Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Portré: Dr. Sanda István Dániel
Dr. Sanda István Dániel

e-mail: sanda.daniel@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5373
iroda: II. 219.

Végzettség, szakképzettség:

 • 2009 – neveléstudományi PhD – ELTE PPK (summa cum laude)
 • 2004 – pedagógia szakos bölcsész és tanár – SZTE
 • 1993 – műszaki szakoktató – Pollack Mihály Műszaki Főiskola

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

ÓE Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, egyetemi docens (teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató)

Tudományos fokozat a tudományág megnevezésével:

 • 2010 PhD, neveléstudomány

Eddigi oktatási tevékenység:

 • 2013 – 2014 SZTE JGYPK egyetemi adjunktus
 • 2012 – 2013 ELTE TÓK egyetemi adjunktus
 • 2011 – 2012 Eszterházy Károly Főiskola egyetemi adjunktus
 • 2010 – 2011 Károli Gáspár Egyetem BTK egyetemi adjunktus
 • 2002 – 2010 Vedres István Építőipari Szakközépiskola, szakoktatás-vezető

Oktatott tárgyak

Pedagógia szakon és a tanárképzésben:

 • Bevezetés a pedagógiába
 • Neveléstörténet
 • Általános didaktika
 • Neveléselmélet
 • Pedagógiai szakirodalom elemzése
 • Reflektív gyakorlat
 • Neveléstan
 • Reformpedagógia

Tanító szakon:

 • Bevezetés a pedagógiába
 • Neveléstörténet
 • Általános didaktika
 • Kutatásmódszertan
 • Neveléselmélet
 • Pedagógiai szakirodalom elemzése
 • Pedagógiai terek
 • Reformpedagógia

Óvodapedagógus képzésben:

 • Általános pedagógia és didaktika
 • Magyar- és Egyetemes Művelődéstörténet
 • Pályaismeret, pályaorientáció
 • Pedagógiai gondolkodók
 • Pedagógiai terek.

Pedagógus szakvizsga és mentortanárképzésben:

 • Reform- és alternatív pedagógia
 • Iskolai dokumentumok elemzése
 • A differenciálás alapjai
 • Az iskola belső világa és a pedagógus
 • Fejlesztő értékelés

Főbb kutatási területek

 • A pedagógiai terek – az iskola külső és belső tereinek – történeti szempontú elemzése
 • Az iskolai terek funkcionális kialakításának, differenciálódásának vizsgálata a pedagógiai igények és elvárások változásának függvényében
 • A 20. századi magyar iskolaépítés történetének kutatása
 • Számítógépes diskurzus és tartalomelemzés
 • A reformáció korának nevelés- és oktatásügye
 • A kontinentális és az angolszász iskolaépítés történetének összehasonlító vizsgálata
 • A pedagógiai tér és a pedagógiai módszertani eszköztár összefüggései
 • A magyar szakképzés története
 • A magyar orgonaépítés történetének, tárgyi emlékeinek kutatása.

Kutatásokban való részvétel:

 • 2008-tól alapító tagja az ELTE PPK doktoranduszaiból – Németh András professzor vezetésével – alakult Pedagógiatörténeti Diskurzuskutató Műhelynek
 • 46598. sz. OTKA kutatás. A magyar neveléstudomány fejlődésének új irányzatai a XX. század második felében. Vezető kutató: Prof. Dr. Németh András.
 • 68484. sz. OTKA kutatás. Életreform mozgalmak és a reformpedagógia. Vezető kutató: Prof. Dr. Németh András.

Publikációk elérhetősége:

A Magyat Tudományos Művek Tára adatbázisában: Sanda István Dániel publikációi.

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek nemzetközi kapcsolatok:

 • 2012-től Országos Vizsgaelnök.
 • 2012-ben alapító tagja a CSMKIK Építőipari Szakmai Vizsgaelnökök Munkaközösségének
 • 2011-től MTA Köztestületi tag
 • 2008-tól tagja a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztályának
 • 2002-től elnökségi tagja a Műszaki Oktatási Kamrának
 • 1997-től 2003-ig a Szegedi Finn Klub Egyesület elnöke
 • 1995-től 2008-ig a Rókusi Orgonaesték Zeneművészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke
 • 1992-től 2013-ig a Magyar Egyházzenei Társaság elnökségi tagja, az Orgonás tagozat vezetője
 • 1992 és 2008 között a Rókusi Orgonaesték hangversenysorozat művészeti szerkesztője
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2020.12.15 © 2007-2018 VA