Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Dr. Holik Ildikó Katalin

e-mail: holik.ildiko@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5303
iroda: III. em. 315.

Végzettség, szakképzettség:

 • 2011 – Okleveles gazdaságinformatikus, Debreceni Egyetem
 • 2007 – PhD, Neveléstudomány, Debreceni Egyetem
 • 2003 – Okleveles informatika szakos tanár, ELTE
 • 2000 – Okleveles matematika-pedagógia szakos tanár, Debreceni Egyetem

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, egyetemi docens (teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató)

Eddigi oktatási tevékenység:

 • 1998-2005: Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. 1998-2000: demonstrátor, 2000-2003: PhD hallgató, 2003-2005: óraadó. Oktatott tárgyak pedagógia és tanár szakon: A neveléstudomány rendszere, alapjai; Iskolaelméletek, iskolafilozófiák, Pedagógiai értékelés, Pedagógiai programfejlesztés. Mérnöktanár szakon: Pedagógiai értékelés, Pedagógiai programfejlesztés, Didaktika, Tantervelmélet, Gondolkodók a nevelésről.
 • 2003-2005: Nyíregyházi Főiskola Neveléstudományi és Szociálpedagógia Tanszék, óraadó. Oktatott tárgyak: Didaktika; Alternatív pedagógiák; Iskolapedagógia; Neveléselmélet; Nevelésszociológia; A tanítás-tanulás korszerű módszerei.
 • 2005-2013: Nyíregyházi Főiskola Művelődéstudományi és Felnőttképzési Tanszék (névváltozás miatt 2009-től: Alkalmazott Kommunikáció Intézet Andragógia csoport). 2005-2012: főiskolai adjunktus, 2012-2013: főiskolai docens. Oktatott tárgyak: Andragógia; Andragógiai értékelés; Ismeretátadás felnőtteknek; A felnőttnevelés módszertana; A felnőttnevelés elmélete; Önnevelés-önképzés; A felnőttoktatás aktuális kérdései; Az andragógia elmélete és története; Andragógiai curriculum; A neveléstudomány értelmezései; Oktatáselmélet; Neveléselmélet.

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

Összesen 43 publikáció, ebből 37 magyar és 6 idegen nyelvű (4 angol, 1 német és 1 görög); 2 könyv, 27 könyvfejezet, 7 folyóiratban megjelent tanulmány, 3 recenzió, 3 könyvszerkesztés, 1 PhD értekezés. 23 konferencia részvétel, ebből 21 magyar, 1 német, 1 angol nyelven; 19 előadás, 4 poszter.

Kutatásokban való részvétel:

 • 1999: Pedagógiai programok elemzése (MTA Pedagógiai Bizottsága és OM által támogatott kutatás)
 • 2001: Interkulturelle Erziehung als Dialog in Ost und Westeuropa (Erasmus-Comenius 2 projekt)
 • 2002: Regionális egyetem kutatás (OTKA)
 • 2003: Vállalkozói készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban (Phare UNISKILL)
 • 2003-2005: A "debreceni iskola". Pedagógiai-tanárképzési irányzatok és képviselőik történeti-regionális összefüggésben (OTKA)
 • 2006-2010: Folytonosság és megszakítottság a debreceni pedagógiai iskola képző tevékenységében, működésében (OTKA)
 • 2012-2013: Ötvenéves a pedagógusképzés a Nyíregyházi Főiskolán (NYF)
 • Külföldi ösztöndíj: Erasmus ösztöndíj a berlini Humbolt Egyetemen, 2002. 4 hónap

Főbb kutatási területek

A tanárképzés elméleti összefüggései és gyakorlati kérdései; helyzete, lehetőségei, perspektívái

Publikációk elérhetősége:

A Magyat Tudományos Művek Tára adatbázisában: Holik Ildikó Katalin publikációi.

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • 2007- MTA Köztestületi tag
 • 2013- Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének (HERA) tagja
 • North-West University, Dél-Afrikai Köztársaság
 • Sofia University, Bulgária
 • University of Crete, Görögország
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2018.03.28 © 2007-2018 VA