Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Tanterv - Mérnöktanár (MA - kiegészítő) szak levelező tagozat, képzésre építve

Felmenő rendszerben, 2017 szeptembertől érvényes normál tanterv Adobe Acrobat ikon.
Felmenő rendszerben, 2017 szeptemberétől érvényes tantárgyprogramok Adobe Acrobat ikon.
Képzési program Adobe Acrobat ikon.

Felmenő rendszerben, 2014 szeptembertől érvényes tanterv Adobe Acrobat ikon.

Tanulmányaikat 2014 szeptembere előtt megkezdett hallgatók tanterve:

Neptun kód és
Követelmény
Tantárgy név és
Leírás
Össz.
óra
KreditFéléveatgylabkövkrElőtan.
Pedagógiai-pszichológiai ism.
1.TMPET12NLMElektronikus tanulás164 2 16é4
2.Kötelezően választható I.1641  610é4
3.Kötelezően választható II.82 2 8v2
Szakterületi ismeretek
4.TMPMA11NLMMatematika I.1241  66v4
5.TMPMA21NLMMatematika II.124 2 66v4
6.BGBME11NLMMechanika I.1861  612é6
7.BGBME22NLMMechanika II.186 2 612é6
8.Kötelezően választható I.4812123844v4
9.Kötelezően választható II.36912384v3
10.TMPSMG1NLMSzakmódszertan I.1231  66é3
11.TMPSMG2NLMSzakmódszertan II.123 2 66é3
12.TMPSMG3NLMSzakmódszertan III.123  366é3
13.TMPSGG1NLMSzakmódszertani iskolai gyakorlat831  8é3
14.TMPSM42NLMSzakmódszertani-szaktárgyi zárószig.3  3s3
15.Szabadon választható ismeretek I.821  44é2
16.Szabadon választható ismeretek II.82 2 44é2
Összefüggő nev.-okt. gyakorlat
17.TMPNOG1NLMÖsszefüggő nev.-okt. gyakorlat3620  3828é20
Kötelezően választható II. (szakterületi)
Neptun kódTantárgy
BGRAM15NLMAnyagmozgatás szervizekben
BGRAV16NLMAutóvillamosság
BGRST17NLMSzervíztechnika és üzemfennt.
BGRMJ17NLMMéréstechn., járműelektronika
BAGAS16NLMAnyagtechn. szám.gépes terv.
BAGKT14NLMKötéstechnológia
BAGFS15NLMForg.techn.szám.gépes terv I
Kötelezően választható I. (pedagógia)
Neptun kódTantárgy
TMPOTK1NLMOktatástechnológia és multimédia
TMPMIK1NLMMérés és minőség
Kötelezően választható II. (pedagógia)
Neptun kódTantárgy
TMPFSK2NLMFelnőttek szakképzése
TMPKUK2NLMSzakképzés ped. kut. módszertan

A kötelezően választható szakterületi tantárgyakból összesen legalább 21 kredit értékben kell felvenni a tantárgyakat úgy, hogy gépszerkezettani, alakítástechnológiai és gyártástechnológiai ismeretköröket tartalmazók is legyenek közöttük.

Adobe Acrobat ikon PDF verzió

Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2017.12.04 © 2007-2018 VA