Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Tanterv - Mérnöktanár (MA) szak, nappali tagozat, képzésre építve

Felmenő rendszerben, 2017 szeptembertől érvényes tanterv Adobe Acrobat ikon.
Felmenő rendszerben, 2017 szeptemberétől érvényes tantárgyprogramok Adobe Acrobat ikon.
Képzési program Adobe Acrobat ikon.

Felmenő rendszerben, 2014 szeptembertől érvényes tanterv Adobe Acrobat ikon.

Tanulmányaikat 2014 szeptembere előtt megkezdett hallgatók tanterve:

Neptun kód és
Követelmény
Tantárgy név és
Leírás
Heti
óraszám
KreditFéléveatgylabkövkrElőtan.
Ped.- pszich.-i előképzés
1.TMPPA12NNMA pedagógia alapjai 6     2v2
2.TMPPS11NNMPszichológia és személyiségfejlesztés I/1.5      3v3
3.TMPPS22NNMPszichológia és személyiségfejlesztés I/2. 6     2é2
4.TMPTK11NNMKommunikáció  7    12é3
Pedagógiai-pszichológiai ism.
5.TMPPS32NNMPszichológia és személyiségfejlesztés II/1.34   8   3v42.
6.TMPPS41NNMPszichológia és személyiségfejlesztés II/2.22    9  2é25.
7.TMPNT12NNMNeveléstan I.22   8   11é2
8.TMPNT21NNMNeveléstan II.22    9  2v27.
9.TMPDI12NNMDidaktika és oktatásszervezés I.23   8   11v3
10.TMPDI21NNMDidaktika és oktatásszervezés II.23    9  11v39.
11.TMPSG11NNMSzakképzés és gazdaság22     10 2v2
12.TMPFS12NNMFelnőttek szakképzése22   8   11é2
13.TMPOT12NNMOktatástechnológia és multimédia34   8   12é4
14.TMPET11NNMElektronikus tanulás24    9  2é4
15.TMPKU12NNMSzakképzés ped. kut. módszertan22     10 11v2
16.TMPMI12NNMMérés és minőség33     10 21é3
17.TMPPG11NNMPegagógiai gyakorlat22    9  2é27.
18.TMPSD12NNMSzakdolgozat *25     10 2a5
Szakterületi ismeretek**
19.TMPMA12NNMMatematika I.22   8   11v2
20.TMPMA21NNMMatematika II.22    9  11v219.
21.BGBME12NNMMechanika I.34   8   12é4
22.BGBME21NNMMechanika II.34    9  12é421.
23.BGGCC12NNMCAD-CAM modellezés34   8   21v4
24.BAAAG21NNMAlakítástechnológia és gépei34    9  21v4
25.BGRBM12NNMBelsőégésű motorok34     10 21v4
26.BGRGF21NNMGépjárművek felépítése44     10 211v4
27.Kötelezően választható22   8   2é2
28.TMPSMG1NNMSzakmódszertan I.33   8   12é3
29.TMPSMG2NNMSzakmódszertan II.33    9  12é3
30.TMPSMG3NNMSzakmódszertan III.33     10 12é3
31.TMPSGG1NNMSzakmódszertani iskolai gyakorlat43     10 4é310., 28.
32.TMPSM42NNMSzakmódszertani-szaktárgyi zárószig.2     10 s2
33.Szabadon választható ismeretek I.33    9  12é3
34.Szabadon választható ismeretek II.33     10 12é3
Összefüggő nev.-okt. gyakorlat
35.TMPNOG1NNMÖsszefüggő nev.-okt. gyakorlat1230      1139é3032.
Szabadon választható
Neptun kódTantárgy
TMPETS1NNMEtika
TMPFPS1NNMA felzárkóztatás pedagógiája
TMPTMS1NNMTanulásmódszertan
TMPKTS1NNMKultúrtörténet
TMPTTS1NNMTechnikatörténet
TMPDTS1NNMDigitális taneszközök

Választható szakterületi tantárgy is felvehető szabadon választható tantárgyként.

* A szakdolgozathoz tartozik az összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat keretében készítendő 10 kredit értékű portfólió is. Előtanulmányi követelmény: 70 kredit teljesítése.

** Azok a hallgatók, akik a szakterületi ismeretek fent megadott tantárgyainak valamelyikét BSc mérnöki tanulmányaik során már teljesítették, az előírt kreditpontokat a szabadon választható szakterületi ismeretek valamely további tantárgyának/tantárgyainak felvételével teljesíthetik.

Adobe Acrobat ikon PDF verzió

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2017.12.04 © 2007-2018 VA