Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Gyakorlatvezető mentortanár szak, levelező tagozat tantárgyprogramok

2018 szeptemberétől megkezdve

 1. Fejlesztő értékelés (TMWFE11SLE)
 2. Gyakorlat (TMGGY11SLE)
 3. Hallgatói korosztállyal való foglalkozás (TMXHK11SLE)
 4. Integráció és szegregáció kérdései (TMXIS11SLE)
 5. Kommunikáció (TMXKM11SLE)
 6. Konfliktuskezelés (TMXKK11SLE)
 7. Közigazgatási ismeretek (TMXKI11SLE)
 8. Közoktatási intézmény és környezete (TMXIK11SLE)
 9. Mentorálás módszerei I. (TMXME11SLE)
 10. Mentorálás módszerei II. (TMXME21SLE)
 11. Multikulturális nevelés (TMWMN11SLE)
 12. Pedagógiai kutatásmódszertan (TMWPK11SLE)
 13. Pedagógiai-pszichológiai ismeretek (TMXPP11SLE)
 14. Pedagógus az oktatási intézmény szervezetében (TMXPS11SLE)
 15. Speciális nevelési területek (TMXNT11SLE)
 16. Szakdolgozat II. (TMDGM21SLE)
 17. Szakterületi szakmódszertani fejlődési irányok (TMXKF11SLE)
 18. Tanári kompetenciák fejlesztése (TMXTKF1SLE)
 19. Tanulói kultúrák megismerése, tanulói kompetenciák fejlesztése (TMXTKM1SLE)
 20. Tehetséggondzás (TMXTG11SLE)
 21. Vezetés és szervezetfejlesztés (TMXVS11SLE)

2016 szeptemberétől megkezdve

 1. Hallgatói korosztállyal való foglalkozás (TMPOL11ELK)
 2. Kommunikáció (TMPKM11ELK)
 3. Közigazgatási ismeretek (TMPKV11ELK)
 4. Közoktatási intézmény- és környezete (TMPIK11ELK)
 5. Mentorálás módszere I. (TMPOI11ELK)
 6. Oktatási-nevelési intézmény hatékonysága (TMPIH11ELK)
 7. Pedagógiai munkát segítő intézmények és szakemberek (TMPPI11ELK)
 8. Pedagógus az oktatási intézmény szervezetében (TMPKPS1ELK)
 9. Pszichológia-, pedagógia-, és nevelésszociológia időszerű kérdései (TMPPZ11ELK)
 10. Szakdolgozat I. (TMPZD11ELK)
 11. Szakdolgozat II. (TMPZD21ELK)
 12. Tanulói kultúrák megismerése, tanulói kompetenciák fejlesztése (TMPKH11ELK)
 13. Vezetés és szervezetfejlesztés (TMPST11ELK)

2014 szeptembere után megkezdve

 1. Fejlesztő értékelés (TMPFE11DLK)
 2. Gyakorlat (TMPGY11DLK)
 3. Hallgatói korosztállyal való foglalkozás (TMPOE11DLK)
 4. Ifjúságszociológia (TMPII11DLK)
 5. IKT támogatott pedagógiai módszerek (TMPPM11DLK)
 6. Integráció és szegregáció kérdései (TMPSE11DLK)
 7. Iskolai mentálhigiéné (TMPSM11DLK)
 8. Iskolaszervezettan (TMPSZ11DLK)
 9. Kommunikáció (TMPKM11DLK)
 10. Konfliktuskezelés (TMPKK11DLK)
 11. Közigazgatási ismeretek (TMPKV11DLK)
 12. Közoktatási intézmény- és környezete (TMPIK11DLK)
 13. Mentor az oktatási intézmény szervezetében (TMPKP11DLK)
 14. Multikulturális nevelés (TMPMN11DLK)
 15. Oktatási rendszerek fejlődése (TMPOR11DLK)
 16. Oktatási-nevelési intézmény hatékonysága (TMPIH11DLK)
 17. Pedagógiai kutatásmódszertan (TMPJE11DLK)
 18. Pedagógiai munkát segítő intézmények és szakemberek (TMPPI11DLK)
 19. Pedagógusképzés megújítása (TMPMM11DLK)
 20. Pszichológia-, pedagógia-, és nevelésszociológia időszerű kérdései (TMPPZ11DLK)
 21. Speciális nevelési területek (TMPNT11DLK)
 22. Szakdolgozat (TMPZD11DLK)
 23. Szakterületi szakmódszertani fejlődési irányok (TMPKF11DLK)
 24. Tanulói kultúrák megismerése, tanulói kompetenciák fejlesztése (TMPKH11DLK)
 25. Tehetséggondozás (TMPTK11DLK)
 26. Vezetés és szervezetfejlesztés (TMPST11DLK)

2014 szeptembere előtt megkezdve

 1. Fejlesztő értékelés (TMPFE11NLK)
 2. Gyakorlat (TMPGY11NLK)
 3. Hallgatói korosztállyal való foglalkozás (TMPOL11NLK)
 4. Ifjúságszociológia (TMPII11NLK)
 5. IKT támogatott pedagógiai módszerek (TMPPM11NLK)
 6. Információs és kommunikációs technológiák (TMPMK11NLK)
 7. Integráció és szegregáció kérdései (TMPSE11NLK)
 8. Iskolai mentálhigiéné (TMPSM11NLK)
 9. Iskolaszervezettan (TMPSZ11NLK)
 10. Kommunikáció (TMPKM11NLK)
 11. Konfliktuskezelés (TMPKK11NLK)
 12. Mentorálás módszerei I. (TMPOI11NLK)
 13. Mentorálás módszerei II. (TMPOE1NLK)
 14. Mentorálás módszerei III. (TMPVV11NLK)
 15. Multikulturális nevelés (TMPMN11NLK)
 16. Oktatási rendszerek fejlődése (TMPOR11NLK)
 17. Pedagógiai-pszichológiai ismeretek (TMPPP11NLK)
 18. Pedagógus az oktatási intézmény szervezetében (TMPKPS11LK)
 19. Pedagógusképzés megújítása (TMPMM11NLK)
 20. Pedagógusok pedagógiai tudása (TMPME11NLK)
 21. Pszichológia, pedagógia, nevelésszociológia időszerű kérdései (TMPPZ11NLK)
 22. Speciális nevelési területek (TMPNT11NLK)
 23. Szakdolgozat (TMPZD11NLK)
 24. Szakterületi, szakmódszertani fejlődési irányok (TMPMF11NLK)
 25. Tanári kompetenciafejlesztés (TMPSK11NLK)
 26. Tanulói kultúrák megismerése, tanulói kompetenciák fejlesztése (TMPKF11NLK)
 27. Tehetséggondozás (TMPTK11NLK)
Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2020.11.02 © 2007-2018 VA