MOTIVATE
Masters level Opportunities and
Technological Innovation in
VocAtional Teacher Education

Welcome!


The MOTIVATE (Masters level Opportunities and Technological Innovation in VocAtional Teacher Education) project transfers innovatory practices and developments to benefit the two Hungarian higher education institutions in the partnership. The innovation is twofold: the introduction of Masters level modules into the vocational and technical teacher education programmes, and the use of new and emerging technologies in the implementation of the developed curriculum. The other partners of the consortium have the necessary expertise to provide this innovation. The UK partner, with considerable prior experience of development and delivery of Masters level professional development courses in the VET field, will be the main provider of the innovation. All partners have a wide experience of VET curriculum development and technological innovation in its delivery.
The creation of international and national collaborative platforms facilitates the formation of large, online subject specialist communities, allowing the geographically dispersed cohort to identify and interact with other VET professionals working in a similar field to their own.


A MOTIVATE projekt tartalmi és technikai vonatkozásban is innovatív megoldásokat és fejlesztéseket transzferál, segítve ezzel a konzorcium két magyar felsőoktatási intézményét, ahol a szakmai tanárok in-service (munka mellett megvalósuló) továbbképzését a bolognai rendszer szerint akkreditált mesterszintű mérnöktanárképzés hivatott ellátni. Az innováció kettős: tartalmi szempontból a mesterszintű modulok bevezetését, technikai vonatkozásban pedig a képzésben használható új, korszerű technológiák alkalmazását jelenti. A transzferálandó innovációt elsősorban az egyesült királyságbeli Huddersfield-i Egyetem biztosítja, amely figyelemreméltó előzetes tapasztalatokkal rendelkezik a mesterszintű szakmai tanárképzések és -továbbképzések területén, de a konzorcium többi tagjának is komoly gyakorlata van mind a szakmai tanárképzés tantervfejlesztésében, mind a képzés megvalósítását segítő technológiai innovációban.
A tervezett on-line nemzeti és nemzetközi platformok megteremtésével szakmódszertani közösségek hozhatók létre, amelyek képessé válnak tapasztalataik megosztására földrajzi helyzettől függetlenül. A saját és rokon szakterületekről nyert tapasztalatok megismerése széleskörű együttműködés alapjává válhat.
Magyar vonatkozású termékek

 

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Coordinator · Coordinator's Moodle VLE · Leonardo da Vinci EU programme · Leonardo HU National Agency