Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Témakörök a mérnöktanári zárószigorlathoz

A mérnöktanári szakmai zárószigorlat koncepciója A mérnöktanár-képzés a mérnöki szakirányban (pl. gépész, villamos, stb.) megszerzett műszaki képzettségre épül, és a szakirányba tartozó tantárgyak/tantárgycsoportok oktatására készít fel. Egy-egy mérnöki szakirányhoz 15-20 tantárgy tartozik a szakképzésben. (Például a gépészmérnöki szakképzettséggel az érvényben lévő Országos Képzési Jegyzék és kerettantervi irányelvek szerint jelenleg 16 gépészeti tantárgy oktatását kell ellátnia.) Ennek a helyzetnek a figyelembe vételével a mérnöktanári zárószigorlat műszaki tekintetben az oktatandó tantárgycsoport műszaki alapjaira irányul (és nem a mérnöki tanulmányokban letett szigorlatok valamilyen megismétlése), ugyanakkor figyelemmel van a szakképzés szakmódszertani és oktatástechnológiai igényeire is. Így a mérnöktanári szigorlat célja, hogy integráltan vizsgálja a mérnöktanár-jelölt műszaki és szakmódszertani felkészültségét.

A mérnöktanári záróvizsga témakörei

Letölthető változat. [Adobe Acrobat ikon - 16.55 KB]

mb. főigazgató:
Dr. habil. Simonics István
egyetemi docens
mb. oktatási igazgató:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
Hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Hölvényi Orsolya
Kádár Katalin
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

Frissítve: 2009.11.11 © 2007-2018 VA