Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Portre: Dr. Tomory Ibolya
Dr. Tomory Ibolya

e-mail: tomory.ibolya@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5425
iroda: II. 223.

Végzettség, szakképzettség:

 • 2010 – Neveléstudományi Phd., ELTE PPK
 • 2004 – Kulturális antropológia szakos bölcsész és tanár ELTE TÁTK
 • 2003 – Pedagógia szakos bölcsész és tanár ELTE PPK

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

ÓE Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, adjunktus (teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató)

Eddigi oktatási tevékenység:

 • Debreceni Egyetem 2012 – egyetemi adjunktus
  A pedagógia alapjai I., II., Tanulás és tanításmódszertan I.-II., Szociálpedagógia, A szociális munka elmélete és módszertana, Kommunikáció és kooperáció, Szabadidő Pedagógia, Kulturális antropológia, A világ népei; Multi-és Interkulturális ismeretek, Családpedagógia, Romák filmen, Óvodai szakmai gyakorlat vezetése,
  Lippai Balázs Roma Integrációs Központ - szakkollégiumi mentor
 • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2009 – 2012, óraadó tanár – Társadalomismeret, kulturális antropológia szakirány oktatása (Jelenismeret)
 • ELTE, PPK 2005-2010 - Andragógia Tanszék, megbízott előadó, - oktatott tárgyak (tanár szakosoknak is választhatóan):Az Európán kívüli oktatási rendszerek, A felnőttképzés tendenciái Európán túl I., II., III. (saját fejlesztésű tantárgyak)
 • ELTE BTK 2001-2003 – Kulturális Antropológia Szakcsoport
  A kulturális antropológia oktatása, Tanítási gyakorlat vezetése (közoktatás, felsőoktatás)
  Qualitatív módszerek: Terepmunka és feldolgozás, Interkulturális ismeretek – Afrika Műhely vezetése, Interkulturális és pedagógiai helyzetgyakorlatok, Etnokulturális típusok

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • Oktatási-, kompetencia- és curriculum fejlesztési gyakorlattal és szakértői kompetenciával rendelkezem a közoktatásban és a felsőoktatásban. Hazai és nemzetközi kutatási gyakorlat hazai és Európán kívüli terepmunkák, oktatásfejlesztési gyakorlatot hazai interkulturális és szociális kompetencia fejlesztő projektben, közreműködőként, programcsomag vezetőként, szakértőként.
 • A kisgyermekektől a középiskoláig modulokat, foglalkozásterveket dolgoztam ki, pedagógusképzés és továbbképzés számár új tartalmakkal, megközelítéssel szolgáltam, valamint képeztem felhasználókat, trénereket, mentorokat.
 • Szakkollégiumi mentorként tevékenykedek a DEGYFK Lippai Balázs Roma Integrációs Központban három éve. Jelenleg négy hallgató tanulmányi előrehaladását, személyes képességfejlesztését segítem hatékonyan.
 • Kutatás – pályázat, tanulmányút, terepmunka: több tanulmányutat valósítottam meg az Európán kívüli országok oktatási rendszerének kutatásában, az inter- és multikulturális nevelés és összehasonlító pedagógia jegyében:
  • 1999-2012 Kelet-afrikai terepmunkák, tanulmányutak (Tanzánia, Kenya, Uganda, Etiópia), a nevelés-oktatás rendszere törzsi iskoláktól az egyetemig, enkulturáció, rítusok, vegyes házasságok, integráció és család, integráció és iskola
  • 2014. május-június, Tanulmányút Ausztráliában: az ausztrál oktatás rendszere, oktatási módszerek és interkulturális kompetencia a pedagógusképzésben, etnikai kérdések, problémák, az őslakosok helyzete, oktatása, „internationalisation” és interkulturalitás

Szakmai képzés:

Komplex szakértői helyzetelemzés és szakvélemény készítés – Educatio Kht., 2012

Minősített kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó, oktató-tréner, intézményi folyamat tanácsadó (szociális kompetencia terület), Komplex intézményi elemző– SuliNova Kht./Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 2005,2007,2010, 2012

Differenciált oktatásra felkészítő tanácsadó – Szabad Iskoláért Alapítvány (Pedagógus továbbképző), 2008

Kooperatív módszerek, tréning – Szabad Iskoláért Alapítvány (Pedagógus továbbképző), 2008

Külföldi továbbképzés, műhelymunka:

 • Publishing with Impact: Where and How, 22 May 2014, University of South Australia, Adelaide
 • Truth and Reconciliation Workshop, Rwanda: Reconciliation Between the Hutus and Tusis, 2014. 05.15., University of Adelaide
 • Workshop (National Recinciliation), The Country of Kaurna, Languages: Indigenious: pitjantjatjara, African: swahili, European: Hungarian, 2014. 05. 16-17. Adelaide Culture and Language Festival, University of Adelaide

Főbb kutatási területek:

 • Európán kívüli kultúrák, országok oktatási, képzési rendszerei
 • Az interkulturális kompetencia fejlesztése, az interkulturális kompetencia szerepe a pedagógus képzésben
 • Az oktatás nemzetközivé válása a különböző országokban
 • Kultúra és tanulás, enkulturáció és szocializáció
 • Rítusok a különböző kultúrákban, nevelési-oktatási rendszerekben
 • Csoportmódszerek az oktatásban
 • Identitás, történetmondás (és digitális történetmondás)
 • Megfigyelés, részvételközpontú kutatás alkalmazása a pedagógiában

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció (max. 5):

 1. Hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek tanulási motivációi - kelet-afrikai helyszíni megfigyelések összegzése, In: Szerepi Sándor (szerk.) Pedagógiai innovációk. 124 p. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. pp. 60-72. (ISBN:978 963 318 463 9)
 2. „National Reconciliation”: nemzeti megbékélés és érdekegyeztetés Ausztráliában egy tanulmányút tükrében, In: Mwomboko, ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest, 2014. 145-157. ISBN-978-615-80003-1-4
 3. Történetmondás és digitális történetmondás az ausztrál oktatásban - Egy tanulmányút tapasztalatai, In: Oktatás és tudomány a XXI. század elején, lektorált konferencia kötet, University J. Selyeho, Komarno, 2014. 221-232., ISBN 978 80-8122-103-3
 4. The role of intercultural competence in the education of social pedagogues, In: Social Co-existenve – Personality Developement – Trainig, Debrecen University Press, 2014. 50-59.p., ISBN 978 963 318 439 4
 5. Sport, rekreáció és játék helye a nemzetközi fejlesztésben, „Mozdulj az egészségért”, Gyermekeink új szemléletű testi nevelése a mindennapokban, Szakmai Módszertani Konferencia, Hajdúböszörmény, 2014, ISBN 978-963-473-667-6
 6. "Mawe Matatu" - Three Stones, or Warmth of the Family Stove: Enculturation in East- Africa” /Social Aspects of Management : personal development, cultural changes, economic progress / ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatula, Krakow Society for Education: AFM Publishing House , 2014. 103-115., ISBN 978 83 7571 283 4

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • 2011 – Ghandi Egyesület, önkéntes, meghívott előadó (konferencia, programszervezés)
 • 2011 – Magyarországi Tanzániaiak Egyesülete, Magyarországi Mozambikiak, alapító tag, programszervezés
 • 2008 - Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület alapítás, szakmai vezetés
 • 2007 – A Music Mayday Hungary alapító tagja, elnökségi tagja
 • 2004 – Fair Trade önkéntes
 • 2002 –Lioki Convent, Kiambu, Kenya, önkéntes,
 • 1999 – Magyar kulturális Antropológiai Társaság tagság (programszervezés)
 • 1997 – Grail Center, London, önkéntes
 • 1996 -UNICEF Magyar Nemzeti Bizottság, Gyermektanácsadó Testület, önkéntes, tanácsadó, foglalkozásvezető
 • 1995 – Magyar Afrika Társaság tagság (szakmai fórum, fesztivál szervezés, afrikai házépítés

Kapcsolatok, tudományos együttműködések:

 • University of South Australia – Adelaide, Ausztrália
 • Moi University, - Eldoret, Kenya
 • University of Dar es Salaam, Tanzánia
 • Kotebe Teacher Training College, Addis Ababa, Etiópia
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2015.07.21 © 2007-2018 VA