Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Portre: Gyarmathy Eva
Gyarmathy Éva, Dr. habil. (Bednár Éva)

e-mail: gyarmathy.eva@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5372
iroda: II. 230.

Végzettség, szakképzettség:

 • 2007 - klinikai szakpszichológus Pécsi Egyetem
 • 2001 - kognitív és viselkedés terapeuta Semmelweiss Egyetem
 • 1991 - neveléslélektani szakpszichológus ELTE
 • 1985 - pszichológus ELTE

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

MTA Pszichológiai Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs

Tudományos fokozat a tudományág megnevezésével:

 • PhD, pszichológia, KLTE (A tanulási zavarokkal küzdő tehetséges gyerekek azonosítása)

Eddigi oktatási tevékenység:

 • 1993-1998 - A tehetségfejlesztés pszichológiája [KLTE Pszichológiai Intézete: graduális képzés]
 • 1999-2000 - Kreativitás; Alulteljesítő tehetségek [Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete: tehetséggondozói posztgraduális képzés]
 • 1999 - Teljesítménytesztek [Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem klinikai pszichológusi szakképzés]
 • 2001-2004 - Tehetségfejlesztés; Tanulási zavarok [Szegedi Egyetem Pszichológia Tanszék: graduális képzés]
 • 2000- - A tehetség összetevői; Kreativitás fejlesztése; A pedagógus szerepe a tehetséggondozásban [ELTE PPK: tehetséggondozói posztgraduális képzés]
 • 2001- - Alulteljesítő tehetségek [ELTE PPK: tehetséggondozói posztgraduális képzés]
 • 2002- - A tehetség összetevői; Alulteljesítő tehetségek; A pedagógus szerepe a tehetséggondozásban; A tehetség fejlesztése [ELTE PPK: szakvizsgára felkészítő szakirányú képzés]
 • 2003-2004 - Specifikus tanulási zavarok [Szegedi Egyetem Pszichológia Tanszék: pszichológus levelező képzés]
 • 2003-2007 - Készségfejlesztés; Önismeret [Semmelweis Egyetem Mentálhygienes Tanszék: másoddiplomás képzés]
 • 2005- - Tehetségfejlesztés pszichológiája [ELTE PPK: neveléslélektani szakpszichológus szak]

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • Szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek fejlődése: kognitív, személyiségbeli és környezeti akadályok (OTKA T 43672, 2003-2007)
 • Hátrányos helyzetű és/vagy tanulási zavarokkal küzdő tehetséges gyerekek eltérő információfelvételi és –feldolgozási folyamataira épülő azonosítása és fejlesztése (OTKA T029770, 1999-2002)
 • Tehetséges gyerekek azonosítása és követéses vizsgálata (OTKA 2609, 1995-1998)
 • Szocio-kulturálisan hátrányos helyzet és tanulási zavarok, mint az iskolai kudarc alapjai (Oktatási Minisztérium kutatási pályázata 2004)
 • University of Surrey, John Everatt, Ian Smythe – magyar-angol összehasonlító képességvizsgálatok (Magyar Tudományos Akadémia és a British Academy kutatói csereprogram keretében kutatási ösztöndíj, 2001)
 • Lexia - e-tanulási tananyag az olvasási zavarok enyhítésére (Phare program: HU-2002/000-315.01.05-02 HU-2003/004-347-000-05-04)
 • Train the trainers for the Dyslexic Work World (ADystrain - Leonardo Programme A/06/B/F/PP-158.327 )
 • Collaborative Additional Language E-learning for dyslexic Pupils (CallDysc – 229647 - CP -1-2006-1- HU – MINERVA – MPP )
 • Including dyslexics through European partnership (Include – Leonardo Da Vinci Programme 2005-2007 [UK/05/B/F/PP-162_331])
 • Teaching the dyslexic learner:using computers to learn (Dystrain – 1099031-CP-1-2003-UK-MINERVA-M)

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció (max. 5):

 1. Projektek a tehetséggondozásban.
  TaníTani, 2003. 22-23. 41-64. old.
 2. Mi a specifikus tanulási zavar?
  Tan-Műhely, 2004. 118-124.old.
 3. A tehetség – fogalma, összetevői, típusai, azonosítása.
  ELTE Kiadó, Budapest, 2006.
 4. A tehetség – Háttere és gondozásának gyakorlata. (Giftedness – Background and practice)
  ELTE Kiadó, Budapest, 2007.
 5. Diszlexia. Specifikus tanítási zavar. (Dyslexia. Specific Teaching Difficulties)
  Lélekben Otthon Kiadó, Budapest, 2007.

Az eddigi szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előzőektől különböznek):

 1. Holistic learners. Identifying gifted children with learning disabilities. An experimental perspective. In. Ed. Montgomery, D.: Able Underachievers. Whurr Publishers
  London, 2000. p. 76-88.
 2. IQ és tehetség. Pszichológiai Szemle Könyvtára 5.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002. 127-154.
 3. Alulteljesítő tehetségesek. Az általánostól a különösig. Pszichológia különszáma
  Gondolat, Budapest, 2002. 251-275
 4. A tehetség – Háttere és gondozásának gyakorlata.
  ELTE Kiadó, Budapest, 2007.
 5. Diszlexia. Specifikus tanítási zavar.
  Lélekben Otthon Kiadó, Budapest, 2007.

Publikációk (összesen)

 • könyv, jegyzet: 6
 • könyvfejezet: 24
 • folyóiratcikk: 26
 • konferencián: 29

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • Magyar képviselő a World Council for Gifted and Talented Children -ben
 • European Council for High Ability tagja
 • Magyar Pszichológiai Társaság tagja
 • Magyar Tehetséggondozó Társaság tagja

Kapcsolatok, tudományos együttműködések:

 • University of Surrey
 • University of Lancaster
 • Román Tudományos Akadémia
 • University of Cambridge
 • University of Surrey
 • Román Akadémia
 • University of Surrey, UK
 • University of Economics and Business Administration, Department of Small Business and Enterpreneurship, Wien, Österreich
 • Kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2015.09.17 © 2007-2018 VA