Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Portre: Fuzi Beatrix
Dr. Fűzi Beatrix

e-mail: fuzi.beatrix@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5425
iroda: II. 223.

Végzettség, szakképzettség:

 • 2012 – neveléstudományi Ph.D – ELTE PPK
 • 2007 – okl. pedagógia szakos bölcsész – ELTE PPK
 • 2007 – okl. pedagógia szakos tanár – ELTE PPK
 • 2003 – könnyűipari mérnök – BMF RKK
 • 2003 – mérnöktanár – BMF BGK

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

ÓE Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, adjunktus (teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató)

Eddigi oktatási tevékenység:

2003-tól a Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központban és jogelődjeiben a mérnök-, a mérnöktanár-képzésben és a gyakorlatvezető mentortanár-képzésben oktatott tárgyak:

 • A pedagógia alapjai
 • Neveléstan
 • Didaktika
 • A felzárkóztatás pedagógiája
 • Személyiségfejlesztés
 • Iskolai (pedagógiai, szakmódszertani és összefüggő nevelési-oktatási) gyakorlatok
 • Vállalati képzések tervezése és szervezése
 • Multikulturális nevelés
 • Tanárok mentorálásának gyakorlata
 • Pedagógusok pedagógiai tudása

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak tantervének kidolgozása (2012)
 • Hivatalvezetői feladatok ellátása a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központban (2011-től)
 • Vocational Teacher Trainees in Practice (SOCRATES projekt, 2004-06) Magyar, angol, finn, német és osztrák mérnöktanár szakos hallgatók csereprogramjának szervezése, mely az iskolai gyakorlatokra irányult.

Főbb kutatási területek

 • A tanári munka sikeressége, áramlatélmény a tanításban
 • A tanári munka minőségének megítélése és fejlesztése
 • A tanári szerep fejlesztése

Publikációk elérhetősége:

A Magyat Tudományos Művek Tára adatbázisában: Fűzi Beatrix publikációi.

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • A Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztályának tagja
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2013.03.05 © 2007-2018 VA