Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSAB1BBNE
  A tantárgy neve: Angol szaknyelv B
  Szak: villamosmérnök, műszaki menedzser, informatikus
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 3 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Machata Marianna

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Living in a digital age.Presentation techniques Presentation rubric. Tense revision I.L
  2.Input/output devices. Writing letters-Layout, Content, Style.Tense revision IIL
  3.Inside the system Technical specifications.Student presentations. Collocations. Relative clausesL
  4.Buying a computer. Student presentations Participles.L
  5.Input/output devices.Student presentations. Modal verbs.L
  6.Storage devices. Student presentations.The passive voice.L
  7.Mid-term testL
  8.Basic software. Student presentations.Role plays.Phrasal verbs.L
  9.Faces on the internet. Student presentations.Role plays.L
  10.Creative software. How to apply for a job?.CV, motivation letter, job interviews.L
  11.Programming/Jobs in ITC. Innovations. Quantifiers. Count/uncount nouns. ArticlesL
  12.Computers of tomorow. Innovations Machines at work.Linking words,L
  13.Revision End-of-term test.L
  14.Marking, evaluation, resits.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Infotech. English for computer users. Fourth Edition. Student's Book.
  2. Santiago Remacha Esteras. Cambridge University Press. Professional English
  3. Tanári kiegészítő anyagok
 4. Ajánlott irodalom

  1. Debreceni Egyetem IK: DExam mintafeladatok, 2015
  2. How to pass. LCCI mintafeladatok, 2008
  3. Andrew A. Tannenbaum: Structured computer organization. Pearson, 2010
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során írt két írásbeli dolgozat min. 50%-os teljesítése, továbbá, egy, a hallgató által kiválasztott témakörre épülő szóbeli beszámoló elkészítése.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-09