Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Témakörök a mérnöktanári zárószigorlathoz

A mérnöktanári szakmai zárószigorlat koncepciója A mérnöktanár-képzés a mérnöki szakirányban (pl. gépész, villamos, stb.) megszerzett műszaki képzettségre épül, és a szakirányba tartozó tantárgyak/tantárgycsoportok oktatására készít fel. Egy-egy mérnöki szakirányhoz 15-20 tantárgy tartozik a szakképzésben. (Például a gépészmérnöki szakképzettséggel az érvényben lévő Országos Képzési Jegyzék és kerettantervi irányelvek szerint jelenleg 16 gépészeti tantárgy oktatását kell ellátnia.) Ennek a helyzetnek a figyelembe vételével a mérnöktanári zárószigorlat műszaki tekintetben az oktatandó tantárgycsoport műszaki alapjaira irányul (és nem a mérnöki tanulmányokban letett szigorlatok valamilyen megismétlése), ugyanakkor figyelemmel van a szakképzés szakmódszertani és oktatástechnológiai igényeire is. Így a mérnöktanári szigorlat célja, hogy integráltan vizsgálja a mérnöktanár-jelölt műszaki és szakmódszertani felkészültségét.

A mérnöktanári záróvizsga témakörei

Letölthető változat. [Adobe Acrobat ikon - 16.55 KB]

Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2009.11.11 © 2007-2018 VA