Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Portre: Varga Lajos
Dr. Varga Lajos

e-mail: varga.lajos@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5334
iroda: II. 217.

Végzettség, szakképzettség:

 • 1955 - okl. fizika-matematika szakos középiskolai tanár (ELTE)

Tudományos fokozat a tudományág megnevezésével:

 • CSc, a neveléstudomány kandidátusa

Tudományos/művészeti cím:

 • 1970 - Dr. Univ., ELTE, neveléstudomány

Eddigi oktatási tevékenység:

 • Középfok (gimnázium, szakközépiskola és technikum):
  Fizika, Matematika, Gépelemek, 5 év
 • Felsőfok (főiskolai, egyetemi és doktorandusz-képzés):
  Oktatáselmélet, Tantervelmélet, 24 év,
  Kutatás-módszertan, Tantárgyi tesztelés, 10 év,
  Neveléstan, 4 év.

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • Kutatás:
  Fizika oktatás-módszertan (18 részben társszerzésű könyv és füzet magyar nyelven; 57 tanulmány, közte 2 idegen ny.),
  Szakképzés-pedagógia (19 tanulmány, közte 5 id. ny.),
  Felsőoktatás-pedagógia (3 részben társszerzésű könyv; 19 tanulmány, benne 9 idegen nyelvű).
 • Kutatómunka kutatói státuszban:
  egyetemen (BME) 6 év,
  kutatóintézetben (MTA Pedagógiai kutatócsoport) 5 év.
 • Szakértői tevékenység eseti felkérések alapján, 34 év
 • Doktori témavezetői és opponensi tevékenység:
  - magyar nyelvű képzésben 23 év,
  - angol nyelvű képzésben 4 év.

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága, az oktatott tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció (max. 5):

 1. Szakképzési világbanki program, A szakmai tanárképzés megújítása alprogram; az alprogram vezetése és lezárása,
 2. Közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), a szakhoz kapcsolódó kutatások vezetése
 3. A mérnöktanár-képzés tartalmi és módszertani fejlesztése,
 4. Szakképzés-pedagógiai doktori program (BME) tartalmi és szervezeti fejlesztése, témavezetés és bírálói munka,
 5. Angol nyelvű neveléstudományi doktorandusz-képzés (ELTE), témavezetői és bírálói munka.

Az eddigi szakmai-tudományos életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előzőektől különböznek):

 1. Varga L.: Tranzisztorok.
  Tankönyvkiadó, Bp. 1963, 1967, 1972
 2. Varga L.: Kísérletek félvezetőkkel.
  Tankönyvkiadó, Bp. 966
 3. Varga L.: Bevezetés a didaktikai kutatások módszereibe.
  BME kari jegyzet, 1986
 4. Varga L. – Pék A.: Pedagógia a számítógépek korában.
  LSI-ATSz, Bp, 1988
 5. Varga L.: Képzési programok egy értékelési modellje. = Buda A. (szerk.): Pedagógia és hermeneutika.
  KLTE, Debrecen, 2001, pp. 173-181

Publikációk (összesen)

 • szakmai folyóiratban: 106
 • konferencián: 14
 • könyv, jegyzet: 27

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • 1971-1992 - Tudományos Minősítő Bizottság Neveléstudományi Albizottság, tag
 • 1992-2001 - MTA Pedagógiai Bizottság, tag
 • 1995-2001 - Budapesti Műszaki Egyetem Szakképzés-pedagógiai Doktori Program Doktori Tanácsa és Habilitációs Bizottsága, titkár
 • 1997-2000 - Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, kuratóriumi tag
 • 2000-től - MTA Pedagógiai Bizottság Pedagógusképzési Albizottsága, elnök

Kapcsolatok, tudományos együttműködések:

 • 1996- Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Wirtschaftspädagogik
 • 1995- Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2012.12.10 © 2007-2018 VA