Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Portre: Mako Ferenc
Dr. Makó Ferenc

e-mail: mako.ferenc@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5338
iroda: III. 313.

Végzettség, szakképzettség:

 • 1989 - villamos üzemmérnök (Kandó Kálmán Műszaki Főiskola – KKMF)
 • 1989 - villamosipari műszaki tanár (Kandó Kálmán Műszaki Főiskola – KKMF)
 • 1992 - Pedagógia szakos előadó, (kiváló minősítéssel) (ELTE Bölcsészettudományi Kar - Pedagógiai programfejlesztő szakirány)
 • 2008- - PhD, neveléstudomány (UKF-PF: Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre - Pedagogicka Fakulta)

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Általános és oktatási főigazgató-helyettes, Minőségfejlesztési Iroda vezető, főiskolai docens

Tudományos fokozat a tudományág megnevezésével:

 • PhD (oktatástechnológia)

Eddigi oktatási tevékenység:

 • 14 év oktatói gyakorlat a pedagógia tudományok területén,
 • 10 év gyakorlat a különböző szintű képzések tanterveinek kidolgozásában,
 • 5 év szakközépiskolai oktatási gyakorlat,
 • 5 év nevelőtanári gyakorlat,
 • oktatott tantárgyak: Szakmódszertan, Pedagógiai kutatásmódszertan, Neveléselmélet, Felnőttképzési ismeretek,

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • 1988-1989 - a KKMF Pedagógiai Intézetének demonstrátora
 • 1989-1991 - a KKMF Pedagógiai Intézetének intézeti mérnökea Verebély László Technikumban óraadó szaktanár (5 év)
 • 1991– - a KKMF Tanárképző Tanszékén főiskolai tanársegéd, főiskolai kollégiumi nevelőtanár
 • 1994– - főiskolai adjunktus, majd pedagógiai szakcsoport-vezető a KKMF Tanárképző Tanszékén
 • 1995– - meghívott részfoglalkozású oktató a GATE TI Munkavállalási Tanácsadó Tanszékén (2 év)
 • 2000– - a BMF HMI megbízott igazgatóhelyettese, majd tudományos igazgatóhelyettese
 • 2005– - a Budapesti Műszaki Főiskola Humánfejlesztési- és Módszertani Intézetének oktatási igazgató-helyettese

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció (max. 5):

 1. CISCO nemzetközi tanúsítású tanár-továbbképzési program kidolgozása online távoktatáshoz,
  Budapest, 2003.
 2. E-vzdelávanie na Inštitúte vzdelávania a metodológie Budapeštianskej technickej univerzity (Electronic teaching at the Institute of Methodology and Human Resources Development)
  In: „Slovak system of education in the context of European Integration” –conference Constantine the Philosopher University in Nitra, 2003.
 3. Development of multimedia competency in teacher training, International conference in Cheb, E-learning and blended learning, Exchange of experiences e-learning and „anywhere and anytime”
  University of West Bohemia, Cheb, 2005.
 4. A WEB bázisú tanulás stratégiája
  V. Országos Neveléstudományi Konferencia, ELTE PPK, Budapest, 2005.
 5. The strategy of digital learning using electronic tables
  Riadenie skol po transformacnom procese III. Besenova – SK, 2005.

Az eddigi szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előzőektől különböznek):

 1. Training of Trainers for Market Manpower Training I-II. projectekben a FINAL REPORT társszerzője
  Európai Unió 22. Főigazgatóság, Brussels, 2001.
 2. Modulárny systém učiva k diaľkovému štúdiu andragogov založeného na báze Web (Modular Curriculum of Adult Teachers for Web-based Distance Education).
  In: „Slovak system of education in the context of European Integration” –conference. Nitra : Constantine the Philosopher University, 2003, ISBN: 80-50-599-3
 3. Az Országos Képzési Jegyzék korszerűsítése az európai uniós csatlakozás figyelembe vételével, alapozó tanulmány
  NSZI, 2003.
 4. "Virtual further education cours for headmasters" - Comenius 3.1. project Final Report,
  Brussels, 2004.
 5. Paradigm change in teacher training through the use of multimedia technologies.
  In: „Doktorandská konferencia I.”. Slanická Osada : ÚTV-PF UKF v Nitre, 2004. ISBN: 80-8050-824-0

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • a Magyar Szakképzési Társaság Pedagógusképzési-, Továbbképzési és Felsőfokú Szakképzési Tagozatának titkára, (Magyar Szakképzésért Díjazott – 1997.)
 • Tanárképzők Szövetsége (A pedagógiai és a szakképzés-pedagógiai szakosztályok tagja)
 • Szakképzési szakértő (6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport)
 • Az elektronikus távoktatás fejlesztése (rendszer adaptáció, multimédia alapú kompetencia modulok fejlesztése- Leonardo da Vinci és Comenius projektekben)
 • Az ÚJ PEDAGÓGIAI LEXIKON online változat kidolgozásában való részvétel
 • Új felsőfokú szakképzési programok-, szakirány programok kidolgozása (pl. Médiatechnológus-asszisztens, Képzési szakasszisztens, Villamos-mérnökasszisztens)
 • Államilag akkreditált pedagógus továbbképzési programok kidolgozása (12 program kidolgozásában/oktatásában részvétel)
 • A magyar Országos Képzési Jegyzék felülvizsgálata - bizottsági tag az Oktatás Szakmacsoportos Bizottságban
 • Számítógéppel támogatott pedagógiai-pszichológiai-diagnosztikai modellek kidolgozására irányuló kutatások (képességvizsgálatok, személyiség-vizsgálatok, attitűd vizsgálatok, beválás-vizsgálatok), Pro Scientia Díj – 1991.
 • A szakmai oktatás módszertani fejlesztése (szakmai projekt oktatás módszertana, kompetencia alapú moduláris képzés, számítógépes oktatási stratégiák)
 • Virtuális távoktatási rendszer fejlesztése a szakmai pedagógusképzésben LotusNotes és IBM LWCL környezetben (tanulásmódszertan kidolgozása, iskolamenedzsment tananyag modulok /Tudásmenedzsment, Iskolai programfejlesztés, Kommunikáció/ fejlesztése)
 • E-learning módszertár fejlesztése, az önszervezett WEB alapú tanulás didaktikai modelljének kidolgozása

Kapcsolatok, tudományos együttműködések:

 • MTA VEAB Szakmapedagógiai Munkabizottság – tag
 • BMF- Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre - Pedagogicka Fakulta oktatástechnológiai kutatás-fejlesztési együttműködés
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2012.10.15 © 2007-2018 VA