Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Portre: Gombocz Jánosné
Gombocz Jánosné dr.

e-mail: gombocz.janosne@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5334
iroda: II. 217.

Végzettség, szakképzettség:

 • 1968 - történelem szakos okl. középiskolai tanár, ELTE, pedagógia szakos előadó
 • 1987 - egyetemi doktor, ELTE

Eddigi oktatási tevékenység:

 • 1968-1974 - Általános iskolai napközi-otthon vezető
 • 1974- - Neveléselmélet, Neveléstörténet, Kommunikáció, Iskola-szervezettan, Pedagógiai gyakorlat

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • Hat év iskolai gyakorlat.
 • Survey on Hungarian Technical Teacher Training for ATEE
 • TEMPUS CME Project (92-H-1002)
 • Co-operation between Hungarian Technical Teacher Training and the Association for Teacher Education in Europe
 • TEMPUS CME Project (94-H-1004)
 • Staff Development in Technical Teacher Training
 • TEMPUS CME Project (H-01519-95)
 • Technical Teacher Training Restructuring
 • Részvétel „A műszaki pedagógusképzés fejlesztése” c. pályázati munkában PFP-BDMF 0166/1997
 • Közreműködés a TEMPUS JEP projektben (S-11316-96) 1996-1999

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció (max. 5):

 1. Kommunikáció (jegyzet)
  Budapest 1999.
 2. Gombocz Jánosné dr. – Gombocz Orsolya: Komparative forschungen bei Junglehrern
  im Bereich Technik Referate des 28. Internationalen Symposiums „Ingenieurpädagogik 99”

Az eddigi szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előzőektől különböznek):

 1. A szakirányú pedagógus képzés hatása a hallgatók pedagógiai eszményeire. A céltudat alakulása.
  BDGMF kiadvány 1984.
 2. Gombocz Jánosné dr.: Practice in technical teatcher training in Hungary
  in: Teacher Training and Values Education ATEE Lisbon, 1993.
 3. Gombocz Jánosné dr.: A műszaki tanárképzés tartalmi megújítása,
  Pécs 1995.
 4. Gombocz Jánosné dr.: A gyakorlat szerepe a műszaki pedagógusok képzésében
  Szakoktatás 1995.
 5. Gombocz Jánosné dr.: Practice in technical teacher training
  in: ATEE Cahiers No.9. Some aspect of vocational and technical teacher training ed. A. Toth, 1993.

Publikációk (összesen)

 • szakmai folyóiratban: 4
 • konferencián: 4
 • könyv, jegyzet: 1
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2012.12.10 © 2007-2018 VA