Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Portre: Simonics Istvan
Dr. habil. Simonics István

e-mail: simonics.istvan@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5376
iroda: III. 304.

Végzettség, szakképzettség:

 • 1980 - villamosmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar)
 • 1985 - villamosmérnök-tanár (Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar)
 • 1989 - pedagógiai egyetemi doktor (JATE Bölcsészettudományi Kar)
 • 2008 - PhD, neveléstudomány (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola)

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, egyetemi docens

Eddigi oktatási tevékenység:

 • Oktatástechnológia,
 • Munkaerőpiaci ismeretek,
 • Felnőttképzés,
 • Technika és iparoktatás története,
 • EU ismeretek,
 • Teammunka és projekttervezés

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • 1980–1987 – Országos Oktatástechnikai Központ, fejlesztőmérnök
 • 1987–1988 – Államigazgatási Főiskola, főiskolai adjunktus
 • 1988–1990 – Művelődési Minisztérium Szakképzési osztály, főelőadó
 • 1990–1993 – Munkaügyi Minisztérium Szakképzési Főosztály, csoportvezető
 • 1993–1995 – Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ, igazgató
 • 1995–1997 – Nemzeti Szakképzési Intézet, főigazgató-helyettes
 • 1998–1999 – Nyitott Szakképzésért Közalapítvány, igazgató, a kuratórium titkára
 • 1999–2000 – IQSOFT Intelligens Software Rt., oktatásfejlesztési osztályvezető
 • 2000–2001 – IQSOFT – John Bryce Oktatóközpont, ügyvezető igazgató
 • 2002– – Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete MTA SZTAKI, projektmenedzser
 • 2002– – Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Humánfejlesztési és Módszertani Intézet, főiskolai docens

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció (max. 5):

 1. Munkaerőpiaci értéknövelő ismeretek (társszerző).
  APERTUS Közalapítvány 2003. 206 p.
 2. Simonics, I – Hutter, O - Wagner, B: National Broadband Strategy in Hungary
  Proceedings of Joint KNOSOS-CHIRON Workshop Sandanski, BG 26-27.05.2005
 3. Danail Dochev, Radoslav Pavlov, Ottó Hutter, István Simonics, Polyxeni Arapi: VIRTUAL CAMPUSES – from global architecture to local solutions
  EDEN 2004 Annual Conference Budapest, Hungary June 16-19 2004 pp 397-403
 4. Simonics István – Hutter Ottó: Az eLearning szabványok szerepe a felsőoktatásban Kutatás-fejlesztés-innováció,
  "30 év Győrben" jubileumi tudományos konferencia Széchenyi István Egyetem, Győr, 2004. november 3. 405-413. pp
 5. Ottó Hutter – Teréz Sárváry – István Simonics – Balázs Wagner: eLearning Standards in Practice
  Volume II pp. 659-63. 32.
 6. Advances in Technology-based education: Toward a knowledge-based society
  Proceedings of 2nd International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education mICTE2003 Junta De Extramadura Badajoz 2003. p. 1876

Az eddigi szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előzőektől különböznek):

 1. Hutter, O - Sárváry, T - Simonics, I - Wagner, B: Standard-Based eLearning Solutions in Higher Education
  Proceedings of INTER-ACADEMIA 2004 3rd International Conference Budapest, 6-9.09.2004 pp. 467-475
 2. Hutter, O - Sárváry, T - Simonics, I - Wagner, B: eLEARNING: FRAMEWORKS, CONTENTS AND STANDARDS
  Proceedings of the 3rd EDEN Research Workshop Oldenburg, DE 3-6.03..2004 pp. 548-553
 3. Dr Hassan Elsayed – Dr. István Simonics: Virtual Reality in engineer-teacher training
  Virtual Reality in education Conference in Veszprém 2004.
 4. Felnőttoktatási és -képzési lexikon
  Magyar Pedagógiai Társaság OKI Kiadó Szaktudás Kiadó ház Budapest 2002. 568 p Dr. Simonics István 8 címszó
 5. Pedagógiai Lexikon
  Keraban Könyvkiadó Budapest 1997. I-III. 2007 p Dr. Simonics István 11 címszó Internet: http://human.kando.hu/pedlex/index.html

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • Magyar Szakképzési Társaság, alapító tag
 • 1993 - Eisenhower Exchange Fellowships ösztöndíj az Amerikai Egyesült Államokban

Kapcsolatok, tudományos együttműködések:

 • Bejegyzett oktatási és felnőttképzési szakértő az Oktatási Minisztériumban, az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban, a Nemzeti Szakképzési Intézetben, FAT Titkárságon, az OM Alapkezelő Igazgatóságnál, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában, és az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnál.
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2017.10.03 © 2007-2018 VA