Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Zabóné dr. Varga Irén

e-mail: zabone.iren@tmpk.uni-obuda.hu
tel: 666-5355
iroda: Népszínház utca, A29

Végzettség, szakképzettség:

 • 2015 – nyelvtudományi PhD – ELTE BTK
 • 1989 - orosz nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár – ELTE BTK

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, német nyelvtanár, egyetemi adjunktus

Tudományos fokozat a tudományág megnevezésével:

2015 – PhD, Nyelvtudomány

Eddigi oktatási tevékenység:

 • 1993 - Óbudai Egyetem és jogelődjei (BDGMF, BMF), német nyelvtanár
 • 1990 - 1993 Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest
 • 1989 - 1990 Kossuth Lajos Gimnázium, Budapest - Német Nemzetiségi Tagozat

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

 • 2002 – 2017 Idegennyelvi Vizsgáztatási Központ, vizsgahelyvezető
 • akkreditált nyelvvizsgák szervezése, bonyolítása (ITK Origo, BME, LCCI, Pitman)
 • szóbeli vizsgáztatás (ITK Origo és BME nyelvvizsga)
 • általános nyelv, műszaki és gazdasági szaknyelv oktatása, tananyagfejlesztés
 • a magyar műszaki szaknyelv és terminológia kialakulásának és fejlődésének kutatása
 • műszaki szakszövegek fordítási problémáinak vizsgálata német-magyar nyelvpárban

Tudományos, szakmai közéleti tevékenységek, nemzetközi kapcsolatok:

 • Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete
Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2018.02.05 © 2007-2018 VA