Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Tanterv - Műszaki szakoktató (BSc) szak nappali tagozat, képzésre építve

Felmenő rendszerben, 2017 szeptembertől érvényes tanterv: tanterv-bsc_muszaki_szakoktato-nappali-Gepeszet_20170901.pdf Adobe Acrobat ikon.
Képzési program Adobe Acrobat ikon.
Tantárgyprogramok Adobe Acrobat ikon.

Tanulmányaikat 2017 szeptembere előtt megkezdett hallgatók tanterve:
tanterv-bsc_muszaki_szakoktato-nappali-Gepesz-20160222b.pdf Adobe Acrobat ikon

Neptun kód és
Követelmény
Tantárgy név és
Leírás
Heti
óraszám
KreditFéléveatgylabkövkrElőtan.
Természettudományos alapismeretek
1.TMPMA1GNNBMatematika I.661      42v6
2.TMPMA2GNNBMatematika II.67 2     42é7TMPMA1GNNB
3.BGBFG12NNCMérnöki fizika24 2     2v4TMPMA1GNNB
4.BGBMF14NNCMérnöki fizika mérések12   4   1é2TMPMA1GNNB
5.BGBKE11NNCKémia341      21é4
6.BGBME11NNCMechanika I.341      21v4
7.BGBME22NNCMechanika II.44 2     31é4BGBME11NNC
8.BGRHO13NNCHő-és áramlástechnika I.23  3    11é3TMPMA2GNNB aláírás
9.BGRHO24NNCHő-és áramlástechnika II.23   4   11v3BGRHO13NNC
10.BGRGT11NNCÁltalános géptan341      3é4
Gazdasági és humán ismeretek
11.GGTKG1G3NCKözgazdaságtan I.22  3    2v2
12.GGTKG2G4NCKözgazdaságtan II.22   4   11v2GGTKG1G3NC
13.GSVVG1G4NCVállalkozás gazdaságtan I.22   4   2v2GGTKG1G3NC
14.GSVVG2G5NCVállalkozás gazdaságtan II.22    5  11é2GSVVG1G4NC
15.GVMME1G6NCMenedzsment23     6 2v3GSVVG1G4NC
16.TMPAS11NNBAlkalmazott szociológia23    5  11é3
17.TMPKO11NNBKommunikáció33    5  3é3
Szakmai törzsanyag - műszaki
18.BGRIA1GNNCInformatika I.231      2v3
19.BGRIA2GNNCInformatika II.23 2     2v3BGRIA1GNNC
20.BGRIALGNNCInformatika labor22 2     2é2BGRIA1GNNC
21.BGBGE11NNCGéprajz, gépelemek, gépsz. I.341      21v4
22.BGBGE22NNCGéprajz, gépelemek, gépsz. II.34 2     21é4BGBGE11NNC
23.BAGCA13NNCCAD technika22  3    2é2BGRIA2GNNC
24.BAGAT11NNCAnyagtudomány I.451      22é5
25.BAGAT22NNCAnyagtudomány II.45 2     22v5BAGAT11NNC
26.BGRME13NNCMechatronika alapjai I.45  3    22v5TMPMA2GNNB aláírás
27.BGRIR15NNCIrányítástechnika34    5  21v4BGRME13NNC
28.BAGMT14NNCMéréstechnika45   4   22é5TMPMA2GNNB aláírás
29.BAGAN12NNCAnyagtechnológia alapjai I.23 2     11é3BAGAT11NNC
30.BAGAN23NNCAnyagtechnológia alapjai II.23  3    11é3BAGAT22NNC
31.BAGFA13NNCForgácsolástechnológia alapjai45  3    211v5BAGAN12NNC
32.BGRLG17NNCLogisztikai alapismeretek22     6 11é2GSVVG2G5NC
33.BAGMB15NNCMinőségbiztosítás22      711é2BAGMT14NNC
34.BGBBE17NNCBiztonságtechn. ergonómia23      711é3
Szakmai törzsanyag - pedagógiai
35.TMPPS11NNBPszichológia és személyiségfejlesztés I.33  3    21é3
36.TMPPS22NNBPszichológia és személyiségfejlesztés II.34   4   12v4TMPPS11NNB
37.TMPNT11NNBNeveléstan és neveléstörténet I.23   4   2v3
38.TMPNT22NNBNeveléstan és neveléstörténet II.22    5  11é2TMPNT11NNB
39.TMPNT31NNBNeveléstan és neveléstörténet III.22     6 2é2TMPNT22NNB
40.TMPDO12NNBDidaktika és oktatásszervezés I.23   4   2é3
41.TMPDO21NNBDidaktika és oktatásszervezés II.22    5  11v2TMPDO12NNB
42.TMPPG12NNBPedagógiai gyakorlat I.44     6 4é4TMPPS11NNB
43.TMPPG21NNBPedagógiai gyakorlat II.46      74v6TMPPS11NNB
Diff. szakm. tana. - műszaki
44.BAGAT15NNCAlakítástechn. és gépei 34    5  21v4BGBME22NNC, BAGAT11NNC
45.BAGKT14NNCKötéstechnológia33   4   21é3BAGAN23NNC
46.BAGFT14NNCForg.techn. és szerszámai34   4   21é4BAGFA13NNC
47.BAGGM15NNCGépipari min.ellenőrzés23    5  2é3BAGMT14NNC
48.BAGGR15NNCGyártóberend. és rendszerek I.44    5  211v4BAGFA13NNC
49.BAGGR26NNCGyártóberend. és rendszerek II.44     6 22v4BAGGR15NNC
50.BGBEK16NNCEnergiagazd.és környezetvédelem22     6 2é2
Diff. szakm. tana. - pedagógiai
51.TMPFS12NNBFelnőttek szakképzése23  3    2é3
52.TMPFE11NNBFelzárkóztatás33      712é3
53.TMPSG11NNBSzakmai gyak. okt. módszertana I.34    5  21é4
54.TMPSG22NNBSzakmai gyak. okt. módszertana II.34     6 21v4
Szabadon választható tárgyak
55.Szabadon választható I.23     6 11é3
56.Szabadon választható II.22     6 11é2
57.Szabadon választható III.22  3    11é2
58.Szabadon választható IV.23     6 11é3
59.TMPSD11NNBSzakdolgozat15      7a15
Szabadon választható II.
Neptun kódTantárgy
TMPKTV1NNBKultúrtörténet
TMPETV1NNBEtika
Szabadon választható IV.
Neptun kódTantárgy
TMPTTV1NNBTechnikatörténet
TMPTMV1NNBTanulásmódszertan

Adobe Acrobat ikon PDF verzió

Felmenő rendszerben, 2017 szeptembertől érvényes tanterv: tanterv-bsc_muszaki_szakoktato-nappali-Informatika-20170901.pdf Adobe Acrobat ikon.
Képzési program Adobe Acrobat ikon.
Tantárgyprogramok Adobe Acrobat ikon.

Felmenő rendszerben, 2017 szeptembertől érvényes tanterv: tanterv-bsc_muszaki_szakoktato-nappali-Nyomdaipari_20170901.pdf Adobe Acrobat ikon.
Képzési program Adobe Acrobat ikon.
Tantárgyprogramok Adobe Acrobat ikon.

mb. főigazgató:
Dr. habil. Simonics István
egyetemi docens
mb. oktatási igazgató:
Dr. Makó Ferenc
főiskolai docens
Hivatalvezető:
Dr. Tomory Ibolya
adjunktus
Ügyvivők:
Hölvényi Orsolya
Kádár Katalin
Központi félfogadás:
H-P: 11.00-13.00
Általános oktatói fogadóóra:
Cs: 12.00-13.00
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

A TMPK hírei a

is olvashatók.

Frissítve: 2018.02.04 © 2007-2018 VA