajánljuk felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban mentori feladatot ellátó vezetőtanároknak-, szakvezetőknek-, pedagógusoknak, továbbá az intézményekben pedagógiai szakmai középvezetői feladatokat ellátóknak (pl. igazgatóhelyetteseknek, munkaközösség-vezetőknek) is.

A szakvizsga beszámít a pedagógus továbbképzések rendszerébe. Magasabb fizetési kategóriába való besorolásra is lehetőséget adhat (közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, közoktatási törvény). E lehetőséget előzetesen a munkáltatóval célszerű egyeztetni.

A képzés célja

A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a tanár szakos hallgatók közoktatási intézményben folytatandó egyéni gyakorlatának szakvezetői feladatait, valamint a már diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat látja el.

A képzés formája

levelező tagozat

Képzési idő:

Levelező tagozaton 4 félév; összesen 360 óra.

A féléves óraszám kb. 90 óra, ami kb. heti 6 óra elfoglaltságot jelent. Az oktatás időpontját a jelentkezést követően egyeztetjük a hallgatókkal.

A megszerzendő kreditek száma

120 kredit

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

"Szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)"

A jelentkezés feltétele

  1. pedagógus szakképesítés:
    mesterképzésben szerzett tanári oklevél, illetve -2006 előtti képzéseknél- főiskolai vagy egyetemi szintű tanári képesítés;
  2. legalább 3 éves tanári/oktatói gyakorlat.

Elsősorban szakközépiskolai és szakiskolai pedagógusok jelentkezését várjuk.

A jelentkezés módja

A szakra, a „Jelentkezési lap” kitöltésével- és postacímünkre való visszaküldésével lehet jelentkezni. (A jelentkezőket – a regisztrációs határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A programmal kapcsolatos további információkat a jelentkezési címen lehet kérni.)

Jelentkezési határidő

A jelentkezési határidő meghosszabbításra került: 2020. július 10-ig (a szeptemberben induló képzésre)

A gyakorlatvezető mentortanár szak képzési költsége

120.000,-Ft/félév

A jelentkezési laphoz csatolni kell

  • a tanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolatát,
  • legalább 3 éves tanári szakmai gyakorlatról szóló munkáltatói igazolást,
  • továbbá szakmai önéletrajzot.

Letölthető dokumentumok

További aktuális információk

Kapcsolattartó: Czigler Éva,
1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. 218.,
tel/fax: (1) 666-5389, (1) 666-5491,
email: czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu
www.felvi.hu

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2022.01.05 © 2007-2018 VA