Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Dr. Paukó Andrea

e-mail: pauko.andrea@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5303
iroda: III. em. 315.

Végzettség, szakképzettség:

 • 1998 - okleveles faipari mérnök-tanár, Soproni Egyetem
 • 1997 - okleveles faipari mérnök, Erdészeti és Faipari Egyetem,
 • 2003 - Ph.D. , Anyagtudományok és technológiák, Nyugat–Magyarországi Egyetem,

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, adjunktus (teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató)

Eddigi oktatási tevékenység:

 • 2015–2017 - középiskolai tanár a Budapesti Komplex Szakképzési Központ Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziumban. Oktatott tárgyak: Szakrajz (ábrázoló geometria, műszaki rajz) Anyagismeret és technológiák
 • 2012–2015 - egyetemi adjunktus, Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Környezetmérnöki és Könnyűipari Kar, Környezetmérnöki Intézetében. Oktatott tárgyak: Fizika 1-2., Műszaki mechanika 1-2., Környezeti elemek védelme 2. (levegőtisztaság védelem)
 • 2002–2012 - tudományos munkatárs Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Faanyagtudományi Intézetében. Oktatott tárgyak: Faanyagismerettan 1-3. Tanárképző Intézetben, mint óraadó, műszaki szakoktatóknak Faipari szakismeret tantárgy oktatása, valamint a Matematika Intézetben Ábrázoló geometria tárgy gyakorlatainak vezetése
 • 2001–2002 - tanszéki mérnök a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Faanyagtudományi Intézetében. Oktatott tárgyak: Faanyagismerettan 1
 • 1997–1998 - óraadó tanár a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában. Oktatott tárgyak: Faipari gépek, Faipari technológiák, Műszaki rajz

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • Fehérnyár hibridek faanyagminőségének változékonysága és javítási lehetőségei –OTKA, 1999
 • A juvenilisfa jellemzőit és a reakciófa előfordulását befolyásoló tényezők elemzése ültetvények faanyagában – OTKA,1999
 • A faanyagminőség genetikai javítása – OMFB-PHARE, 2000
 • Erdeifenyő és feketefenyő fafajú erdők és faültetvények faanyagminőségének összehasonlító vizsgálata – OTKA, 2003
 • Fokozott fahozamú nemesített akácfajták faanyaga fizikai, mechanikai és anatómiai jellemzőinek vizsgálata- OTKA, 2008
 • Tankönyv nívódíj (Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértői Bizottság) FAANATÓMIA Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó 2008
 • Külföldi öszöndíj: Eötvös ösztöndíj, Magyar Ösztöndíj Bizottság, Amerikai Egyesült Államok, North Carolina State University Department of Wood and Paper, 2002. négy hónap

Publikációk elérhetősége:

A Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisában: Paukó Andrea publikációi.

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • 2014-től Faipari Tudományos Egyesületi tagság /FATE/
 • 2014-től Országos szakmai vizsgaelnök
 • 2013-2015 Környezetmérnöki és Könnyűipari Kar kreditátviteli bizottságának elnöke
 • 2002-2005 'Faipar' című műszaki tudományos folyóirat szerkesztője
 • 2000-től Forest Products Society (FPS) tagság
 • 1998-2001 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Kari Tanács tagja, doktoranduszok képviseletében
 • 1995-1997 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Kari Tanács tagja, hallgatók képviseletében
mb. főigazgató:
Dr. habil. Simonics István
egyetemi docens
mb. oktatási igazgató:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
Hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Hölvényi Orsolya
Kádár Katalin
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

Frissítve: 2017.11.14 © 2007-2018 VA