Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Krepler Erzsébet

e-mail: krepler.erzsebet@tmpk.uni-obuda.hu
tel: -
iroda: TG.104

Végzettség, szakképzettség:

 • orosz-német szakos középiskolai tanár

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, nyelvtanár

Tudományos fokozat a tudományág megnevezésével:

PhD fokozat, irodalomtudomány

Eddigi oktatási tevékenység:

 • német nyelv: műszaki, gazdasági szaknyelv, köznyelv;
 • orosz nyelv: köznyelv

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • 1998-tól - Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (gazdasági- és műszaki szaknyelv)
 • 2012-től - KGK (német és orosz köznyelv, közgazdász hallgatóknak Kritériumtárgyra előkészítő német szaknyelv, Szakmai német nyelv I-II (gazdasági szaknyelv))
 • 2015-től - KGK-án a nyelvi tárgyak tárgyfelelőse

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció (max. 5):

 • Előkészületben van PhD dolgozatom átdolgozott kiadása: Lázadás a szükségszerűség ellen címmel.

Az eddigi szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előzőektől különböznek):

 • Образ Пугачёва в «Капитанской дочке» Пушкина – In: Diss. Slav. .: Hist. Litt. XXI. Szeged, 1995., 69-76. o.
 • A bűn – In: A keresztény tanítás szellemi-kulturális értelme, Szeged, 1998., 80-94.
 • Az igazság személyessége és a szubsztancialitás Sesztov és Husserl filozófiájában – In: Szegedi Bölcsészfüzetek, 1999-2000. Személyes metafizika és az igazság szabadsága. SzTE Kultúrtörténeti stúdiumok, Szeged, 2000., Szerk.: Szalma Natália, 75-84.
 • Лев Шестов, свидетель пророческого предназначения христианства In: Acta Slavica, Debrecen, 2003.
 • A nihilizmus etikája mint a kommunizmus eszmei eredete – In: Szegedi Bölcsészfüzetek, A XX. század kataklizmái és az 1956-os forradalom, Szeged, 2004., 81-94.o.

Publikációk (összesen):

 • 12 cikk,
 • 5 előadás
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2019.10.04 © 2007-2018 VA