Notice: Undefined index: in /DATA/tmpk/_phpcodes.php on line 858 Notice: Undefined index: in /DATA/tmpk/_phpcodes.php on line 888 Notice: Undefined index: in /DATA/tmpk/_phpcodes.php on line 941 TMPK - Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ
Óbudai Egyetem címere

A TMPK jogelőd intézeteinek korábbi képzéseivel kapcsolatos információk.

Műszaki szakoktató (BSc) nappali és levelező tagozaton

A műszaki szakoktató szak képzési célja

A képzés célja olyan műszaki szakoktatók képzése, akik - a képzésbe történő belépéskor már megszerzett, továbbá a későbbi szakirányválasztást is meghatározó, az Országos Képzési Jegyzék gépészeti szakmacsoportjába tartozó valamely szakképesítésük, valamint a képzés során választott szakirányukban szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján - a szakirányukhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére.

Felkészültek továbbá oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására.

A képzés része továbbá a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés is.
Az alapszakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A jelentkezés módja

A JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2010. FEBRUÁR 15-IG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI:
"Felsőoktatási felvételi jelentkezés" Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190

További információ: Hajnal Andrea ügyvivő; Telefon: (1) 666-5389; E-mail: hajnal.andrea@tmpk.uni-obuda.hu

A képzés adatai (részlet a felvételi tájékoztatóból)

Képzési szint Munkarend Fin. forma Választható szak Költségtérítés (félév) Képzési idő (félév) Irányszám min<max. Érettségi követelmények Képz. terület
A N A műszaki szakoktató(1)(2) támogatott 7 15<25 matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. szakmai előkészítő tárgy (4) MŰSZ
L A műszaki szakoktató(1)(2)(3) támogatott 10<35
K 160.000 Ft

Megjegyzések:

(1) Választható szakirányok: elektronika, gépészeti, könnyűipari.
(2) A szakra csak az jelentkezhet, aki megfelelő, a szakmacsoportba tartozó OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik.
(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:hetente pénteki és szombati napokon.
(4) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, könnyűipari alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A műszaki szakoktató alapképzési szakra a jelentkezés feltétele a megszerzett OKJ ill. azzal egyenértékű szakképesítés.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2010. július 8-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány.

Többletpontok igazolására: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány.

Mb. főigazgató:
Dr. Makó Ferenc
egyetemi adjunktus
Igazgatási ügyintéző:
Czigler Éva
Mobil: +36-30/753-3538
A központ székhelye:
1081 Budapest,
Népszínház u. 8.
Tel: 666-5389
Fax: 666-5491
Levelezési cím:
1428 Budapest,
Pf. 31.

Frissítve: 2020.02.17 © 2007-2018 VA