Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Felhívás

Központunk a közoktatási intézmények innovációjához és minőségfejlesztő tevékenységéhez szükséges emberi erőforrások megteremtése érdekében elindítja a Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakot.

Tanulmányaik keretében a pedagógusok felkészülnek a Köznevelési Törvényben előírt mérési és értékelési feladatok lebonyolítására és az eredmények intézményi szintű visszacsatolására, hasznosítására, valamint a hazai és nemzetközi kutatási eredmények innovatív beépítésére az intézményi, tantermi gyakorlatba. Képessé válnak arra, hogy a nevelőtestületben és az egyes tanárokban megfogalmazódó problémákat, helyi jelenségeket hozzáértően feltárják, kutassák.

A szakvizsga beszámít a pedagógus továbbképzések rendszerébe. Magasabb fizetési kategóriába való besorolásra is lehetőséget adhat (közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, közoktatási törvény). E lehetőséget előzetesen a munkáltatóval célszerű egyeztetni.

A képzés célja

A pedagógusok felkészülnek a közoktatási intézményekben kötelező mérési-értékelési és helyi kezdeményezéseken alapuló kutatási tevékenység szakszerű tervezésére, lebonyolítására. Az eredmények visszacsatolása révén képesek támogatni a tanulók és a pedagógusok személyes fejlődését, a tantermi munka innovációját és az intézményi hatékonyságot fokozó minőségfejlesztő munkát.

A képzés formája

levelező tagozat

Képzési idő:

4 félév; összesen 360 óra

A féléves óraszám kb. 90 óra, ami kb. heti 6 óra elfoglaltságot jelent. Az oktatás időpontját a jelentkezést követően egyeztetjük a hallgatókkal. A „Gyakorlatvezető mentortanár” végzettséggel rendelkező pedagógusoknak jelentős kredit beszámítást biztosítunk!

A megszerzendő kreditek száma

120 kredit

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

"Szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen"

A jelentkezés feltétele

Tanári mesterképzési szakon (2006. előtti képzési rendszerben főiskolai vagy egyetemi tanári szakon) szerzett oklevél (bármely szakképzettséggel) és 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.

A jelentkezés módja

A szakra, a „Jelentkezési lap” kitöltésével- és postacímünkre való visszaküldésével lehet jelentkezni. (A jelentkezőket – a regisztrációs határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A programmal kapcsolatos további információkat a jelentkezési címen lehet kérni.)

Jelentkezési határidő

A jelentkezési határidő meghosszabbításra került: 2020. július 10-ig (a szeptemberben induló képzésre)

A képzés költsége

120.000,-Ft/félév

A jelentkezési laphoz csatolni kell

  • a tanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolatát,
  • legalább 3 éves tanári szakmai gyakorlatról szóló munkáltatói igazolást,
  • továbbá szakmai önéletrajzot. (Europass CV)

Letölthető dokumentumok

További aktuális információk

Kapcsolattartó: Czigler Éva,
1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. 218.,
tel/fax: (1) 666-5389, (1) 666-5491,
email: czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu
www.felvi.hu

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2022.01.05 © 2007-2018 VA