Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: AMNAA0KBNE
  A tantárgy neve: Általános angol
  Szak: villamosmérnök, műszaki menedzser, informatikus
  Szakirány:
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit:
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Machata Marianna

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.1 Personal particulars. Tense revision I.
  2.Job prospects - Education for a career Tense revision II.
  3.Modern business communication Passive Voice
  4.Preparing and delivering presentations Modal verbs I.
  5.Health - Sports Modal verbs II.
  6.Transport Adjectives - Comparison
  7.Mid-term test
  8.Letters - Layouts, content, style Reported speech I
  9.Services Reported speech II.
  10.Holidays Phrasal verbs I.
 3. Kötelező irodalom

  1. Dóczi-Prievara: Test Fighter BME, 2002
  2. How to pass. LCCI mintafeladatok, 2008
 4. Ajánlott irodalom

  1. Debreceni Egyetem IK: DExam mintafeladatok, 2015
  2. Mark Powell: In company Macmillan, 2004
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a prezentációk összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-01-25