Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Portre: Dr. Tóth Péter
Prof. Dr. Tóth Péter

e-mail: toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5489
iroda: II. 218.

Végzettség, szakképzettség:

 • 1984 - gépész üzemmérnök, műszaki tanár (BGMF)
 • 1990 - okl. gépészmérnök (BME)

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, egyetemi tanár

Tudományos fokozat a tudományág megnevezésével:

 • 2005 - PhD, neveléstudomány
 • 2012 - habilitáció, neveléstudomány

Eddigi oktatási tevékenység:

 • 1984-1994 - Műszaki rajz, Mechanika, Gépelemek, Informatika (szaktanár, Mechwart András Vasútközlekedési Szakközépiskola)
 • 2000-2003 - Informatika (óraadó tanár, Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola)
 • 1994-2000 - Informatika (óraadó tanár, Mechwart András Vasútközlekedési Szakközépiskola)
 • 1994-től - Szakmódszertan (informatika, szakrajz), Oktatástechnológia és multimédia, Felnőttképzés
 • 2007-től - Elektronikus tanulás
 • 2011-től - Mentorálás módszerei, Oktatási rendszerek fejlődése (mentortanár-képzés)
 • 1996-2005 - Számítástechnika, Multimédia (tanártovábbképzések)

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • A XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tudományos Programbizottság elnöke (2015)
 • „A duális képzés feltételrendszerének kialakítása a székesfehérvári műszaki felsőoktatásban” c. TÁMOP projekt vállalati mentorképzés alprojektjének szakterületi koordinátora (2015)
 • „Hungarian Online University – Ágazati informatikai együttműködés létrehozása az új típusú e-learning alapú képzések hazai és nemzetközi elterjesztésére” c. TÁMOP projekt szakterületi koordinátora (2014-2015)
 • „A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése” c. TÁMOP projekt kutatás- és tananyagfejlesztés vezetője (2014-2015)
 • "Elektronikus tananyagok fejlesztése az Oktatástechnológia-multimédia tananyagokban" c. Apertus projekt (2004)
 • "Budapesti középiskolai tanulók tanulási stílusának, tanulási és pályaattitűdjének, téri-vizuális képességeinek vizsgálata" c. pályázat (Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, 2007)
 • "A tanítás és a tanulás eredményességének indikátorai, fejlesztésének módszerei" című csoportos kutatás pályázat (2011)

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció (max. 5):

 1. Tóth Péter (2013): Az online tanulás vizsgálata webbányászati módszerekkel.
  p323-347 In: Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. A munka és nevelés világa a tudományban. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. Eötvös Kiadó, Budapest, p532, ISSN 2062 090X
 2. Tóth Péter (2013): Tanulási teljesítmény mérése online környezetben.
  p220-271 In: Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia 2.0. Typotex Kiadó, Budapest, p311, ISBN 978-963-27980-7-3
 3. Peter Toth (2013): Online Learning Behavior and Web Usage Mining.
  Transactions on Advances in Engineering Education, Vol. 10, No. 2, p71-81, ISSN 1790-1979
 4. Péter Tóth (2012): Learning Strategies and Styles in Vocational Education.
  Acta Polytechnica Hungarica, 9(3), p195-216, ISSN 1785-8860; IF: 0,588
 5. Tóth Péter (2011): Egyéni különbségek szerepe a tanulásban.
  DSGI Kiadó, Székesfehérvár, p222, ISBN 978-963-88946-5-6, ISSN 2063-4358

Az eddigi szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előzőektől különböznek):

 1. Péter Tóth (2014): The Role of Individual Differences in Learning. Acta Polytechnica Hungarica, 11(4) pp. 183-197, ISSN 1785-8860; IF: 0,649
 2. Tóth Péter (2013): Az online tanulás vizsgálata webbányászati módszerekkel.
  p323-347 In: Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. A munka és nevelés világa a tudományban. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság. Eötvös Kiadó, Budapest, p532, ISSN 2062 090X
 3. Péter Tóth (2012): Learning Strategies and Styles in Vocational Education.
  Acta Polytechnica Hungarica, 9(3), p195-216, ISSN 1785-8860; IF: 0,588
 4. Tóth Péter (2011): Egyéni különbségek szerepe a tanulásban.
  DSGI Kiadó, Székesfehérvár, p222, ISBN 978-963-88946-5-6, ISSN 2063-4358
 5. Tóth Péter (2009): A tanulási stílus vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében.
  Iskolakultúra, 19(7-8), p36-54, ISSN 1215-5233

Publikációk (összesen)

 • szakmai folyóiratban: 25
 • egyéb kiadványban: 2
 • konferencián: 66
 • könyv, jegyzet: 22
 • hivatkozások száma: 290
 • Hirsch-index: 12
 • impakt faktor: 1,237

Publikációk elérhetősége:

A Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisában: Tóth Péter publikációi.

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • 2015-tól Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály, elnök
 • 2005-től MTA, köztestületi tag
 • 2007-től Magyar Tudományos Akadémia, Pedagógiai Tudományos Bizottság, Informatikai Albizottság, titkár
 • 2008-2011 OTDT, Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szakmai Bizottság, elnökhelyettes
 • 2007-től Magyar Tudományos Akadémia, Pedagógiai Tudományos Bizottság, Pedagógusképzési Albizottság, titkár
 • 2011-től Association for Teacher Education in Europe (ATEE), tag
 • 2011-től International Society for Engineering Education (IGIP), tag
 • 2015-től International Society for Engineering Pedagogy Hungarian Monitoring Committee (IGIP HMC), elnök
 • 2016-tól Tanárképzők Szövetsége Szakmai Tanárképzési Szakosztály, elnök

Kapcsolatok, tudományos együttműködések:

 • IGIP (International Society for Engineering Pedagogy)
 • University of Huddersfield (Nagy-Britannia)
 • Tampere Polytechnic (Finnország)
 • Dalarna University (Svédország)
 • Technische Universität Dresden (Németország)
 • New University of Lisbon (Portugália)
 • Technological Educational Institute of Crete (Görögország)
 • Aalborg University (Dánia)
 • Balekesir University (Törökország)
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2019.07.01 © 2007-2018 VA