Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

A Központ jelenlegi munkatársai

Név, beosztásE-mail, TelefonSzoba
Bertalan Zsuzsanna
nyelvi oktató
bertalan.zsuzsanna@kvk.uni-obuda.hu
Tel: 36 (1) 666-5094
Tavaszmező utca 15. 203.
Czigler Éva
Igazgatási ügyintéző
czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 36 (1) 666-5389
Mobil: +36-30/753-3538
Népszínház utca 8. 218.
Dr. habil. Holik Ildikó
egyetemi docens
holik.ildiko@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 36 (1) 666-5303
Népszínház utca 8. 315.
Dr. habil. Tóth Béláné
professor emerita
toth.belane@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 36 (1) 666-5425
Népszínház utca 8. 223.
Dr. Makó  Ferenc
egyetemi adjunktus
mako.ferenc@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 36 (1) 666-5338
Népszínház utca 8. 313.
Dr. habil. Nagy Ádám
kutatóprofesszor
adam@nagydr.hu
Tel: 36 (1) 666-5302
Népszínház utca 8. 312.
Dr. Sanda István Dániel
egyetemi docens
sanda.daniel@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 36 (1) 666-5373
Népszínház utca 8. 314.
Dr. Tomory Ibolya
egyetemi adjunktus
tomory.ibolya@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 36 (1) 666-5425
Népszínház utca 8. 223.
Viola Attila
mérnöktanár
viola.attila@uni-obuda.hu
Tel: 36 (1) 666-5425
Népszínház utca 8. 223.

(archiv tartalom) Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Nyelvi Intézet

Név, beosztásE-mail, TelefonSzoba
Bólya András
nyelvtanár
bolya.andras@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-50-82
TG.104
Durkóné Varga Nóra
nyelvtanár
varga.nora@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: -
Népszínház utca
Győriné Kontor Éva
nyelvtanár
gyorine.eva@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5720
Bécsi úti Neumann kari épület 316. iroda
Kocsis Anikó
nyelvtanár
kocsis.aniko@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5245
Tavaszmező u. 15-17. Főép. 311 TA
Krepler Erzsébet
nyelvtanár
krepler.erzsebet@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: -
TG.104
Salamon Márta Anna
angol szakos nyelvtanár
salamon.marta@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5500
Bécsi úti Neumann kari épület 316. iroda
Solymosiné Molnár Margit
nyelvtanár, szakcsoportvezető
solymosine.margit@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5242
TG.102
Zabóné dr. Varga Irén
német nyelvtanár, egyetemi adjunktus
zabone.iren@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5355
Népszínház utca, A29

(archiv tartalom) A Központ korábbi munkatársai

Név, beosztásE-mail, TelefonSzoba
Duchon Jenő
műszaki tanár
duchon.jeno@gmail.com
Tel: 666-5389
II. 219.
Fónagy-Bicskei Ildikó
ügyvivő
bicskei.ildiko@kgk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 218.
Dr. Fűzi Beatrix
adjunktus
fuzi.beatrix@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 223.
Gombocz Jánosné dr.
főiskolai docens
titkarsag@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 219.
Dr. habil. Gyarmathy Éva
tudományos tanácsadó
gyarmathy.eva@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 230.
Hajnal Andrea
gyakorlati oktató
hajnal.andrea@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5373
II. 219.
Dr. Hassan Elsayed
egyetemi docens
hassan.elsayed@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 219.
Hölvényi Orsolya
ügyvivő szakértő
holvenyi.orsolya@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 218.
Kártyás Gyula
c. egyetemi docens
titkarsag@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 223.
Dr. Ősz Rita
egyetemi docens
osz.rita@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5425
II. 223.
Dr. Papp György
főiskolai docens
titkarsag@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 219.
Dr. Pentelényi Pál
egyetemi docens
pentelenyi.pal@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 219.
Simon Béláné
adjunktus
titkarsag@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 219.
Dr. habil. Simonics István
egyetemi docens
simonics.istvan@kvk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
III. 304.
Dr. Suplicz Sándor
főiskolai docens
suplicz.sandor@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
III. 312.
Szabó Zoltán
műszaki tanár
szabo.zoltan@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5303
III. 315.
Szűcs Ferenc Károly
főiskolai docens
szucs.karoly@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 219.
Dr. Tordai Zita
adjunktus
titkarsag@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
III. 314.
Prof. Dr. Tóth Péter
egyetemi tanár
toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 220.
Dr. Varga Lajos
címzetes egyetemi docens
varga.lajos@tmpk.uni-obuda.hu
Tel: 666-5389
II. 219.
Mb. tanszékvezető:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2022.04.27 © 2007-2018 VA