Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Portre: Pentelenyi Pal
Dr. Pentelényi Pál

e-mail: pentelenyi.pal@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5324
iroda: II. 249.

Végzettség, szakképzettség:

 • 1972 - villamos üzemmérnök Kandó Főiskola
 • 1980 - okl. villamosmérnök BME
 • 1986 - okl. mérnöktanár BME
 • 1996 - European Engineering Educator (ING-PAED IGIP)

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, szakcsoportvezető, egyetemi docens

Tudományos fokozat a tudományág megnevezésével:

 • 1999 - PhD, neveléstudomány

Eddigi oktatási tevékenység:

 • 1980-1983 - Kandó Főiskola Matematika (óraadóként)
 • 1981-1983 - Bercsényi Szakközépiskola Matematika, Fizika, Elektrotechnika
 • 1984-1986 - Matematika és számítástechnika
 • 1985-1986 - BME Mérnöktovábbképzési Intézet Számítógéppel segített Mat. Statisztika
 • 1986- - Matematika
 • 1986-1990 - Számítástechnika
 • 1989- - Mathematics
 • 1995- - Informatika módszertan
 • 1995-1999 - Pedagógiai gyakorlat

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • Staff Development in Technical Teacher Training
  TEMPUS CME Project (H-01519-95) - résztvevő
 • Technical Teacher Training Restructuring
  TEMPUS JEP Project (S-11316-96) - intézményi projekt menedzser
 • Harmonisation of EU and Hungarian Engineering Standards
  TEMPUS IB-JEP 14385-99 - intézményi projekt menedzser
 • Virtual Electronic Learning in Vocational Initial Teacher Training
  LEONARDO (HU/02/B/F/PP-136003) - projekt koordinátor

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció (max. 5):

 1. Teacher Training with an Algorithmic Approach In: A III. Országos Neveléstudományi Konferencia – Az európai tanulási tér és a magyar neveléstudomány.
  Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. Budapest, 2003. p139.
 2. Pentelényi, P. – Tóth, P.: Algorithmic Approach in Engineering Educational Process.
  In: F. Bontempi (ed.): System-based Vision for Strategic and Creative Design. Vol. 3. A. A. Balkema Publishers, Lissie 2003, pp. 2143-2148.
 3. Pentelényi, P. – Tóth, P.: ICT Based Technical Teacher Training.
  In: 3rd ITHET Conference in Budapest 2002, pp.541-546
 4. Pentelényi Pál – Tóth Péter: Gondolkodásfejlesztési módszerek a tanárképzésben.
  In: A II. Országos Neveléstudományi Konferencia – A tudásalapú társadalom pedagógiája. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. Budapest, 2002. p293.
 5. Az algoritmikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése a tanítási-tanulási folyamatban
  Ligatura Ltd., Budapest, 1999. 128 p.

Az eddigi szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előzőektől különböznek):

 1. Development of Algorithmic Thinking
  Ligatura Ltd., Budapest, 1998. 112 p.
 2. The Possibilities and Methods of the Formation and Development of Algorithmic Thinking in Technical Training.
  1998. Theses of Doctoral Dissertation.
 3. Can Problem Solving be Taught? Engineering Education '97, IGIP Symposium, Klagenfurt, 1997.
  In: Overinformed - Undereducated? , ed. Melezinek, A. 293-296.pp.
 4. Tanítható-e a problémamegoldás? Gondolatok az algoritmikus feladatmegoldás tanításáról és az algoritmus szemléltetésről.
  Szakoktatás, XLVII. évf. 3. sz. 1997. 26-27.pp.
 5. Pentelényi, P.  Tóth, P.: New Equipment and Methods in Technical Teacher Training.
  In: Litvinenko, V., Melezinek, A. és Prichodko, V. (Ed.): Ingenieur des 21. Jahrhunderts. 31. Internationalen Symposiums. 2. Vol. Sankt-Petersburg, 2002. 64-71.pp.

Publikációk (összesen)

 • szakmai folyóiratban: 17
 • egyéb kiadványban: 7
 • konferencián: 19
 • könyv, jegyzet: 3

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • - MTA köztestületi tag (12082)
 • 1996 - MTA Pedagógiai Bizottság Pedagógusképzési Albizottságának titkára

Kapcsolatok, tudományos együttműködések:

 • IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogic)
 • SEFI (Societé Européenne pour la Formation des Ingénieurs)
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2010.12.23 © 2007-2018 VA