Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Portre: Toth Belane
Tóth Béláné dr. habil.

e-mail: toth.belane@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5489
iroda: II. 218.

Végzettség, szakképzettség:

 • 1962 - híradásipari technikus Kandó Kálmán Technikum
 • 1967 - okl. gépészmérnök BME
 • 1967 - okl. mérnöktanár BME
 • 1972 - egyetemi doktor KLTE
 • 1996 - European Engineering Educator (ING-PAED IGIP)

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, professor emerita

Tudományos fokozat a tudományág megnevezésével:

 • 1981 CSc, neveléstudomány
 • 1996 PhD, szakképzés-pedagógia

Tudományos/művészeti cím:

 • 2000 - dr. habil, BME

Eddigi oktatási tevékenység:

 • 1970-1972 - Didaktika [BME Pedagógia Tanszék]
 • 1972-1973 - Finommechanika [Kolos Richárd Szakközépiskola]
 • 1972-1987 - Géprajz-gépelemek és Mechanika
 • 1972- - Gépelemek módszertan
 • 1974-1977 - Neveléselmélet és Didaktika [ELTE TTK Nev.tud. Tanszék]
 • 1978-1992 - Ágazati műszaki ismeretek
 • 1982-1989 - Előadások módszertani témákban [BME Mérnöktovábbképzési Intézet]
 • 1987-2003 - Oktatástechnológia
 • 1989-1992 - Engineering Drawing
 • 1993- - Engineering Enquiry and Graphics
 • 1993 - Engineering Drawing and Design, AutoCad [Coventry Egyetem Mérnöki Kar]
 • 1995-2002 - Összehasonlító tantervelmélet és műszaki szakmódszertanok [BME Műsz. Ped. Tanszék PhD képzés]

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

Mérnöki gyakorlat: 3 év tervezés a Járműfejlesztési Intézetben (ma AUTOKUT)

EU projektek koordinálása:

 • Survey on Hungarian Technical Teacher Training for ATEE
  TEMPUS CME Project (92-H-1002)
 • Co-operation between Hungarian Technical Teacher Training and the Association for Teacher Education in Europe
  TEMPUS CME Project (94-H-1004)
 • Staff Development in Technical Teacher Training
  TEMPUS CME Project (H-01519-95)
 • Technical Teacher Training Restructuring
  TEMPUS JEP Project (S-11316-96)

Hazai projektek vezetése:

6 pályázatban

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció (max. 5):

 1. A gépelemek tanításának módszertani kérdései
  Ligatura Kiadó, 1996. 193 p.
 2. Tóth Béláné – Tóth Ádám Balázs: Az oktatástechnológia alapjai
  Ligatura Kiadó, 2000. 183 p
 3. Engineering graphics (ed.)
  BDMF jegyzet, 1998. 97 p.
 4. A. Toth - B. Toth - J. Ibbetson: Teaching and learning in English
  Aula Kiadó, 1994. 192 p.
 5. A. Tóth – P. Pentelényi: Virtual Electronic Learning in Continuing Technical Teacher Training
  WCCEE Conference Proceedings, Tokyo, 2004. 525-528. pp.

Az eddigi szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előzőektől különböznek):

 1. Az ábrák szerepe a tanulásban. Vizsgálatok a gépészeti ábrák körében
  OOK, Veszprém, 1984. 148 p.
 2. A képi megjelenítés szerepe a gépészeti jellegű szakképzésben
  Magyar Pedagógia, 1984. 1.sz. 76-83. pp.
 3. A. Toth - Magdolna S. Faragó: Current Changes in the Hungarian Teacher Education System In: Current Changes and Challenges in European Teacher Education (Ed.: Theodor Sander)
  Nijs-Herent, Belgium, 1994. 196-198. pp.
 4. Néhány európai ország műszaki pedagógusképzésének összehasonlító elemzése
  Ligatura, Vác, 1999. 108 p.
 5. Developing new communication and IT skills in technical teacher retraining. In: Engineering Education in the Third Millenium.
  Leuchtturm-Verlag 1999. 859-862. p.

Publikációk (összesen)

 • szakmai folyóiratban: 47
 • egyéb kiadványban: 18
 • konferencián: 26
 • könyv, jegyzet: 9

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • Magyar Pedagógiai Társaság Szakképzési Szakosztály - tudományos titkár (1988-1992)
 • Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály - társelnök (1996-2003)
 • MTA Pedagógiai Bizottság Pedagógusképzési Albizottsága (1989- )

Kapcsolatok, tudományos együttműködések:

 • IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogic
 • SEFI (Societé Européenne pour la Formation des Ingénieurs
 • ATEE (Association for Teacher Education in Europe)
 • SATTTI (Strategic Alliance of Technical Teacher Training Institutions)
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2014.05.19 © 2007-2018 VA