Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Tanterv - Mérnöktanár (MA) szak, 4 féléves levelező tagozat, képzésre építve

Felmenő rendszerben, 2017 szeptembertől érvényes normál tanterv Adobe Acrobat ikon.
Felmenő rendszerben, 2017 szeptemberétől érvényes tantárgyprogramok Adobe Acrobat ikon.
Képzési program Adobe Acrobat ikon.

Szakiránynak megfelelő BSc műszaki szakoktató végzettségre épített tanterv 2017 szeptemberétől Adobe Acrobat ikon.
Nem szakiránynak megfelelő műszaki BSc végzettségre épített (szakirány-váltás) tanterv Adobe Acrobat ikon.

Felmenő rendszerben, 2014 szeptembertől érvényes tanterv Adobe Acrobat ikon.

Tanulmányaikat 2014 szeptembere előtt megkezdett hallgatók tanterve:

Neptun kód és
Követelmény
Tantárgy név és
Leírás
Össz.
óra
KreditFéléveatgylabkövkrElőtan.
Ped.- pszich.-i előképzés
1.TMPPA12NLMA pedagógia alapjai0    6v2
2.TMPPS12NLMPszichológia és személyiségfejlesztés I/1.0    9v3
3.TMPPS22NLMPszichológia és személyiségfejlesztés I/2.0    6é2
4.TMPTK12NLMKommunikáció0    36é3
Pedagógiai-pszichológiai ism.
5.TMPPS31NLMPszichológia és személyiségfejlesztés II/1.124 1   12v42.
6.TMPPS42NLMPszichológia és személyiségfejlesztés II/2.62  2  6é25.
7.TMPNT11NLMNeveléstan I.62 1   33é2
8.TMPNT22NLMNeveléstan II.62  2  6v27.
9.TMPDI11NLMDidaktika és oktatásszervezés I.93 1   54v3
10.TMPDI22NLMDidaktika és oktatásszervezés II.93  2  54v39.
11.TMPSG11NLMSzakképzés és gazdaság62   3 6v2
12.TMPFS11NLMFelnőttek szakképzése82   3 44é2
13.TMPOT12NLMOktatástechnológia és multimédia164  2  88é4
14.TMPET11NLMElektronikus tanulás164   3 16é4
15.TMPKU11NLMSzakképzés ped. kut. módszertan82   3 44v2
16.TMPMM11NLMMérés és minőség163   3 88é3
17.TMPPG12NLMPegagógiai gyakorlat62  2  6é27.
18.TMPSD11NLMSzakdolgozat *65   3 6a5
Szakterületi ismeretek
19.TMPMA11NLMMatematika I.124 1   66v4
20.TMPMA21NLMMatematika II.124  2  66v419.
21.BGBME11NLMMechanika I.186 1   612é6
22.BGBME22NLMMechanika II.186  2  612é621.
23.Kötelezően választható I.328 12  844v4
24.Kötelezően választható II.123   3 84v3
25.TMPMG11NLMSzakmódszertan I.123 1   66é3
26.TMPMG22NLMSzakmódszertan II.123  2  66é3
27.TMPMG31NLMSzakmódszertan III.123   3 66é3
28.TMPGG11NLMSzakmódszertani iskolai gyakorlat83   3 8é310., 25.
29.TMPSM42NLMSzakmódszertani-szaktárgyi zárószig.3   3 s3
30.Szabadon választható ismeretek I.82 1   44é2
31.Szabadon választható ismeretek II.82   3 44é2
Összefüggő nev.-okt. gyakorlat
32.TMPNOG2NLMÖsszefüggő nev.-okt. gyakorlat9030    41278é3029.
Kötelezően választható II. (szakterületi)
Neptun kódTantárgy
BGRAM15NLMAnyagmozgatás szervizekben
BGRAV16NLMAutóvillamosság
BGRST17NLMSzervíztechnika és üzemfennt.
BGRMJ17NLMMéréstechn., járműelektronika
BAGAS16NLMAnyagtechn. szám.gépes terv.
BAGKT14NLMKötéstechnológia
BAGFS15NLMForg.techn.szám.gépes terv I

* A szakdolgozathoz tartozik az összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat keretében készítendő 10 kredit értékű portfólió is. Előtanulmányi követelmény: 70 kredit teljesítése.

A kötelezően választható szakterületi tantárgyakból összesen legalább 11 kredit értékben kell felvenni a tantárgyakat úgy, hogy gépszerkezettani, alakítástechnológiai és gyártástechnológiai ismeretköröket tartalmazók is legyenek közöttük.

Adobe Acrobat ikon PDF verzió

Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2018.01.16 © 2007-2018 VA