Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: AMFSAOKBNE
  A tantárgy neve: Szaknyelv angol
  Szak: villamosmérnök, műszaki menedzser, informatikus
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Machata Marianna
  Oktató(k) neve: Machata Marianna

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Making contact.Scheduling student presentations.Presentation techniques.Tense revisionL
  2.Living in a digital age. Presentation techniques ComparisonL
  3.Identifying the selected literature.Topics, chapters, paragraphs for discussion. The passive voiceL
  4.Projects.Writing letters-Layout, Content. Student presentations. Style.Participles.L
  5.Services and Systems. Customer feedback.Student presentations. Modal verbs.L
  6.Input/output devices.Student presentations.Conditionals.L
  7.Mid-term test.L
  8.How to apply for a job? CV. Job interviews. Motivation letter.Student presentations.Reported speech.L
  9.Facilities. Decisions.Student presentations.Relative pronouns.L
  10.Handling complaints.Student presentations. Phrasal verbs.L
  11.Innovations. Machines at work.Student presentations.Quantifiers.L
  12.Research methodology Student presentations.L
  13.Revision. End-of-term testL
  14.Marking, evaluation. Resits, mark improvements, oral accountsL
 3. Kötelező irodalom

  1. Infotech. English for computer users. Fourth Edition. Student's Book. Santiago Remacha Esteras. Cambridge University Press. Professional Englis
  2. Andrew A. Tannenbaum: Structured computer organization. Pearson, 2010
  3. Business Result Intermediate, OUP, 2011
  4. Tanári kiegészítő anyagok
 4. Ajánlott irodalom

  1. Debreceni Egyetem IK: DExam mintafeladatok, 2015
  2. How to pass. LCCI mintafeladatok, 2008
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során írt két írásbeli dolgozat min. 50%-os teljesítése, továbbá, egy, a hallgató által kiválasztott témakörre épülő szóbeli beszámoló elkészítése.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a prezentációk összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-09