Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: AMIUKAKTND
  A tantárgy neve: Business Communication
  Szak: technical manager, electrical engineer, informatic engineer
  Szakirány:
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit:
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Machata Marianna

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Person to person - First impressions Tense revision I.L
  2.Interviews, CV and motivation letter –Presentation techniques Tense Revision II.L
  3.Motivation Articles and quantifiers - Passive VoiceL
  4.On schedule – New ideas Joining sentences- relative causesL
  5.Education and skills for a career Modal verbs I.L
  6.Exchanging information - Meetings Questions –question tagsL
  7.Mid-term testL
  8.Ethical business Comparing and contrastingL
  9.Customer service - Entertaining visitors If…sentences - reported speechL
  10.Making decisions Phrasal verbs I.L
  11.Outsourcing - Understanding visual information. Phrasal verbs, verbs + prepositionsL
  12.Discussion techniques Linking words – speech functions Grammar and vocab reviewL
  13.End-of-term testL
  14.Resits Mark improvementsL
 3. Kötelező irodalom

  1. Michael Duckworth & Rebeca Turner: Business Result Upper-intermediate, 2008
  2. Fagan, A.(2011).Brilliant job hunting. Pearson Education Limited
 4. Ajánlott irodalom

  1. How to pass. LCCI sample tests, 2008
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   According to the training and exam regulations

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Attendance according to the pre-defined pattern. Average results of tests at least 50%. and successful delivery of one oral presentation and submission of a 200-word report on the basis of the assigned project work in accordance with the deadline.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Attendance according to the pre-defined pattern. Average results of tests at least 50%. and successful delivery of one oral presentation and submission of a 200-word report on the basis of the assigned project work in accordance with the deadline.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Grading (mid-term mark): 0-50%-Fail, 515-Pass, 61%-Satisfactory, 71%-Good, 815-Excellent Average results of the mid-term and the final test give 50% The result of the ter-project presentation and report gives 50%

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   According to the training and exam regulations


Frissítve: 18-02-09