Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Tanterv - Mérnöktanár (MA) szak, 4 féléves levelező tagozat, képzésre építve

Felmenő rendszerben, 2017 szeptembertől érvényes normál tanterv Adobe Acrobat ikon.
Szakiránynak megfelelő BSc műszaki szakoktató végzettség, illetve nem szakiránynak megfelelő mérnöktanári / műszaki tanári végzettség (szakirányváltás) esetén eltérő tantervek szerint folyik a képzés.

Felmenő rendszerben, 2014 szeptembertől érvényes tanterv Adobe Acrobat ikon.

Tanulmányaikat 2014 szeptembere előtt megkezdett hallgatók tanterve:

Neptun kód és
Követelmény
Tantárgy név és
Leírás
Össz.
óra
KreditFéléveatgylabkövkrElőtan.
Ped.- pszich.-i előképzés
1.TMPPA12NLMA pedagógia alapjai0    6v2
2.TMPPS12NLMPszichológia és személyiségfejlesztés I/1.0    9v3
3.TMPPS22NLMPszichológia és személyiségfejlesztés I/2.0    6é2
4.TMPTK12NLMKommunikáció0    36é3
Pedagógiai-pszichológiai ism.
5.TMPPS31NLMPszichológia és személyiségfejlesztés II/1.124 1   12v42.
6.TMPPS42NLMPszichológia és személyiségfejlesztés II/2.62  2  6é25.
7.TMPNT11NLMNeveléstan I.62 1   33é2
8.TMPNT22NLMNeveléstan II.62  2  6v27.
9.TMPDI11NLMDidaktika és oktatásszervezés I.93 1   54v3
10.TMPDI22NLMDidaktika és oktatásszervezés II.93  2  54v39.
11.TMPSG11NLMSzakképzés és gazdaság62   3 6v2
12.TMPFS11NLMFelnőttek szakképzése82   3 44é2
13.TMPOT12NLMOktatástechnológia és multimédia164  2  88é4
14.TMPET11NLMElektronikus tanulás164   3 16é4
15.TMPKU11NLMSzakképzés ped. kut. módszertan82   3 44v2
16.TMPMM11NLMMérés és minőség163   3 88é3
17.TMPPG12NLMPegagógiai gyakorlat62  2  6é27.
18.TMPSD11NLMSzakdolgozat *65   3 6a5
Szakterületi ismeretek
19.TMPMA11NLMMatematika I.124 1   66v4
20.TMPMA21NLMMatematika II.124  2  66v419.
21.BGBME11NLMMechanika I.186 1   612é6
22.BGBME22NLMMechanika II.186  2  612é621.
23.Kötelezően választható I.328 12  844v4
24.Kötelezően választható II.123   3 84v3
25.TMPMG11NLMSzakmódszertan I.123 1   66é3
26.TMPMG22NLMSzakmódszertan II.123  2  66é3
27.TMPMG31NLMSzakmódszertan III.123   3 66é3
28.TMPGG11NLMSzakmódszertani iskolai gyakorlat83   3 8é310., 25.
29.TMPSM42NLMSzakmódszertani-szaktárgyi zárószig.3   3 s3
30.Szabadon választható ismeretek I.82 1   44é2
31.Szabadon választható ismeretek II.82   3 44é2
Összefüggő nev.-okt. gyakorlat
32.TMPNOG2NLMÖsszefüggő nev.-okt. gyakorlat9030    41278é3029.
Kötelezően választható II. (szakterületi)
Neptun kódTantárgy
BGRAM15NLMAnyagmozgatás szervizekben
BGRAV16NLMAutóvillamosság
BGRST17NLMSzervíztechnika és üzemfennt.
BGRMJ17NLMMéréstechn., járműelektronika
BAGAS16NLMAnyagtechn. szám.gépes terv.
BAGKT14NLMKötéstechnológia
BAGFS15NLMForg.techn.szám.gépes terv I

* A szakdolgozathoz tartozik az összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat keretében készítendő 10 kredit értékű portfólió is. Előtanulmányi követelmény: 70 kredit teljesítése.

A kötelezően választható szakterületi tantárgyakból összesen legalább 11 kredit értékben kell felvenni a tantárgyakat úgy, hogy gépszerkezettani, alakítástechnológiai és gyártástechnológiai ismeretköröket tartalmazók is legyenek közöttük.

Adobe Acrobat ikon PDF verzió

Főigazgató:
Prof. Dr. Tóth Péter
egyetemi tanár
Általános és oktatási főigazgató-helyettes:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
Hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Fónagy-Bicskei Ildikó
Varga Anikó
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

© 2007-2016 VA