Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Portre: Papp Gyorgy
Dr. Papp György

e-mail: papp.gyorgy@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5425
iroda: II. 223.

Végzettség, szakképzettség:

 • - Magyar-történelem szakos. Okl. középiskolai tanár (ELTE)
 • 1975 - Filozófia szakos okl. előadó (ELTE)
 • 1995 - egyetemi doktor (ELTE)

Eddigi oktatási tevékenység:

 • 1975- - Filozófiai tárgyak: Logika, Természettudományos gondolkodás, Etika, Üzleti etika, Esztétika, Kommunikáció, Pedagógiai gyakorlatok
 • 1976-1985 - Etika, Filozófiatörténet Budapesti Műszaki Egyetem,
 • 1982-1988 - T I T etikai előadássorozat

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • 1980-2000 - Közreműködés a matematikai, algebrai, fizikai tudommányterületek logikai fejlesztése területén ELTE TTK-BTK
 • 1995-2000 - Hermenutikai tanulmányok ELTE BTK
 • 1996-1997 - Részvétel „A műszaki pedagógusképzés fejlesztése” pályázati munkában a ’Tanári kommunikáció’ témakörben PFP-BDMF 0166/1997

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció (max. 5):

 1. Bevezetés a logikába.
  Jegyzet. BDMF. 1998.
 2. A tanári kommunikáció.
  BDMF (belső tanulmány) 2000.

Az eddigi szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előzőektől különböznek):

 1. A tudat tudományossága mint logika és mint matematika. A terjedelmi tudat.
  Ybl Miklós ÉMF Tud.Közl. Bp., 1982. 11: 122-137.o.
 2. A világ fogalmának különböző megjelenése a köznapi, a tudományos és a filozófiai tudatban. (Dok. Dissz.)
  Bp., ELTE BTK 1986. 152 o.
 3. A köznapi gondolkodás elemzésének spekulatív vázlata.
  BDGMF Jub.Tud. Ülésszak Bp., 1989. 1.k. 174-178.o.
 4. A fizika egyes filozófiai kérdései.
  KKVMF XII. Tud. Ülésszak Bp., 1988.
 5. Wittgenstein és Heidegger jelentésfelfogásához.
  Felsőoktatási Tudományos Ülésszak (Dunaújváros). Gépgyártástechnológia. XXXIX. Évf. 1998. 11.sz.

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • 1997 - Magyar Wittgenstein Társaság
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2012.12.10 © 2007-2018 VA