Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Dr. Ősz Rita

e-mail: osz.rita@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5425
iroda: II. 223.

Végzettség, szakképzettség:

 • 1993 – gépész üzemmérnök, informatika műszaki tanár (ME DFK)
 • 1998 – szakképzésszervező (UPMF, France)
 • 1999 – iskolaelemző és fejlesztő szakpedagógus (JPTE)

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, egyetemi docens

Tudományos fokozat a tudományág megnevezésével:

2008 - PhD, Neveléstudomány

Eddigi oktatási tevékenység:

 • 1993-1999 – Matematika,Fizika, Informatika (szaktanár, rendszergazda, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola Dunaújváros)
 • 1999-2007 – Informatika, Web programozás, Vizuális programozás (főiskolai docens, Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézet)
 • 2007-2011 – Webdesign és animáció, Arculattervezés, Multimédia (főiskolai docens, tanszékvezető, Dunaújvárosi Főiskola Kommunikációtudományi és Tanárképző Intézet)
 • 2004-2005- – Informatika (főiskolai docens, óraadó, Tomori Pál Főiskola)
 • 2011-2012- – Informatikai biztonság, Web programozás, Írás és prezentációs készségfejlesztés (egyetemi docens, főigazgatói hivatalvezető, Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ) 2012-től óraadó

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • LEN-LEC képzés koordinátor, DF Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság Munkatársa
 • A TÁMOP -4.1.2A/2-10/1-2010-0013 program e-learning szakértő, a DF és a McGrawHill közös e-learning stratégiájának megalkotója

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció (max. 5):

 1. Ludik Péter- Ősz Rita: Webdesign és animáció, DF Kiadói Hivatal, Dunaújváros, 2007

Az eddigi szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előzőektől különböznek):

 1. Dr. Ősz Rita: A mobil generáció a változó tanulói környezetben, Multimédia az oktatásban, Csíkszereda, 2011 (megjelenés alatt)
 2. Dr. Ősz Rita: Új generációs oktatás szervezés, In: Tóth Péter - Duchon Jenő (szerk.): Empirikus kutatások a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben - Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia 2011 Tanulmánykötet, ISBN 978-615-5018-26-8
 3. Rita Osz: Educational organization for new generation, SAMI 2012, IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Herl’any (Szlovákia) ConfenceProceedings, Paper 96, Page 3, ISBN 978-1-4577-0195-5
 4. Ősz, R. – Molnár, R. M. – András, I. (2012): “Az újgenerációs mobil oktatásszervezés kérdései: a mobil generáció a változó tanulási környezetben – pedagógiai kihívások és paradigmák”. Tanulmány az András, I. – Molnár, R. M. (szerk.): Metamorfózis: Glokális dilemmák három tételben kötetben. Budapest: Új Mandátum Kiadó. (megjelenés alatt.)

Publikációk (összesen)

 • szakmai folyóiratban: 2
 • konferencián: 32
 • könyv, jegyzet: 3

Kapcsolatok, tudományos együttműködések:

 • Bólyai Nyári Egyetem, Sapientia, Csíkszereda (Románia).
 • Haute École Albert Jacquard Namur (Belgium)
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2012.09.10 © 2007-2018 VA