Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Tanterv - Mérnöktanár (MA - kiegészítő) szak levelező tagozat, képzésre építve

Felmenő rendszerben, 2017 szeptembertől érvényes tanterv Adobe Acrobat ikon.

Felmenő rendszerben, 2014 szeptembertől érvényes tanterv Adobe Acrobat ikon.

Tanulmányaikat 2014 szeptembere előtt megkezdett hallgatók tanterve:

Neptun kód és
Követelmény
Tantárgy név és
Leírás
Össz.
óra
KreditFéléveatgylabkövkrElőtan.
Pedagógiai-pszichológiai ism.
1.TMPET12NLMElektronikus tanulás164 2 16é4
2.Kötelezően választható I.1641  610é4
3.Kötelezően választható II.82 2 8v2
Szakterületi ismeretek
4.TMPMA11NLMMatematika I.1241  66v4
5.TMPMA21NLMMatematika II.124 2 66v4
6.BGBME11NLMMechanika I.1861  612é6
7.BGBME22NLMMechanika II.186 2 612é6
8.Kötelezően választható I.4812123844v4
9.Kötelezően választható II.36912384v3
10.TMPSMG1NLMSzakmódszertan I.1231  66é3
11.TMPSMG2NLMSzakmódszertan II.123 2 66é3
12.TMPSMG3NLMSzakmódszertan III.123  366é3
13.TMPSGG1NLMSzakmódszertani iskolai gyakorlat831  8é3
14.TMPSM42NLMSzakmódszertani-szaktárgyi zárószig.3  3s3
15.Szabadon választható ismeretek I.821  44é2
16.Szabadon választható ismeretek II.82 2 44é2
Összefüggő nev.-okt. gyakorlat
17.TMPNOG1NLMÖsszefüggő nev.-okt. gyakorlat3620  3828é20
Kötelezően választható II. (szakterületi)
Neptun kódTantárgy
BGRAM15NLMAnyagmozgatás szervizekben
BGRAV16NLMAutóvillamosság
BGRST17NLMSzervíztechnika és üzemfennt.
BGRMJ17NLMMéréstechn., járműelektronika
BAGAS16NLMAnyagtechn. szám.gépes terv.
BAGKT14NLMKötéstechnológia
BAGFS15NLMForg.techn.szám.gépes terv I
Kötelezően választható I. (pedagógia)
Neptun kódTantárgy
TMPOTK1NLMOktatástechnológia és multimédia
TMPMIK1NLMMérés és minőség
Kötelezően választható II. (pedagógia)
Neptun kódTantárgy
TMPFSK2NLMFelnőttek szakképzése
TMPKUK2NLMSzakképzés ped. kut. módszertan

A kötelezően választható szakterületi tantárgyakból összesen legalább 21 kredit értékben kell felvenni a tantárgyakat úgy, hogy gépszerkezettani, alakítástechnológiai és gyártástechnológiai ismeretköröket tartalmazók is legyenek közöttük.

Adobe Acrobat ikon PDF verzió

Főigazgató:
Prof. Dr. Tóth Péter
egyetemi tanár
Általános és oktatási főigazgató-helyettes:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
Hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Fónagy-Bicskei Ildikó
Varga Anikó
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

© 2007-2016 VA